NOU CURS DE PREPARACIÓ DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ, TÈCNICS ESPECIALISTES, GRUP SERVEIS PENITENCIARIS

Preinscripció al curs de preparació concurs-oposició estabilització. Tècnic especialista en serveis penitenciaris

Ref: 83329
Autonomica Generalitat
 
 
Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.
 

AFILIA’T!

 
 

FES CLIC PER INSCRIURE’T

 

Informació important

El curs es farà a través de l’aula virtual els dilluns i dimecres de 17:00 a 20:00, segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.
Les classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a que es realitzi l’examen.
A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.
En el preu està inclòs el temari.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Agrupació de personal Penitenciari de CCOO: genepresons@ccoo.cat
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l’inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Continguts

Els continguts del curs versaran sobre el temari d’acord amb el sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Les hores i el preu del curs, també seran en funció del temari a estudiar.