CCOO DEMANA RESPECTE I MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PELS TREBALLADORS PENITENCIARIS I LES PRESONS CATALANES

Davant d’afirmacions que han fet diversos mitjans de comunicació sobre les presons catalanes i les persones que hi treballem, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ens dirigim a l’opinió pública, a les organitzacions polítiques i socials i a la Generalitat de Catalunya per aclarir algunes qüestions.

CCOO denunciem les infraestructures deficients i antiquades de les presons catalanes: els sistema penitenciari català no està format per “presons de luxe”. Els centres Puig de les Basses (Figueres), Lledoners (Manresa) i Mas d’Enric (Tarragona) són de construcció recent, però tenen deficiències d’infraestructura i de personal. La resta de centres catalans, a més, es troben en un pèssim estat de manteniment ja que arrosseguen multitud de carències en les infraestructures.

L’absència dels mínims que caldria en inversions conjuntament amb mancances greus de personal no ha fet més que augmentar la inseguretat dels treballadors, dels d’interns i de l’àmbit penitenciari.

CCOO denunciem problemes de seguretat i exigim que s’hi posi solució amb un increment de plantilla i millora de les condicions que repercuteixi en la millora d’aquest servei públic: l’endèmica falta de personal en tot el sistema penitenciari català, que s’arrossega des de fa temps i que no cessa d’empitjorar més a més, ha afectat de manera molt negativa a la seguretat, expressada de manera clara en un índex d’agressions que no ha deixat de créixer en els últims anys.

CCOO exigim de manera clara i taxativa a l’Administració que extremi les mesures de seguretat no solament a l’interior, sinó també a l’exterior dels centres.

Sense perjudici del dret legítim de les persones a expressar-se de manera activa dins de la legalitat en qualsevol àmbit, aquest dret ha d’equilibrar-se necessàriament amb el dret a la intimitat i a la seguretat tant del personal penitenciari com de les persones internes.

Cal prendre mesures per evitar que treballadors i interns puguin ser fotografiats o filmats per tercers, cal evitar que es puguin controlar les seves entrades, sortides i horaris de treball, obtenint una informació a la qual es podria donar mal ús i que representa una bretxa de seguretat inadmissible.

Aquestes carències, en cap cas, s’haurien de solucionar alterant les prestacions dels serveis, fent reassignacions extraordinàries o imposant canvis d’horaris que reforcin un lloc, empitjorant de manera inevitable la situació i la seguretat de molts d’altres.

CCOO defensem la professionalitat i el compliment de la norma, amb escrupolós respecte a la legalitat del personal penitenciari. Davant de la possible posada en qüestió de la professionalitat de les persones que hi treballem, aclarim que el nostre sistema penitenciari, regulat per la Llei orgànica penitenciària i el reglament que la desenvolupa, ens obliga a actuar sempre i en tot moment d’acord a la normativa, amb asèpsia i neutralitat, tractant per igual a totes les persones privades de llibertat sense que puguin establir-se més diferències en un tracte sempre equitatiu que les que l’aplicació professional del tractament individualitzat i de la normativa permetin i requereixin.

Tenint en compte  l’afectació a la seguretat que es pugui donar, CCOO hem sol·licitat per escrit a l’Administració:

  • Que es resolguin amb urgència les incidències pendents en les infraestructures i condicionament de les presons catalanes.
  • Que s’insti l’activació d’un protocol on s’apliquin mesures de seguretat especifiques que garanteixin la seguretat exterior als centres penitenciaris catalans.
  • Que es prenguin les mesures adients per garantir la seguretat dels treballadors penitenciaris, amb especial cura en l’accés i sortida dels centres de treball.
  • Que s’agilitzi al màxim la gestió en cas que correspongui, de la ràpida autorització de matrícules reservades al personal que les sol·liciti com a forma de preservar la seguretat dels treballadors penitenciaris.
  • Que es convoqui el Grup de Mesa de Seguretat penitenciaria per tractar aquests fets de manera específica.

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA – CCOO DEMANEM MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLADORS PENITENCIARIS I LES PRESONS CATALANES

US CONTINUAREM INFORMANT!

 

 

 

 

Barcelona, 6 de juliol de 2018