CARTA AL SECRETARI DE MESURES PENALS PER LA SITUACIÓ DE LES AGRESSIONS AL C.P. PUIG DE LES BASSES

 

CCOO hem sol·licitat a la Secretaria de Mesures Penals mesures urgents per frenar l’exponencial increment d’agressions als treballadors penitenciaris.

La inactivitat de l’Administració, més preocupada en redactar plans maquillats amb objectius absolutament allunyats de la realitat de les presons catalanes i d’atac contra les plantilles, continua dirigint als seus treballadors al desastre més absolut en matèria de seguretat. L’augment d’agressions és una realitat que l’Administració no pot seguir ignorant.

 

A l’Atenció del Sr.

Amand Calderó i Monfort

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya

 

Per la present CCOO us volem fer arribar formalment una queixa respecte de l’atenció prestada pel servei mèdic sanitari al CP Puig de Basses el passat 20 de juliol, davant dels fets ocorreguts al Mòdul 5, on diversos treballadors fruit d’una agressió van requerir una atenció urgent al centre.

Posem al seu coneixement que el servei sanitari no hauria donat una correcta atenció i que desconeixia els respectius protocols d’atenció davant els fets ocorreguts.

Malgrat haver sofert els treballadors erosions i ferides durant la intervenció, amb abundant sang dels interns en l’uniforme i en la mateixa pell, el servei mèdic del centre va actuar amb inqualificable lentitud i sembla que va negar algunes actuacions de tipus sanitari que la situació semblava evident que es requerien.

En conseqüència els treballadors van patir una situació indesitjable que podria suposar danys personals irreparables que no es pot tornar a repetir en cap cas.

CCOO considerem inacceptables fets com els succeïts i sol·licitem la seva intervenció urgent per aclarir el paper, el procediment i les tasques que han de realitzar els serveis sanitaris en les seves actuacions per a que aquests fets no es produeixin mai més, garantint sempre com és responsabilitat seva la seguretat, l’atenció sanitària i la salut dels treballadors penitenciaris.

 Les xifres reconegudes per l’Administració demostren inequívocament que ens trobem al Centre amb pitjor política en matèria de seguretat penitenciària en vers als treballadors a Catalunya on es demostra la inacció i/o falta d’eficàcia de les mesures adoptades.

  • Durant el primer semestre d’aquest any el Centre Penitenciari Puig de les Basses ha concentrat ell sol el 35% de TOTES les agressions greus sofertes en els centres penitenciaris catalans (6 agressions greus al CPPB, per 11 a la resta de centres penitenciaris catalans combinats).
  • El CP Puig de les Basses des de principi d’any és el segon centre de Catalunya on els treballadors sofreixen més agressions de caràcter greu i lleu (23 en total), quedant en les estadístiques únicament per darrere del C.P. Brians 1 (51 agressions greus i lleus en total en el primer semestre de 2019) i superant ja àmpliament a Quatre Camins (18 agressions en total) com segon forat negre del sistema penitenciari català en matèria d’agressions.

L’increment exponencial i continuat d’agressions sofertes per tots els treballadors penitenciaris i especificament al CP Puig de les Basses és fruit d’una erràtica gestió d’inacció continuada i l’han convertit en la víctima més greu de la metàstasi de les agressions al sistema penitenciari català.

Barcelona a 05 agost de 2019

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT DE CCOO SOBRE LA SITUACIÓ DE LES AGRESSIONS AL C.P. PUIG DE LES BASSES

US CONTINUAREM INFORMANT!