CCOO DEMANEM A LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA QUE LLUITI PER LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL PERSONAL PENITENCIARI

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, HEM DEMANAT A LA CONSELLERA PER ESCRIT REGISTRAT QUE ACTUÏ DE MANERA FERMA I DECISIVA, POLÍTICA I ADMINISTRATIVAMENT PER A ACONSEGUIR L’APROVACIÓ PER PART DEL GOVERN DE L’ESTAT DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL PERSONAL PENITENCIARI CATALÀ

 

Hble. Senyora

LAgrupació de Personal Penitenciari de CCOO ens posem en contacte amb vostè per a sol·licitar la seva intervenció a l’hora de defensar la jubilació anticipada per al col·lectiu penitenciari.

Si hi ha un problema que gravita sobretot el sistema penitenciari català és el de l’envelliment suïcida de tota la plantilla sense excepció, tant d’interior, com de rehabilitació i de l’àrea administrativa, arribant al punt que més de la meitat dels treballadors té una edat de 50 anys i la meitat d’ells és major de 55 anys.

Els problemes que causen l’envelliment en els serveis penitenciaris de Catalunya són evidents:

  • Augment de les incapacitats temporals, sobretot a partir dels 60 anys d’edat, que creixen molt per sobre de la resta, doblant les taxes d’altres franges d’edat.
  • Agreujament de les conseqüències dels accidents laborals.
  • Aparició del fenomen de “burnout” després de 20 o 30 anys de treball continu en situacions de tensió contínua.
  • Menor capacitat dissuasiva i de prevenció física.
  • Menor capacitat d’intervenció en situacions de violència per part d’interns o d’emergència (incendis, intents de suïcidi etc.)
  • Evident bretxa generacional entre els interns, en un 60% menors de 40 anys, i els funcionaris que han de tractar amb ells.

Des de 2001, es compta amb un decret (Decret 365/2001, de 24 de desembre) pel qual es regula la segona activitat en els cossos penitenciaris. No obstant això és una regulació absolutament insuficient i absolutament sobrepassada ja que es va pensar per a una plantilla molt més jove que l’actual, amb una quantitat molt reduïda de personal major de 50 anys.

Donada l’enorme proporció de personal major de 50 anys i la indubtable penúria que el treball en un centre penitenciari suposa, en un escenari de tensió permanent, de clar perill contra la integritat física i psíquica dels treballadors, fa imperiosa, necessària i sobretot justa l’adopció de la jubilació anticipada als 60 anys , que permetria evitar la presència als patis i en els mòduls dels treballadors d’aquesta edat, i limitar-la al mínim per als majors de 50, en aquest segon cas sobre la base d’una 2a activitat realment efectiva i dissenyada per a fer front de manera honesta a la realitat actual.

El 2 de desembre de 2021 es va signar un acord de jubilació anticipada per al col·lectiu penitenciari amb l’anterior consellera Lourdes Ciuró. El Govern va aprovar l’acord en consell executiu el 29 de març d’enguany. Finalment, el 15 de juny es va publicar en el DOGC 8689 la Resolució JUS/1831/2022, de 10 de juny, per la qual es va donar publicitat a l’Acord de Govern de 29 de març de 2022, pel qual es ratifica l’Acord de 2 de desembre de 2021 entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals del Grup de Treball Penitenciari dependent de la Taula Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic, sobre la jubilació anticipada.

CCOO apel·lem directament a vostè perquè prengui totes les mesures necessàries de caràcter polític i administratiu perquè es negociï a la menor brevetat amb l’administració central.

 CCOO també sol·licitem novament reunió urgent amb vostè per a exposar-li la problemàtica del sistema penitenciari català des del punt de vista dels treballadors i treballadores penitenciaries catalanes.

 Barcelona, 26 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT A LA CONSELLERA DEMANANT QUE LLUITI PER LA NOSTRA JUBILACIÓ ANTICIPADA

US CONTINUAREM INFORMANT!