CCOO ENS REUNIM AMB EL DIRECTOR GENERAL I SUBDIRECTOR GENERAL DE CENTRES PER DENUNCIAR ELS DARRERS INCIDENTS AL C.P. QUATRE CAMINS 31/07/2018

 

CCOO DEMANEM MESURES URGENTS AL CP QUATRE CAMINS

CCOO, mantenint el ferm compromís amb els treballadors penitenciaris i concretament amb els companys del CP Quatre Camins, ens vam reunir en la tarda d’ahir, 31 de juliol, amb el Director General, Amand Calderó i Monfort i el Subdirector General de Centres, Pedro Domínguez Quinoya.

En aquesta reunió sol·licitada amb caràcter d’urgència, fruit dels darrers esdeveniments que ja anunciaven els treballadors del centre i dels que CCOO vam donar ressò, hem traslladat la crispació de la plantilla i en concret la dels treballadors del MR2 de CP Quatre Camins.

CCOO hem informat del conjunt de reclamacions i aportacions dels treballadors i treballadores del centre, sol·licitant l’aplicació de mesures urgents que permetin reconduir les dinàmiques organitzatives, prevenint incidents i agressions com les que s’estan produint al centre penitenciari aquests darrers temps.  Els màxims responsables de la Direcció General manifesten la seva preocupació i manifesten el seu suport als treballadors del centre.

CCOO des del respecte i amb harmonia amb el plantejament teòric dels “mòduls de participació i convivència” demanem que es traslladi al grup de treball penitenciari, un format específic per abordar la situació concreta d’aquestes unitats i en concret del MR2 del centre. CCOO manifestem que el conjunt d’agressions i els incidents violents protagonitzats pels interns,  demostren la fallida o la precipitació en els factors d’implementació d’aquest model, requerint un conjunt de mesures urgents per part de l’equip directiu de Direcció General i de la Direcció del centre penitenciari. El Director General afirma que estan treballant en un programa marc, que es compromet a traslladar a la part social al mes de setembre per revisar i realitzar aportacions.

Aquest experiment no és vàlid a qualsevol preu, i la seguretat dels treballadors és la prioritat per CCOO. Qualsevol implantació al sistema de custòdia i rehabilitació s’ha de dotar dels mitjans humans i materials adequats i necessaris. Aquest Model ha de fixar uns criteris de selecció i organització específics vinculats a conductes i tipologies en què es doni la idoneïtat dels perfils per aquesta intervenció. CCOO sol·licitem un increment de la dotació de treballadors i reforços al centre, el Director General es compromet, especificant que l’equip directiu està estudiant les necessitats i que en breu especificaran el nombre de reforços que enviarien al centre.

CCOO informem al Director General que els treballadors no se senten prou recolzats per l’equip directiu i han perdut la seva confiança. La preponderància del Model rehabilitador no pot anar en detriment d’uns mínims de seguretat  pel centre i pels seus treballadors, ni pot trencar amb les normatives generals penitenciaries. CCOO exigim una reformulació urgent del MR2. En cas contrari la Direcció serà responsable de no posar-hi remei.

 CCOO exigim a l’Administració que aquests incidents no quedin impunes, aplicant el principi de tolerància zero, denunciant al Jutjat de Guàrdia tots els incidents violents, i que es posi a disposició dels treballadors lesionats o no, tots els recursos de suport que calguin. El Director General ens informa que aquests darrers incidents han sigut traslladats als jutjats, i concreta que es tractarà en la reunió del grup d’agressions pertinent.

CCOO proposem que el grup d’agressions ampliï els continguts amb l’anàlisi de propostes i estudis específics no sent principalment un grup de revisió d’estadístiques. L’Administració accepta la proposta i es compromet ampliar els continguts d’aquest grup per tal d’analitzar causes, efectes i propostes.

 CCOO denunciem l’intolerable augment de les agressions al CP Quatre Camins, centre que acumula el 25% de les agressions totals d’aquest any 2018 i el 50% de les considerades greus, i davant la falta de solucions per part de l’Administració per erradicar aquest problema, CCOO traslladem les dades reals de la situació, que solament pot qualificar-se de crítica, ja que en 2018 no solament no ha disminuït el nombre d’agressions sinó que ni tan sols s’ha estabilitzat. Si ja en 2017 es van incrementar les agressions amb respecte 2016, en 2018 seguim amb un increment descontrolat que no sembla tenir fre.

En 2018 ha continuat produint-se un increment general d’agressions en tots els centres en termes absoluts i relatius, ja que s’ha passat d’una mitjana general de 17,35 agressions al mes en 2017 a una mitjana de 21 agressions per mes durant els primers 5 mesos de 2018, és a dir, hi ha hagut un increment del 22% del nombre mitjà d’agressions pel que fa a 2017, el qual ja va suposar un increment similar pel que fa a 2016.

CCOO exigim que l’Administració centri els esforços a analitzar les causes que generen aquestes situacions dedicant els recursos que siguin necessaris per a reduir i prevenir els incidents amb violència, aquesta ha de ser la màxima prioritat. El Director General reafirma el seu compromís de treballar tots els factors que incideixen amb la resta del seu equip. CCOO demanem mesures urgents, amb la desconfiança d’haver escoltat aquest discurs en ocasions anteriors, cal que escoltin als treballadors, que són els que estan als centres penitenciaris. Amb aquesta situació la plantilla dels centres penitenciaris estan al límit, denunciant i traslladant de les pèssimes condicions de prestació del servei i decisions preses per alguns equips directius. La imposició de models penitenciaris sense els recursos adients han generat entre altres factors un malestar i crítica unànime a la situació dels centres penitenciaris en tant en quant a seguretat.

El Director General pren nota de les aportacions exposades i les que vam traslladar dels treballadors del MR2 de Quatre Camins.

CCOO exigim mesures contundents i continuarem denunciant les agressions que patim els treballadors penitenciaris, per la seguretat en la prestació dels serveis, ja ni ha prou de posar en risc als treballadors penitenciaris, ja n’hi ha prou de bones intencions buides de contingut.

CCOO traslladem el nostre absolut reconeixement a les plantilles dels centres i desitgem una ràpida recuperació dels companys ferits.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB EL DIRECTOR GENERAL PER DENUNCIAR LA SITUACIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!