CCOO ACONSEGUIM QUE EL TSJC ORDENI QUE SE’NS PROPORCIONI EQUIPS DE PROTECCIÓ I TEST RÀPIDS ALS TREBALLADORS/ES PENITENCIÀRIES!

 

 

CCOO, farts de la inoperància de l’Administració, vam sol·licitar a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya L’ADOPCIÓ DE MESURES CAUTELARÍSSIMES ENFRONT DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA per la falta d’equips de protecció i de proves de diagnòstic.

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ENS DÓNA LA RAÓ EN TOT A CCOO en la nostra defensa dels treballadors i treballadores penitenciàries i en interlocutòria amb data d’avui disposa AMB CARÀCTER URGENT I IMMEDIAT:

 

PARTE DISPOSITIVA

 

Se acuerda ESTIMAR la solicitud de medidas cautelares provisionalísimas interpuesta por el C.S. COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (C.S. CONC-CC.OO.) frente al DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA y en consecuencia disponemos REQUERIR al DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA para que con carácter urgente e inmediato, proporcione a todos los centros penitenciarios los equipos individuales de protección (mascarillas autofiltrantes FPP2 y FPP3, guantes de nitrilo, batas y manguitos protectores, pantallas faciales, gafas, geles antisépticos, y termómetros sin contacto), reponga el material sustituyendo el caducado, y se facilite el acceso masivo a los test rápidos de diagnóstico del coronavirus SARS-COV-2, planificación de formación en el uso de los EPIs y la aplicación de procesos de descontaminación y eliminación de residuos del material utilizado, así como la desinfección diaria de los centros de trabajo.

Contra aquesta interlocutòria no cap cap recurs.

En aquests durs i crítics moments, els treballadors/es penitenciàries amb professionalitat, sacrifici i rigor estem treballant garantint la seguretat i la integritat de tots els centres. Però ho estem fent sense equips de protecció, sense test, sense formació, sense protocols adequats.

 

CCOO DIEM PROU AL MALTRACTAMENT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES!

 

 CCOO CONTINUAREM LLUITANT PELS DRETS I LA SALUT DE TOTS!

 

Barcelona a 08 d’abril de 2020

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA ON El TSJC ens dóna la raó.

US CONTINUAREM INFORMANT!