AGRESSIÓ AL C.P. BRIANS 2 LA PROBLEMÀTICA DELS INTERNS PSIQUIÀTRICS

 

Ahir, un intern internat en la unitat de salut mental del C.P. Brians 2 va apunyalar amb un bolígraf a company en el coll. Sense venir al cas, només perquè sentia veus. El company està viu per pur atzar.

 

Aquest intern, condemnat per assassinat a 15 anys de presó, i que amb anterioritat ja havia protagonitzat altres agressions d’igual gravetat, amb un nivell de desequilibri mental i extraordinàriament perillós, és l’exemple perfecte d’intern psiquiàtric que no hauria d’estar en un centre penitenciari sinó en una institució mental equipada per a tal fi.

Les agressions en el mitjà penitenciari les estan protagonitzant en la seva majoria:

 • Per una minoria que no arriben ni a l’1% d’interns joves, extremadament violents, incontrolables, procedents d’entorns desestructurats i sense normes, ni valors interioritzats, que inunden el C.P. Joves i els DERTdels centres del sistema, i s’estan escampant per la resta de mòduls dels centres.
 • Un nombre creixentment descontrolat d’interns amb patologies mentals greus, escampats per tots els centres penitenciaris catalans.
 • Una mescla de totes dues coses.

En el cas dels interns desestructurats i violents, estem lluitant tots contra una administració que sempre s’ha resistit a implantar les mesures adequades.

 

L’acord del passat dimecres 22 de març és un pas en tal sentit, però queda molt tros per recórrer. Encara així les solucions estan, i només fa voluntat política real per part de l’administració per a aplicar-les.

 

Per contra, amb relació als interns amb problemes psiquiàtrics, especialment els que presenten patologies mentals de gravetat, el sistema no té mitjans per a afrontar-lo adequadament perquè no compta amb els mitjans per a això, a conseqüència d’anys d’inoperància.

A Catalunya només tenim la UHPP (Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària), la unitat de salut mental del C.P. Brians 2, on va ocórrer l’agressió d’ahir, i el PHPT (el Pavelló Hospitalari penitenciari de Terrassa).

 

Aquests mòduls són insuficients pel que centenars d’interns amb patologies mentals s’acumulen en mòduls de vida ordinària i en els DERT, on mai haurien d’estar.

 

El cas del DERT del C.P. Puig dels Basses és paradigmàtic. Com la unitat de Psiquiatria no està oberta i les unitats de salut mental estan col·lapsades, ha arribat a acumular un 60% d’interns amb alguna mena de patologia mental.

 

Els treballadors penitenciaris no hauríem d’ocupar-nos d’aquesta mena d’interns perquè manquem per complet de preparació, ja que no som psiquiatres. Ja ens toca ser bombers d’empresa i equips d’intervenció, com per a ser també especialistes en salut mental.

És insultant i és una vergonya que els interns/es amb problemes greus de salut mental, i tenim centenars d’ells, acabin ingressats en mòduls de vida ordinària i els DERT, que no estan preparats en absolut per a acollir-los.

És insultant i una vergonya que hi hagi mòduls psiquiàtrics en els centres que estan actualment tancats per falta de personal i que els interns i internes que haurien d’acollir s’aboquin en mòduls de vida ordinària o tancats que no estan preparats per a això, posant en perill la vida de treballadors i treballadores, i dels interns/es

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, defensem:

 • L’absoluta necessitat d’un centre psiquiàtric penitenciari català similar al Centre Psiquiàtric Penitenciari de Fontcalent, on poder tractar de manera adequada als interns psiquiàtrics.
 • Obertura de les unitats psiquiàtriques que encara estan tancades o no tenen interns, com les dels centres penitenciaris de Lledoners, Joves o Puig dels Basses.
 • Ampliació de manera immediata dels recursos en matèria de salut mental, tant de personal, com d’instal·lacions i material.
 • Cobertura de totes les baixes mèdiques de manera immediata.
 • Aplicació del Protocol contra agressions, aprovat en el comitè de seguretat i salut a l’any 2018, i es doni compliment al mateix denunciant totes les agressions davant els jutjats i s’apliqui el principi de «tolerància zero» a les agressions.
 • Reforç de manera immediata dels DERT i departaments especials tant de mitjans materials com de dotació de personal.
 • Revisió dels protocols de seguretat
 • Aplicació del règim sancionador amb la màxima contundència
 • Exigència de més fermesa en el compliment dels protocols de seguretat per als interns més conflictius i agressors.

Una part de les mesures passen per l’increment de personal , tant sanitari, com purament penitenciari, ja que la manca de personal és un dels elements que agreugen més el problema, perquè entre altres coses no permet obrir mòduls que haurien d’estar oberts.

 

Per això CCOO vam aconseguir la setmana passada l’obertura de la borsa d’interins per a cobrir temporalment de manera ràpida les baixes temporals i definitives, les quals després es cobriran de manera definitiva amb les corresponents ofertes públiques i oposicions.

CCOO vam obtenir a més un increment net de plantilla per sobre de la mera reposició de les baixes en el sistema (jubilacions, incapacitats, etc.) i que s’hauran de reflectir en les ofertes públiques de 2024 i 2025.

LA GUERRA CONTRA LES AGRESSIONS NO HA ACABAT. ENCARA QUEDA MOLTA LLUITA PERQUÈ L’ADMINISTRACIÓ APLIQUI DE MANERA EFECTIVA LES MESURES ACORDADES I LES MOLTES QUE ENCARA QUEDEN PER ACORDAR. 

ENCARA QUEDA LLUITA, ENCARA QUEDA PRESSIÓ, ENCARA CAL OBTENIR MÉS COSES.

HEM DEMOSTRAT QUE LLUITANT PODEM OBTENIR-LES I NOMÉS CAL MOSTRAR OBSTINACIÓ, DECISIÓ, GANES I UNIÓ.

15 ANYS DE POLÍTIQUES NEFASTES NO ES PODEN REVERTIR NOMÉS EN 2 DIES.

 

Barcelona, 28 de març de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’AGRESSIÓ D’AHIR AL C.P. BRIANS 2

US CONTINUAREM INFORMANT!