CCOO DEMANEM A LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA QUE DEFENSI ELS DRETS DEL PERSONAL PENITENCIARI

 

Davant l’arbitrari i complet entossudiment de la Secretària de Mesures Penals a l’hora d’exigir a les persones de l’oposició de tècnics especialistes JU030 que han de triar plaça provisional en l’acte públic que es gastin els seus dies de vacances o d’assumptes propis, CCOO finalment hem apel·lat directament a la consellera de justícia

 

I no és només en aquest cas. L’atac als drets dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes són continus i impropis d’un departament dirigit per persones que es qualifiquen de progressistes i defensores dels drets de les persones.

 

Hble. Senyora

LAgrupació de Personal Penitenciari de CCOO ens posem en contacte amb vostè per a sol·licitar la seva intervenció.

El nou equip de la secretària de mesures penals ha decidit adoptar una mesura de caràcter restrictiu en matèria de drets laborals que podria implicar l’inici d’una política en matèria laboral que no sembla congruent amb el perfil del govern i la nostra conselleria.

En el marc de la resolució de l’oposició de tècnics especialistes JU030, s’ha convocat presencialment a les persones que han aconseguit completar el procés a un acte públic per a triar les places de manera provisional i d’acord amb la nota final obtinguda. Moltes d’aquestes persones són treballadors i treballadores interines als quals els toca treballar en la data i l’hora assignada.

L’administració nega a les persones afectades fer ús d’un permís per deure inexcusable pel temps indispensable, obligant-los a usar les seves vacances o dies d’assumptes propis. CCOO considerem que es tracta d’un flagrant abús, que podria generar-los un perjudici irreparable en defensa dels seus drets i interessos.
L’administració ens ha manifestat que si no es pot anar, es pot enviar una persona representant, però això és una barbaritat. D’una banda, que hi ha persones que no tenen a qui enviar, i encara que ho tinguin, no tenen per què enviar a una altra persona a defensar el seu legítim dret a triar una plaça amb ple coneixement de què s’està oferint a cada moment, ja que les places van desapareixent una vegada han estat triades obligant a prendre decisions que només poden prendre les persones interessades.

El perjudici s’agreuja i sorgeix la vulneració de drets des del moment en què la mateixa administració tampoc ha previst ni plantejat cap sistema per a delegar en membres de la mateixa Administració la representació fefaent per a defensar l’elecció del treballador o treballadora.

CCOO hem sol·licitat a l’administració que s’atorgui a les persones interessades el temps indispensable per deure inexcusable per a acudir a l’acte públic d’assignació de places, ja que forma part del procés d’oposició, ha estat convocat per l’administració, i és obligatori participar. O en tot cas que es compensi amb posterioritat aquestes hores en cas que la persona afectada hagi hagut d’utilitzar les seves vacances o dies d’assumptes propis.

Per això CCOO, com a sindicat progressista i de classe, fermament compromès amb els drets de les persones, apel·lem a vostè perquè s’autoritzi l’assistència a l’acte pel temps mínim necessari per deure inexcusable, i que es revaluï la política de personal restrictiva duta a terme des de fa anys per la Secretària de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima.

Barcelona, 26 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT DEMANANT A LA CONSELLERA QUE DEFENSI ELS DRETS DELS SEUS TREBALLADORS I TREBALLADORES

US CONTINUAREM INFORMANT!