MÀ ESTESA (A TRAVÉS DE LA PARET)

 

Gravíssim incident durant la nit al C.P. Ponent

 

El dia 20, a les 22:00, just en començar el torn de nit, un intern d’un dels tres DERT més gran de Catalunya, va tornar a evidenciar les carències que es pateixen a les presons actualment.

Gràcies a la ràpida actuació dels escassos funcionaris de servei durant el torn de nit, es va poder resoldre la situació ràpidament, evitant així que aquest hagués desembocat en un altre fet encara més greu.

El C.P. Ponent acostuma a tenir una dotació de 14 funcionaris durant el torn de nit, dels quals la gran majoria d’aquests s’han d’encarregar dels diferents accessos i cabines del centre, deixant un màxim de 6 efectius per poder intervenir en cas d’incident, deixant sense cobertura temporal alguns departaments.

Un intern, que recordem, està ubicat al departament del centre que disposa de les majors mesures de seguretat, va arrencar el radiador de la cel·la que ocupava, sense gaire dificultat, i amb ell va obrir un forat a la paret, per tal d’accedir a la cel·la del costat,  amb la intenció de MATAR al l’altre intern, ja que prèviament, ambdós havien intercanviat insults i amenaces a través de la finestra. L’intern que va iniciar l’agressió, va  mostrar la seva ma estesa a través del forat, arribant a tallar i al seu veí, el qual s’intentava defensar des de l’altre costat, amb la cadira, totxos, i runa, etc., produint-se una batalla a través del forat, amb un violent intercanvi de cops i llançaments diversos.

Gràcies a la professionalitat dels funcionaris del torn de nit, es va poder reconduir la situació i aïllar a l’intern que va arrencar el radiador, tot i patir alguns membres de l’equip d’intervenció  cops i contusions, ja que aquest, lluny de deposar la seva actitud,  va atacar als funcionaris intervinents amb un punxó de ferro, extret del radiador.

Per sort, l’intern de la cel·la contigua, no va aprofitar el moment de la intervenció per afegir-se a l’incident a través del forat, la qual cosa hagués complicat encara més la situació, degut a l’escàs nombre de funcionaris presents.

Tornem a recordar que cal reforçar la plantilla, i les guàrdies. En aquest últim més hem rebut només una incorporació de personal de vigilància, havent-se jubilat 4 funcionaris/es d’interior. Caldria estendre la mà, igualment, per tal de contractar reforços, per garantir tant la seguretat dels treballadors  com ara  la dels interns, que des de Direcció General, se’ls hi omple la boca dient que els hi preocupa tant que es garanteixin els seus drets.

Cal construir un centre nou amb la celeritat més gran possible. En aquest cas, l’intern volia entrar a la cel·la contigua, però en cas d’haver picat a la paret del costat podria haver acceditr fàcilment al passadís i sortir de la cel·la, i amb això la situació hauria estat molt diferent.

Ens trobem en un centre del mil·lenni passat, que com ja hem dit, i s’ha demostrat, CAU A TROSSOS, i després, amb aquests trossos, ens agredeixen amb la mà estesa.

Lleida, 21 abril del 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GREU INCIDENT AL C.P. PONENT

US CONTINUAREM INFORMANT!