PUBLICAT AL DOGC L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL 2024-2027

 

AVUI S’HA PUBLICAT EN EL DOGC L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL 2024-2027

 

L’acord es pot descarregar en l’adreça següent:

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=986310

 

Davant la campanya de tergiversacions, manipulacions i enganys muntada sota l’únic criteri que el fi justifica els mitjans i a veure qui la diu més grossa, CCOO animem als treballadors i treballadores penitenciàries a llegir i analitzar l’acord fil per randa, per si mateixos, preguntant i aclarint dubtes, sense atendre la falsa campanya de manipulació que han realitzat grups molt concrets.

En contra de l’acord s’han llançat mentides directes:

 • Que la compensació de festius desapareix, quan és el treballador/a qui podrà triar lliurement entre les 105 hores de compensació de festius o 45 hores amb pagament de festius assenyalats.
 • Que no contempla increments de personal, quan es fixa la realització d’auditories de tractament, oficines i règim obert i la incorporació immediata i accelerada de personal interí.
 • Que l’Acord no inclou mesures de seguretat ni de prevenció. Això és completament Les mesures de seguretat van ser condició imprescindible per aquest Acord, i s’inclouen desenes, a curt i mitjà termini. Algunes òbviament necessiten un procés de desplegament per la seva aplicació. CCOO farem seguiment i avaluació de la seva efectivitat

 S’han usat estadístiques falses:

 • Que l’horari 2×4 incrementa les hores de treball i acaba amb la conciliació familiar. La realitat és que amb una mateixa antiguitat de 25anys, el personal que faci 2×4 treballarà un total de 98 dies a l’any. Cap altre col·lectiu penitenciari treballarà menys dies a l’any a excepció dels CU i GAM que romanguin amb horari de cap de setmana.

S’ha recorregut a tàctiques de distracció:

 • Queixar-se que en l’Acord no es diu res d’agents d’autoritat o de pistoles Tàser, quan les competències en aquestes matèries són exclusives del Congrés dels Diputats en el cas d’agents d’autoritat i del govern central en el cas de les Tàser, ja que és l’únic que pot modificar el Reglament Penitenciari.
 • Esmentar la jubilació anticipada quan a Catalunya està fet tot, inclosa l’aprovació pel Govern de l’acord el març de 2022 i la publicació en el DOGC, i el que queda és únicament que el Govern central de l’estat el negociï i aprovi.
 • Manifestar que l’ús sense restriccions dels aerosols màgicament acabarà amb les agressions, una afirmació que es desqualifica per si sola.

Hi ha hagut malintencionades omissions: 

 • Quan es critiquen els canvis de servei, es desvalora que el nombre de canvis és il·limitat, com si no tingués la més petita importància, i que una vegada realitzat, el canvi passa a l’horari de la persona que el realitzi, pel que una baixa no desfarà ja cap canvi.
 • Ni una paraula de les hores extres, el valor de les quals s’ha incrementat un 40%. Per exemple, un tècnic especialista que faci una nit extraordinària cobrarà 271 EUR bruts per ella.
 • Ni una paraula del cobrament de torns de matí i tarda en diumenge o de nit de dissabte a diumenge, que ho cobrarà tothom que els treballi (excepte el personal que romangui en horari exclusiu de cap de setmana) sense importar l’opció de compensació de festius que el treballador triï, ja que no va lligat.
 • En el cas dels permisos del 48.a TREBEP, que passen a computar-se per torns, s’oblida que les vacances ja es calculen per torns i no per dies naturals i que l’AGE (Administració General de l’Estat) també el té estipulat per torns.
 • Oblit fragant i conscient que el 50% del personal de CU, CAF, GAMPi GAMV amb destinació definitiva podrà romandre en el seu lloc de manera indefinida.

S’han plantejat falsos dilemes: 

 • Que amb la consellera i el secretari no hi ha negociació o acord possible, malgratque qui va negociar va ser Presidència a través de Funció Pública, i Treball va actuar com a mediadora. Ni la consellera ni el secretari van participar mai, per condició bàsica de la part social.
 • Que si es cobra més, es perd seguretat. Un increment just de retribucions que ens iguala amb altres col·lectius com els mossos. Per quin misteriós motiu un increment retributiu es converteix màgicament en una pèrdua de seguretat ?

S’ha recorregut a fal·làcies:

 • Una fal·làcia és un raonament no vàlid o incorrecte, però amb aparença de raonament correcte i que pretén ser convincent o persuasiu. La més comuna i fàcil està sent la fal·làcia ad hominem, on en comptes d’atacar la posició i les afirmacions de l’interlocutor, ataca a l’interlocutor mateix, però també s’han usat extensament fal·làcia adpopulum, per la qual es considera l’opinió pròpia com la de la majoria i es dedueix, a més, que ha de ser necessàriament correcta.

S’ha demonitzat a l’adversari:

 • S’ha atacat als sindicats signants com si fóssim els causants de tots els mals del col·lectiu, deshumanitzant-nos i comparant-nos per exemple amb rates, que va ser un recurs propagandístic àmpliament usat per a deshumanitzar. Com a conseqüència, en els centres s’ha arribat a perseguir al discrepant, a base d’insults, pressions, retirant la informació sindical, etc. Tractant de convertir als membres de les seccions, les afiliades/ts i qualsevol treballador/a que pugui discrepar, en enemics als quals és lícit difamar i agredir verbalment. 

L’ús de fal·làcies, demonització de l’adversari, omissions, tàctiques de distracció, estadístiques fora de context TOTES ELLES CONFORMEN EL NUCLI DE LA DEMAGÒGIA I EL POPULISME:

demagògia.

  1. Pràctica política consistent a guanyar-se amb afalacs el favor popular.

   Sin.: populisme.

  2. f. Degeneració de la democràcia, consistent que els polítics, mitjançant concessions i afalacs als sentiments elementals dels ciutadans, tracten d’aconseguir o mantenir el poder.

Aquesta irrupció amb caràcter explosiu de la demagògia i el populisme tenen protagonistes: 

 • Un sindicat residual que va perdre tota la seva representació en les últimes eleccions sindicals.
 • Un sindicat amb representació minoritària del 13,3% en Mesa Sectorial, i que s’ha vingut caracteritzant tradicionalment per no fer mai res i viure de criticar als que sí que treballem, proposem, negociem i acordem.
 • Una associació cada vegada més obertament vinculada als valors i les pràctiques d’una ideologia reaccionaria o conservadora radical. 

Molt trist és l’aparició massiva de la demagògia i el populisme més descarat, fent ús sense cap escrúpol del que sigui o inventant-se directament el que calgui. 

 • L’ús d’un ventall de mitjans digitals vinculats al conservadorisme més radical com a mitjà per a escampar les seves mentides i la seva propaganda.
 • Atac obsessiu als sindicats de classe, inclosa la posada en acció de pràctiques de persecució a sindicats, delegades, delegats i afiliació pròpies d’èpoques passades.
 • Menyspreu dels procediments democràtics, negant la representativitat aconseguida en les eleccions sindicals de fa mig any.
 • Recórrer al terme «la plantilla» com a font de legitimitat de la qual els grups de demagogs pretenen autoanomenar-se com els seus únics representants vàlids sense necessitat de sotmetre’s a cap validació democràtica.
 • Llaços estrets amb grups polítics i sindicats, majoritàriament de la resta de l’Estat, amb ideologies polítiques reconegudes i conservadores radicals, conformant clarament una coordinació i unió d’interessos a escala nacional en defensa de determinats interessos politics i no precisament del personal penitenciari en global.

El mitjà penitenciari som part consubstancial de la societat a la qual pertanyem, i per això patim els seus mateixos mals: la irrupció de la demagògia i el populisme més desacomplexat escampant el seu verí de mentides i odi. TENIM L’OBLIGACIÓ DE NO RENDIR-NOS. 

 

CCOO l’integrem companys i companyes valentes, que treballem amb la màxima professionalitat i voluntat lluitant contra els veritables responsables de la situació actual dels centres penitenciaris catalans: L’Administració.

 

Barcelona, 23 de maig de 2024

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL 2024-2027 PUBLICAT AVUI AL DOGC

US CONTINUAREM INFORMANT!