AMPLIAT EL PERÍODE D’AL·LEGACIONS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

 

La Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) ha fet pública la informació següent a vui dimecres 09 de desembre de 2020:

Primer.- Atesa la incidència informàtica que va afectar a la xarxa de la Generalitat de Catalunya els passats dies 3 i 4 de desembre, no es van poden generar els requeriments necessaris per poder aportar les al·legacions o recursos especificats a l’Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats, publicat en data 2 de desembre de 2020. Solucionada aquesta incidència s’obre el termini de presentació d’al·legacions i recursos que preveia l’esmentat acord.

El termini del qual disposen les persones aspirants NO APTES per interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant estarà comprès entre el dia 9 de desembre de 2020 i fins el 8 de gener de 2021 (ambdós inclosos). Aquest recurs s’ha de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Recurs” un document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

El termini del qual disposen les persones aspirants APTES per formular al·legacions davant la Junta de Mèrits estarà comprès entre el dia 9 i fins el 22 de desembre de 2020 (ambdós inclosos). Aquestes al·legacions s’han de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Al·legació’ un document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Barcelona a 09 de desembre de 2020

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE 09 DE DESEMBRE DE 2020

US CONTINUAREM INFORMANT!