CCOO ANUL·LEM L’ENTREVISTA DE LES BASES DE L’OPOSICIÓ DE PSICÒLEGS

 

CCOO GUANYA A L’ADMINISTRACIÓ AL TSJC

 

Per CCOO la negociació de les bases, que vam rebutjar en la seva totalitat, va ser un atac constant als treballadors que calia denunciar als jutjats.

Davant la inacceptable proposta de basses de l’Administració, que atacava al col·lectiu de psicòlegs i pretenia ser la base de la resta de procediments selectius. CCOO vam ser l’únic sindicat que vam interposar recurs contenciós-administratiu contra la publicació de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de convocatòria JU027) al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CCOO vam denunciar la irregularitat de l’entrevista, sent el principal objecte de recurs, i per nosaltres absolutament inacceptable. Els arguments jurídics eren contundents, exposant que en aquesta no constaven ni els criteris de puntuació ni de valoració, convertint el criteri d’apte o no apte en una autèntica arbitrarietat.

Al judici, els nostres advocats van traslladar de manera clara i precisa les premisses de CCOO, i tot i que no s’ha acceptat convalidar l’entrevista als interins, vam tombar els arguments de l’administració un a un. Finalment, el TSJC ha resolt anul·lar l’entrevista, desenvolupant les següents afirmacions:

  • L’entrevista tal com es presentava queda desvirtuada:

“Queda acreditat per remissió expressa a la base 8.1.B) de la convocatòria que es desvirtua per complet el contingut  i la finalitat de la prova de l’entrevista pel contingut de la matèria consistent en el desenvolupament de la mateixa”.

“L’entrevista no pot ni deu convertir-se en una espècie d’examen oral i final, no pot ser un examen més afegit a la resta de probes selectives, sinó que no deuria superar la consideració o finalitat de determinar el nivell mutu de coneixement del concursant i el Tribunal.”

  • L’entrevista tal com es presenta és arbitraria:

Supera qualsevol concepte imaginatiu de què pot ser una entrevista, a l’incloure un temari amb diversos apartats competencials i cadascun desenvolupat de forma detallada i amplia”. “El fet de no especificar amb tot detall els criteris de valoració, ni el seu desenvolupament, ni els criteris de puntuació, la converteixen en una prova basada en l’arbitrarietat”. Reconeixent  la indefensió, prohibida, en tot cas, per l’article 24 de la Constitució.

  • En l’entrevista s’ha de conèixer la valoració i qualificacions generals: 

“És aquest desconeixement en la valoració, el que entre altres motius, vicia de nul·litat la prova de l’entrevista

  • Que no s’especifiquin amb detall les preguntes, ni les respostes, ni la situació fàctica en què es desenvolupa l’entrevista la vicia de nul·litat:

Pel tribunal “resulta absurd i irracional que una simple entrevista, normalment l’última proba d’un procés selectiu, sigui sempre la determinant de la qualificació d’apte o no apte, quan s’han superat les proves teòriques i practiques, inclòs amb bona qualificació”. Per aquest motiu es reitera “que les qualificacions, valoracions o consideracions genèriques, generals, ambigües i que no especifiquen amb detall ni les preguntes, ni les respostes, ni la situació fàctica en què es va desenvolupar la prova de l’entrevista, vicia aquesta de nul·litat”.

Contra aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Administració pot interposar recurs davant del Tribunal Suprem o de Cassació en un termini de 30 dies. Tot i què el recurs sembla que jurídicament no tindria recorregut, lamentablement, tenint en compte el tarannà dels nostres gestors i que les costes no les assumeixen personalment ja què paguem els contribuents, el Departament és molt possible que recorri la sentència.

Els efectes de la sentència han sigut i seran crucials. La totalitat d’aspirants van superar l’entrevista en l’oposició i anul·lar-la no afectaria els aprovats, aquest fet va estar estretament lligat a la dificultat de la prova i l’escàs nombre d’aprovats en l’oposició, fent que l’administració no apliques l’espasa de Dàmocles en què havien convertit l’entrevista. CCOO acabem, en primera instància, amb un dels asos sota la màniga que l’administració es guardava o es pretenia guardar en un futur, per eliminar als aspirants que no eren afins o no els interessaven.

CCOO requerim a l’Administració que acati la resolució i consideri aquests criteris d’ara endavant per tota la resta de procediments selectius futurs. Les entrevistes tal com les presenta el Departament són estris d’arbitrarietat inacceptables.

CCOO sol·licitem que l’Administració d’ofici posi fi a l’arbitrarietat en què escau cada cop que incompleix aquests requisits (criteris de valoració, desenvolupament, i criteris de puntuació), en tots els procediments, no només oposicions. Aquests criteris s’haurien d’estendre i així ho traslladarem als procediments publicats a l’ATRI.

Barcelona, 20 de març de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ANULACIÓ DE LA ENTREVISTA PEL RECURS DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!!