AFECTACIÓ DE LA LLEI 8/2023 ALS APROVATS SENSE PLAÇA DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM RECLAMAR QUE ES REVISESSIN TOTS ELS PROCEDIMENTS QUE POGUESSIN ESTAR AFECTATS PEL DECRET LLEI 14/2022 DE MESURES URGENTS PER REDUIR LA TEMPORALITAT, QUE S’HA DESENVOLUPAT EN LA LLEI 8/2023, PUBLICADA EL PASSAT 15 DE MAIG DE 2023, INCLOSOS ELS DEL COL·LECTIU PENITENCIARI.

 

L’Administració, després de revisar tot, ens comunica que en aplicació de la Disposició addicional trentena del Decret legislatiu 1/1997, d’acord amb el que diu la disposició transitòria segona de la Llei 8/2023, referida a les persones aprovades sense plaça en els processos de selecció a l’efecte de limitar al màxim el nomenament de personal interí, estableix la possibilitat de disposar d’una relació de persones d’entre les quals han aprovat un procés selectiu sense plaça per cobrir les vacants que es vagin generant i que SE LES PUGUI NOMENAR FUNCIONÀRIES DE CARRERA en un termini de 3 anys a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quan es resolgui una nova convocatòria de procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat.

D’acord amb l’anterior i pel que fa a la convocatòria JU030, des del Departament de Justícia, Drets i Memòria s’ha previst adjudicar un lloc de treball del cos tècnic d’especialistes, a compte de les ofertes aprovades i encara no executades, per nomenar una de les persones que van superar el curs selectiu i no van ser nomenades per manca de places en la convocatòria.

En aquesta situació a l’esmentada convocatòria es trobaven 13 persones aspirants, 12 de les quals ja han assolit la condició de personal funcionari mitjançant el concurs de mèrits d’estabilització.

 

CCOO VAM SOL·LICITAR QUE REVISESSIN EL NOMBRE DE PERSONES QUE ES PODRIEN ACOLLIR A LA LLEI I QUE ES TRACTÉS D’AMPLIAR AL MÀXIM

 

CCOO vam ser molt crítics, rebutjant els topalls aplicats en les diferents proves i fases de l’oposició JU030 i en altres procediments.

 

Entre altres qüestions que CCOO vam al·legar i que l’Administració va rebutjar, es trobaven els absurds topalls que va aplicar, que van impedir un accés directe a la borsa de moltes persones aspirants. Aquests topalls ara han impedit que molts aspirants que van superar les fases prèvies d’oposició no hagin pogut beneficiar-se, al contrari que altres col·lectius que no estaven limitats.

 

CCOO responsabilitzem al departament de Justícia i l’Administració penitenciària per aplicar de manera constant criteris absurdament restrictius als aspirants penitenciaris.

 

En tots els darrers processos han continuat aferrats a reduir al màxim el nombre d’aspirants.

 

Aquests fets són especialment greus tenint en compte el dèficit estructural de personal penitenciari i el constant enduriment de totes les proves d’accés, fins i tot per accedir a la borsa.

 

No és admissible que l’Administració continuï amb l’estratègia de dificultar l’accés de funcionaris i candidats, i després justificar  amb el desvergonyiment més gran les mesures restrictives per «necessitats de servei» originades artificialment per la política aberrant de l’administració, i que posen en risc la seguretat dels treballadors i treballadores, afectant a tots els gaudiments de permisos i drets de tots els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, i que també precaritzen la prestació dels serveis.

 

CCOO continuarem defensant al col·lectiu penitenciari i lluitarem en els futurs procediments selectius per escurçar temaris, acabar amb les proves absurdes i els topalls que injustament deixen fora a persones que superen les proves.

 

Barcelona, 2 de maig de 2023

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA
LLUITEM PELS TEUS DRETS, T’INFORMEM AMB VERACITAT I PRECISIÓ

 

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!