CCOO EXIGIM A LA SECRETARIA LA CONTINUÏTAT DE TOTS ELS INTERINS I LA COBERTURA DE TOTES LES INCIDÈNCIES


Respecte al personal que cessa a la fi de novembre, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem sol·licitat a l’administració la pròrroga dels seus contractes, ja que al voltant del 30% de les baixes del personal d’interior i del 60 al 70% del personal d’oficines i de tractament, no s’estan cobrint. Les baixes podrien ser cobertes per complet amb el personal disponible en borsa i la pròrroga dels contractes que cessarien pròximament.

L’administració ha contestat que tot depèn del nombre de baixes i que si preveu el reforç dels serveis al desembre.

Cal tenir en compte que:

  • L’1 de març es posarà en marxa el pla de xoc contra els suïcidis i els interns RECVI(Risc de Conducta Violenta), de durada de 3 Això obliga a contractar en aquesta data a 72 persones en llocs base d’interior.
  • Anualment es jubilen al voltant de 100 persones d’interior, que, després dels corresponents processos de comissions de serveis per a funcionaris de carrera, han de ser substituïdes per personal interí.

Tot l’anterior obliga l’administració a augmentar el nombre de personal interí contractat, de manera que hauran de realitzar-se noves contractacions a més termini i més incorporacions de personal a la borsa de tècnics especialistes.

Tanmateix, CCOO recordem que l’Administració va informar que el proper procés selectiu per tècnics especialistes esperen publicar-lo el tercer trimestre de 2024.

Finalment, s’ha de dir que CCOO vam signar l’acord d’agressions de març de 2023 que recull l’ampliació de plantilla mínima de 350 persones, pendent que Funció Pública tanqui l’auditoria del sistema a finals d’any, i que també suposarà un increment de les necessitats de personal en tots els centres.

Barcelona, 20 de novembre de 2023

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONTINUÏTAT DE TOTS ELS INTERINS/ES

US CONTINUAREM INFORMANT!