COMPENSACIÓ D’HORES PEL CURS SELECTIU DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

CCOO DEMANEM LA PRÒRROGA DELS INTERINS CONTRACTATS I LA SUBSTITUCIÓ DE TOT EL PERSONAL QUE PRENGUI PART EN EL CURS FINS QUE ACABI EL PROCÉS DE LA JU030

 

En relació amb les persones convocades al curs selectiu previst a la convocatòria JU30, l’Administració informa que gaudiran d’una llicència per estudis durant els cinc dies de durada del curs. La repercussió en la prestació del servei, així com la compensació o no compensació en cas de realització del curs coincidint (total o parcialment) amb els dies de descans de la persona, serà diferent segons el torn horari al que aquesta estigui assignada, o del lloc de treball que ocupi:

 

 

CCOO hem contactat amb els màxims responsables de la Secretaria de Mesures Penals per sol·licitar la continuïtat de totes les persones contractades, i l’augment de personal amb la contractació de la resta de persones que van realitzar el curs de formació al C.P. Quatre Camins i Joves fa unes setmanes.

Tots i cadascun dels 280 aspirants convocats a la realització del curs selectiu de l’oposició de Tècnics especialistes JU030 han de ser substituïts per garantir els serveis i el dret de gaudiment de dies de la resta de treballadors i treballadores.

Continuem tenint centenars de baixes sense cobrir, un fet, que com serveis finalistes que som, no s’hauria de produir mai. S’ha d’acabar amb la política de sobrecarregar el sistema amb milers d’hores extres i denegacions de permisos i llicencies amb una més que necessària ampliació de plantilla.

CCOO hem tornat a insistir a l’Administració que cal urgència en la resolució i publicació del tercer grup del grup selectiu, que encara està pendent per confirmar, i que és absolutament necessari que es resolgui l’oposició de Tècnics Especialistes  JU030 ABANS del concurs de mèrits d’estabilització.

Barcelona, 31 d’agost de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA COMPENSACIÓ D’HORES PER LA REALITZACIÓ DEL CURS SELECTIU DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!