CCOO ES REUNEIX AMB EL DIRECTOR GENERAL

El passat, 4 de gener, l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ens vam reunir amb el Director General, i el Subdirector General de Recursos Humans. Els incompliments dels Acords, la paralització més absoluta de tots els procediments, les carències de personal  i l’erràtica gestió arrossegada els darrers anys ha precipitat la deriva  en la qual es troben els centres penitenciaris.

Transports als centres penitenciaris

CCOO exigim que l’Administració, acomplint els acords, restableixi el sistema de transports i habiliti per via d’urgència l’autorització de la contractació del servei de transports d’autobusos. Sol·licitem, en tot cas que es tramiti i es publiqui urgentment la licitació. L’Administració es compromet a continuar amb la tramitació i a tractar les possibles incidències.

L’Administració informa que el servei d’autobusos de Tarragona es suspèn el pròxim 12 de gener i el de Girona el dia 13. CCOO exposem les incompatibilitats horàries i la impossibilitat en certs casos degut a l’absència absoluta de serveis de transport tant d’anada com de tornada. L’Administració es compromet a donar una solució informant-nos al més aviat possible.

Situació actual del C.P. Brians 1

CCOO primerament exposem de forma cronològica i en detall els greuges que CP Brians 1 ve sofrint des de fa temps. Cadascuna d’aquestes informacions és escoltada pel Director General i pren nota minuciosa de totes elles. Li exposem que en tots els casos el problema sempre és el mateix. Ens trobem molt per sota en nombre de treballadors que són necessaris per poder realitzar totes les tasques i no s’ha invertit econòmicament a adaptar les característiques arquitectòniques del centre, tenint en compte les noves necessitats dels treballadors penitenciaris i de la població reclusa.

CCOO li advertim, que si aquest fet, que arrosseguem de per si, ja és altament preocupant, ho és encara molt més d’ençà que CP Brians 1 s’ha convertit en la presó dels presos preventius de Catalunya. Ja que els treballadors es troben al límit, les seves condicions de treball s’han deteriorat tant que l’obliga a dur a terme les seves tasques de forma precària. Actualment els treballadors no poden fer ús del seu dret a esmorzar o berenar, i en alguns casos fins i tot el dinar, ja que ho han de fer dins del mòdul per no deixar el departament amb un únic funcionari.

Davant tot això CCOO li advertim que la seguretat es troba en evident risc i tot plegat ens situa al davant d’importants perills, perills dels quals possiblement algun dia haurem de lamentar.

CCOO també li traslladem totes les reivindicacions que en la primera reunió informal, que vam tenir amb la nova direcció, vàrem sol·licitar. En aquest punt un altre cop el Director General pren nota de totes elles. Li manifestem la nostra sorpresa i incredulitat en el fet, que aquest any en la celebració dels actes del dia de la Mercè, només s’entreguessin 5 reconeixements públics als treballadors del CP Brians 1 en contrapartida als 51 entregats als treballadors del CPHB, tots ells merescuts per la seva tasca. Però i la nostra tasca que? En aquest punt el Director General reconeix que potser en un primer moment es van centrar molt en la Model i que possiblement ho havien hagut de fer també amb el CP Brians 1.

En segon lloc CCOO li exposem com anat tot el tema del canvi d’horari, denunciant la manca d’informació que vam rebre els professionals i en conseqüència directa, la població reclusa del centre. No es pot aprovar en Consell de Direcció el 27 de novembre un canvi com aquest i que entri en vigor el dia 1 de desembre pensant que no passarà res. S’informa al Director General de totes les problemàtiques que van succeir ens els primers dies de funcionament del nou horari i de com els treballadors van respondre evitant qualsevol tipus d’incidents i reconduint situacions tenses en els mòduls.

En tercer lloc, CCOO li expressem la nostra indignació i rebuig al redactat de l’ordre de direcció 12/2017, tot fent-li entrega d’una còpia de la carta conjunta que amb altres sindicats, vam registrar i presentar el dia 29 de desembre 2017, dirigida al Senyor Director del CP Brians 1, alhora que li exposem els motius d’indignació de tot el personal del centre. Finalment l’informem de les diferents problemàtiques i afectacions que es produeixen en el centre, especialment en els departaments de dones, tot demanant-li solucions.

Volem ressenyar que CCOO en tot moment li traslladem la predisposició que té tota la plantilla del CP Brians 1 a treballar per a fer front als nous reptes que comporta un centre de preventius, així com voluntat de dialogar a l’equip directiu en la recerca de solucions als problemes que poden anar sorgint en aquesta nova etapa, sempre que l’equip directiu del centre, estigui també pel diàleg i rectifiqui certes actituds unilaterals que ha dut a terme, començant per l’O.D. 12/2017.

Processos Selectius (Oposicions)

CCOO denunciem que l’Administració torna a incomplir els calendaris previstos, desconeixem les dates de la resta del procediment de psicòlegs, i encara no hem tractat res de les bases de cap dels procediments pendents de la resta de col·lectius. L’Administració ens informa que complirà el calendari previst i publicat.

CCOO hem demanat reunió amb el Departament per tractar tots els temes relatius als procediments i sol·licitem novament que es posin a disposició dels treballadors els temaris de treballadors socials.

CCOO sol·licitem, en relació als resultats definitius de les proves de la JU027 psicòlegs, que l’Administració mantingui tot el capital humà de l’àrea de tractament, més a més tenint en compte les bases. L’Administració respon que està totalment d’acord en no perdre professionals que es poguessin veure afectats i que farà el possible. CCOO sol·licitem que anunciats els increments de plantilla fruits dels nous programes de Salut Mental es tinguin en compte.

Concursos de trasllats i comandaments

Davant les nostres preguntes, el Director General ens informa que es manté la intenció d’establir una periodicitat en els concursos, i concretar els compromisos assolits al més aviat possible, ratificant-se en el que es va concretar en darreres reunions.

Volen dividir el concurs de comandaments en dos processos separats: un per Caps de Serveis, CUEs i CRIMOs i un altre per CUSIs i CAFs . Esperen convocar el de CS, CUE i CRIMOS abans. Les bases podrien estar disponibles per ser negociades al gener. L’Administració pretén convocar el concurs de CUSIs i CAFs quan s’hagi finalitzat el de CS/CUE/CRIMO, de manera que es puguin cobrir les places deixades vacants pels CUSIs i CAFs que hagin promocionat a CS/CUE/CRIMO.

CCOO vam sol·licitar que es respecti una periodicitat i que s’iniciïn de manera urgent, convocant el concurs de CUSI/CAF de manera paral·lela, amb només un o dos mesos de retard pel que fa als de CS/ CUE/ CRIMO.

Promoció interna del D al C

CCOO denunciem que tot i que el Departament va manifestar una voluntat clara de convocar el procés de promoció interna abans de cap d’any, no ho ha fet. Sol·licitem que per delegació de competències el Director de Serveis es faci càrrec i que s’impulsi des de la Direcció General. El Director General ens informa del seu interès en què al més aviat possible es pugui concretar.

Nous equipaments penitenciaris

Respecte a les construccions dels nous equipaments penitenciaris, el Director General ens confirma que ja s’ha aprovat el projecte del Centre Penitenciari Obert de la Zona Franca i del Centre Penitenciari Obert de Tarragona, i que aviat començaran les obres.

L’Administració ratifica que el Centre Penitenciari Obert de la Zona Franca seran dos edificis amb capacitat de 400 interns/es cadascú i que aquest centre acollirà els interns/es del Centre Penitenciari Obert 2 de Trinitat i la Secció Oberta de Wad-Ras, tant homes com dones.

Per la resta el Director General confirma que continua l’execució del Plà Funcional i el calendari previst i s’espera fer funcionar el centre en 2025 tal com està previst, que sol·licitaran les partides corresponents als pressupostos vinents per arribar a l’obertura del nou centre de preventius a Zona Franca. Finalment confirmen que també un centre de Dones  que substituirà  a l’actual CP Dones BCN.

Programa de rendiment professional

CCOO demanem al Director general que en absència de negociacions per a un nou acord, s’iniciïn ja els tràmits per prorrogar i garantir el PRP durant tot l’any 2018.

Conclusions

El Director General afirma amb la seva cordialitat estrictament formal, que l’actual situació política bloqueja la major part de les gestions que tractaven de portar a terme.

CCOO no compartim aquesta argumentació donat que la competència en matèria penitenciaria és exclusiva i la carència endèmica de personal no es culpa de ningú més que dels nostres gestors. L’endarreriment i l’ incompliment dels nostres acords son responsabilitat de l’Administració i les actuacions dutes a terme pel Govern.

CCOO lluitarem i treballarem perquè en la futura etapa, canviï aquesta política d’atacs continus al col·lectiu penitenciari.

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB EL DIRECTOR GENERAL EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!