CCOO DEMANA LA CONTINUITAT DE LA TOTALITAT D’INTERINS I LA CONVOCATÒRIA URGENT DEL GRUP DE BORSA DE TREBALL

El de 2017 ha estat un dels estius més caòtics que es recorden als centres penitenciaris, on la tònica del dia a dia, malauradament, han sigut les carències de personal d’interior, tractament i oficines. Les plantilles estan infradotades des de fa anys i s’han vist novament minvades per l’obertura total del CP Mas d’Enric, amb l’espoli que va suposar per la resta de centres, les jubilacions i les incapacitats sobrevingudes no cobertes, van generar unes condicions de prestació de serveis insuficients.

Hem constatat durant aquests mesos alteracions gairebé diàries de torns de servei, denegacions de permisos i assignació de centenars de serveis extres per poder garantir els serveis mínims i obrir els mòduls. La carència de personal, acompanyada de la massificació d’interns als centres, fruit del tancament de la Model, ha generat un increment constant d’incidents.

CCOO fem responsable d’aquesta situació al Departament i la Direcció General, que tot i l’esgotament des de fa més d’un any de la borsa de tècnics especialistes, s’ha negat en reiterades ocasions afrontar el problema. No és presentable tractar de prendre el pèl movent treballadors entre centres per crear la ficció que tenim una plantilla àmplia. CCOO ja va plantejar aquestes exigències a la darrera reunió de la Comissió de Seguiment, reiterades ahir als responsables de la Direcció General.

L’Administració ha de tenir en compte que aviat es resoldrà el concurs de trasllats estatal que, sumat al degoteig constant de personal fruit de jubilacions, i a la no cobertura de contingències, fa imprescindible donar continuïtat laboral a la totalitat de persones que actualment hi treballen i acordar immediatament l’ampliació de la borsa de treball. D’aquesta manera CCOO exigeix:

  • Que es doni continuïtat, prorrogant els nomenaments, a la totalitat d’interins que finalitzen el seu nomenament el dia 30 de setembre.
  • Que es realitzi un acte públic, en el qual pugui participar voluntàriament tot el personal interí, oferint la totalitat dels llocs que no siguin coberts per personal funcionari.
  • Que es convoqui urgentment el Grup de borsa de treball, per acordar la incorporació immediata de persones a la borsa segons el procediment que es determini (apartat 1.5 de la Regulació de la borsa de treball).

Nota en PDF

Per la continuitat del personal interi