SUSPESA TEMPORALMENT L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

Avui, divendres 24 de maig de 2019, s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/1393/2019, de 21 de maig, per la qual se suspèn el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, modificada per la Resolució JUS/721/2019, de 22 de març, de convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).

Segons informa l’Administració a la resolució, contra la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, modificada per la Resolució JUS/721/2019, de 22 de març, es van interposar diversos recursos de reposició en el quals les persones interessades sol·licitaven la suspensió de l’acte impugnat fins que no es resolguessin els recursos de reposició interposats. La consellera de Justícia ha resolt els recursos de reposició i les sol·licituds de suspensió de l’acte impugna, però intentada la notificació, no s’ha pogut practicar a totes les persones interessades.

L’Administració ha decidit suspendre el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució JUS/649/2019, de 15 de març, modificada per la Resolució JUS/721/2019, de 22 de març, fins que s’efectuï la notificació, a totes les persones interessades, de les resolucions relatives als recursos de reposició amb sol·licitud de suspensió interposats.

L’Administració afirma que això no modifica el calendari de la prova, QUE LA DATA DE 13 DE JULIOL COM DATA LÍMIT PER FER LA PROVA ES MANTÉ.

CCOO demanem que el departament de Justícia destini tots els mitjans necessaris per a dur a terme tots els processos en curs com a mínim dins dels límits temporals fixats. L’escassetat de personal al servei de provisió del departament per a portar els concursos de forma simultanea ha obligat a l’Administració col·locar-los en cua un darrere l’altre, de manera que el retard en un provoca de manera inevitable el retard de tots els altres. Si alguna cosa indica aquesta situació és la falta de previsió del departament, que ja sabia fa més d’un any que aquesta situació de col·lapse en els concursos es produiria, imprevisió que novament hem de pagar tots els treballadors i treballadores.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ JUS/1393/2019 DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!