DARRERA PREVISIÓ DELS PROCESSOS SELECTIUS DE L’AMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

El dimecres 18 d’octubre de 2017 es va celebrar la reunió del grup de treball de selecció i
provisió del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya. CCOO vam
demanar reiteradament aquesta reunió del grup de treball per tal de concretar la informació
actualitzada del calendari de convocatòries de processos selectius i concursos de
trasllats dels diferents cossos generals i específics del personal administratiu i tècnic de la
Generalitat. Us informem de la situació actual dels processos selectius d’execució penal.

CCOO hem instat i exigit davant de Funció Pública que es doni indicació al Departament de
Justícia i la Direcció General perquè convoqui les reunions pertinents dels diferents Grups de
Treball penitenciaris.

CCOO ha traslladat, al Departament de Justícia, la necessita urgent de confirmació dels
temaris definitius pel col·lectiu de Treballadors Socials, i que s’iniciïn les negociacions
pertinents per la resta de cossos, començant pel cos de Juristes.

CCOO sol·licitem formalment que l’Administració publiqui els temaris del procés de promoció
interna del cos d’auxiliars tècnics del D al C, i que es respectin integrament les bases que
van regir el procés anterior. Aprofitem l’ocasió per recordar, tal com es va comprometre el
Departament, el compromís, respecte a la proposta d’inclusió de les places del cos de
tècnics especialistes en la futura oferta pública pel 2018.

Descarrega la nota en PDF

Us continuarem informant!