C.P. LLEDONERS: INTERN POSITIU PER COVID A INFERMERIA, DEPARTAMENT CONFINAT

 

Avui hem tingut coneixement d’un cas positiu d’un intern d’infermeria que per tractament mèdic realitza sortides periòdiques hospitalàries.

Per això sol·licitem a la direcció del centre:

  • Que es tracti el departament com una unitat única i aïllada, reduint al màxim el contacte entre interns i amb el personal, aplicant el màxim nivell de mesures de protecció preventives i fent seguiment de tots els possibles contactes.
  • Que s’informi de la situació i de totes les mesures preses a tot el personal del centre. Una bona política de comunicació ha permès que en altres centres es gestionessin amb eficàcia altres situacions de crisis. Una informació veraç i transparent impulsada des de la direcció del centre és imprescindible, implicant a tothom en les mesures preventives.
  • Que es realitzin proves PCR o de detecció que corresponguin de manera immediata a TOT els interns i s’estudiï les mesures a prendre amb els funcionaris que ja han estat vacunats .
  • Dotar immediatament de mascaretes FFP2/FFP3 i equips de protecció individuals i personals a tot el personal del departament.
  • Que es liberalitzin els canvis de serveis amb caràcter general.
  • Que se suspenguin les activitats no imprescindibles fins que no es confirmin les pertinents proves i els períodes de quarantena i aïllaments necessaris com a mesura de prevenció.
  • Que es vacuni de manera urgent al personal de més de 55 anys.

Sant Joan de Vilatorrada, 24 de març de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. LLEDONERS

US CONTINUAREM INFORMANT!