2a REUNIÓ COMPLEMENT D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES CONTINUA EL DESACORD!!!!!!!

 

Aquest matí les Organitzacions Sindicals Representatives a l’àmbit penitenciari ens hem reunit per segona vegada amb l’Administració per tractar, principalment, de la negociació del Nou Complement d’Estabilització de Plantilles, substitut de l’antic PRP.

A la reunió, tot i estar convocats, han tornat a no presentar-se ni els representants del Departament d’Economia ni de Funció Pública, demostrant de nou el menyspreu cap al nostre col·lectiu.

Avui esperàvem que l’Administració donés resposta a la proposta sindical conjunta que vam presentar a la primera reunió, però el que ens hem trobat de nou és una actitud decebedora de l’Administració.

En primer lloc ens han comentat que les dades que vam demanar a la primera reunió no les tenien encara preparades i que esperaven tenir-les per a la propera reunió. Com recordareu vam demanar informació sobre la diferència entre la partida destinada al pagament del PRP dels anys, 2017, 2018 i 2019 i les quantitats efectivament retribuïdes, la distribució d’aquests pagaments per Centres, col·lectius i categories, i els supòsits en que no s’havia pagat PRP com I.T. o absències per diferents motius, també per Centres, col·lectius i categories.

Posteriorment ens han comunicat que, un cop estudiada la nostra proposta, la veien del tot inviable, i que únicament acceptarien augmentar els percentatges del complement grupal que plantejaven d’inici, i incrementar-los d’un 28% a un 33% per al col·lectiu de l’àmbit de vigilància i d’un 40% a un 50% en l’àmbit de rehabilitació i oficines.

Donada aquesta inacceptable resposta, per no dir, pressa de pel, ens hem reafirmat en la nostra proposta i hem exigit a l’Administració que deixi de jugar amb foc, es replantegi l’actitud que està demostrant i faci una proposta en la línia de la presentada per les Organitzacions Sindicals Representatives, ja que de no ser així s’obriria un escenari de conseqüències impredictibles.

Finalment ens emplacem a la propera reunió que celebrarem previsiblement aquest mateix mes de febrer.

Barcelona, 5 de febrer de 2020

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA CONJUNTA DELS SINDICATS SOBRE LA 2A REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ SOBRE EL COMPLEMENT D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES

DESCARREGA EN PDF LA PROPOSTA CONJUNTA DELS SINDICATS DEL NOU -COMPLEMENT D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES 2020-2022

US CONTINUAREM INFORMANT!