CCOO ENS REUNIM AMB EL DIRECTOR GENERAL

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ens hem reunit amb el Director General, i el Subdirector General de Recursos Humans. El passat 3 d’abril, vam denunciar i posar en coneixement dels màxims responsables de la Direcció General la situació dels centres penitenciaris i els principals conflictes, exigint l’exercici de la seva responsabilitat i la intervenció directa als efectes d’arribar a solucions.

 

Programa de rendiment professional:

El passat mes de gener, CCOO vam traslladar al Director General la necessitat de garantir el PRP en els mateixos termes que es va prorrogar al 2017. Tal com es va exigir en les diverses reunions de Comissió de seguiment, l’Administració es va comprometre, que arribat el moment realitzaria les gestions oportunes, amb el Govern constituït o amb el Govern estatal.

CCOO denunciem al Director General que encara no s’han iniciat cap gestió oficial, i per tant, cal desvincular-ho de la situació política, tramitant de manera real amb les gestions oportunes que el garanteixin. Aquestes gestions s’han de realitzar de manera urgent, per garantir el cobrament a la nòmina del mes de Maig. El Director General ens informa del seu compromís d’iniciar durant aquestes pròximes setmanes les gestions oportunes pròpies de la seva responsabilitat, reconeixent el seu interès en què es garanteixi. Aquesta seria la primera fase per tal que posteriorment s’acabi aprovant.

 

Processos Selectius (Oposicions):

CCOO exigim la intervenció directa del Director General davant el Departament en defensa dels treballadors interins que presten servei als centres penitenciaris. Com a màxim responsable dels treballadors, l’instem a què sol·liciti igualtat de condicions per tots els treballadors als respectius procediments selectius, ampliant les places de PESCO a tots els col·lectius. Es imprescindible que en cas de decaure les ofertes d’ocupació publiques anteriors sigui amb el compromís formal d’ampliació de les places en la futura oferta d’ocupació.

CCOO sol·licitem;

  • Que en relació al concurs de trasllats de psicòlegs que es pretén realitzar desisteixin en la realització prèvia a la finalització del procediment selectiu, respectant el compliment a l’Acord 2010.
  • Que l’Administració mantingui tot el capital humà del col·lectiu de psicòlegs. L’Administració respon que està totalment d’acord en no perdre professionals que es poguessin veure afectats i que farà el possible.

 

Situació del C.P. Brians 1

CCOO després d’haver manifestat les problemàtiques d’aquest centre en reiterades ocasions li exposem que les diferents casuístiques del centre penitenciari no han fet res més que agreujar-se. Un centre infradotat de treballadors, en el que no s’han invertit els recursos necessaris per adaptar les característiques arquitectòniques i funcionals.

La gestió portada a terme pel Director del centre està ensorrant qualsevol plantejament dels treballadors i dels seus representants legals, ignorats i menyspreats constantment. El deteriorament progressiu de les condicions de treball d’aquest centre ha sigut tant greu que està generant que una gran part de la plantilla de treballadors es plantegi deixar el centre.

Les carències de personal i la precarització de les funcions pròpies de la tasca penitenciaria i el desordre en la gestió del centre està arribant a límits insostenibles. Els treballadors continuen sense poder fer ús del seu dret a esmorzar o berenar, i en alguns casos fins i tot el dinar, ja que ho han de fer dins del mòdul per no deixar el departament amb un únic funcionari.

CCOO exposem la manca de diàleg real, i la unilateralitat en la presa de decisions ometen qualsevol criteri que no sigui el propi.

CCOO li expressem la nostra indignació per l’hostilitat en el tracte als treballadors, qüestionant la professionalitat de manera injustificada i continuada.

Finalment, tenint en compte la nul·la capacitat de gestió, comunicació i diàleg presentada per l’actual Director, l’informem de les diferents problemàtiques i afectacions que es produeixen en el centre, posant en el seu coneixement la situació de conflictivitat límit que pateix el centre.

 

Concursos de trasllats i comandaments.

CCOO exigim al Director General que prengui part en les negociacions del concurs de comandaments, és inacceptable la proposta de valoració de l’antiguitat i la valoració del treball desenvolupat, no acceptem que només es valori una petita part.

Cada procediment no pot fixar un criteri diferent amb una manera particular d’arribar al màxim, no és acceptable que gran part del treball d’alguns no es valori perquè l’Administració vulgui de facto eliminar aquest factor, exigim un criteri que valori tot els temps treballat.

 

Nous equipaments penitenciaris:

Respecte a les construccions dels nous equipaments penitenciaris, el Director General ens confirma la continuïtat del calendari previst. El Centre Penitenciari Obert de Tarragona serà el primer a estar enllestit. Els futurs centres penitenciaris de Zona franca mantenen les seves dates i previsions respectives (2021 i 2025).

Per la resta, el Director General confirma que les deficiències urgents dels centres penitenciaris de Brians 1, Quatre Camins i Ponent seran les prioritàries per la seva rehabilitació.

 

Darrers incidents als centres penitenciaris:

CCOO exigim la cobertura de la totalitat de places i de les substitucions als centres penitenciaris. Els incidents no han fet res més que augmentar, i així ho hem traslladat al Director General, cal una presa de mesures específiques per prevenir la inseguretat, els incidents i les agressions als centres, amb independència a l’aplicació del Protocol d’Agressions.

Traslladem que cal una presa de mesures urgents per prevenir aquests incidents, i que cal revisar als centres la implicació del CIRE, més preocupat en el seu ànim empresarial que en la seva finalitat social, incomplint les seves tasques formatives i ocupacionals en compliment del seu mandat. El Director afirma que estan treballant, i que prendran mesures en breu als centres que sigui necessari.

 

Borsa d’interins, continuïtat i futures contractacions de personal:

CCOO exigim la continuïtat i l’ampliació dels nous treballadors incorporats en vigilància. En la darrera relació de reforços de personal, el contracte, en la major part dels casos es va realitzar amb data fi 15/04/2018 (61 treballadors). És absolutament imprescindible la continuïtat de tots ells, i que s’iniciïn les noves incorporacions dels treballadors que van superar el procés de selecció el passat mes de març.

Exigim que les properes renovacions i contractacions eliminin les limitacions de nomenaments de 6 mesos, passant a contractacions ordinàries.

CCOO sol·licitem que es convoqui reunió del Grup de borsa de treball per incloure en la borsa de treball mitjançant criteris objectius, als treballadors que van superar els procediments d’accés,i acordant obrir un nou procediment contemplant la resta de sol·licituds presentades.

 

Pràctiques professionals:

CCOO hem reclamat que el Director General s’impliqui en la revisió del model de pràctiques professionals que s’està realitzant. En cas que es portin a terme, cal voluntarietat, reconeixement i compensació.

Aquest model de formació encoberta en precari és imprescindible que tingui el rigor necessari; sense el reconeixement pels formadors ni pels formats s’empobreix un model de docència que en cas de realitzar-se amb els recursos i factors adients podria ser positiva.

 

Temari execució penal: treballadors i educadors socials.

CCOO demanem que la Direcció General revisi, i adapti el temari d’execució penal de treballadors socials i educadors socials. És inadmissible que dels 40 temes inicials previstos pels cossos A1, realment només hagin suprimit 2. En concret el tema 15 “centre d’iniciatives per la reinserció, el model FOI (formació , ocupació i inserció)” i el tema 36 “ les formes substitutives d’execució de les penes privatives de llibertat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció”.

Transports als centres penitenciaris:

CCOO vam denunciar en les darreres reunions de Comissió de Seguiment i davant el Síndic de Greuges l’incompliment per part de l’Administració dels Acords en matèria de transports, exigint el restabliment del sistema de transports d’autobusos. L’Administració, al·legant problemes en la contractació es va comprometre a iniciar les tramitacions oportunes, a garantir un sistema de transport alternatiu i a tractar les possibles incidències.

L’Administració ens informa que continuant amb les gestions oportunes, ja han realitzat l’obertura pública d’ofertes del primer lot per l’adjudicació del transport per 2018 del CP Brians 1, CP Brians 2, CP Quatre Camins i CP Joves, i que properament es realitzarà pel lot de Mas d’Enric i CP Puig de les Basses. D’aquesta manera es portaria a terme la contractació en els posteriors mesos, restablint-se el servei d’autobusos als centres penitenciaris catalans el pròxim mes de juliol.

 

Conclusions:

El Director General de manera cordial, reitera la seva predisposició a tractar els problemes penitenciaris. Per CCOO, després d’aquests mesos, és insuficient i considerem imprescindible que recuperi el contacte amb els treballadors i oblidin l’excusa de l’actual bloqueig de la situació política, ja que en cap cas ha de repercutir ni als treballadors ni al servei públic. Els màxims responsables de la Direcció General i del Departament ja sigui per competències pròpies o delegades han d’actuar i exercir la seva responsabilitat amb els treballadors.

Exigim un canvi, imprescindible per evitar el cataclisme dels serveis penitenciaris. CCOO continuarem lluitant per la defensa i la lluita dels interessos dels treballadors.

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!