COMISSIÓ DE SEGUIMENT- 18.09.19

LA SECRETARIA CONFIRMA L’INICI DE NEGOCIACIONS DEL FUTUR ACORD I LA PETICIÓ DE 281 PLACES DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

El dimecres 18 de setembre de 2019, va haver-hi reunió de comissió de seguiment de l’Acord de Personal Penitenciari a la qual van assistir l’Administració i la part social.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 18 DE SETEMBRE DE 2019

 

GRUP TÈCNIC D’ENVELLIMENT DE PLANTILLA, JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2A ACTIVITAT.
NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL

 

Segons indica l’Administració, finalment s’ha decidit a obrir la negociació del nou acord de condicions de treball i del tema de la jubilació anticipada, la 2a activitat i l’envelliment de la plantilla

L’Administració ens ha comunicat que es convocarà als sindicats a una reunió d’obertura de negociacions durant la primera setmana d’octubre a la qual assistiran la Secretària General del departament, el Secretari de Mesures Penal i la Directora de Serveis, és a dir, els comandaments màxims del departament en matèria de personal.

CCOO hem sol·licitat que incloguin l’ampliació de canvis de servei i celebrem que a més d’obrir finalment la negociació d’un nou acord, aparentment hi hagi intenció per part de l’administració per a passar a la fase de negociació de l’extremadament urgent tema de la jubilació anticipada i la segona activitat.

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS. EXPECTATIVES DELS 92 CESSATS

 

No s’ha renovat cap company dels 98 reforços excepte 6 en comunicacions de Lledoners. La mesura tindrà un gran impacte en la seguretat i garanties en la prestació dels serveis en tots els centres afectats.

CCOO hem sol·licitat immediatament la renovació de TOTS els reforços. És absurd que quan s’estan produint contínues baixes en el sistema per jubilacions, trasllats a la resta d’Espanya etc., no es cobreixin, i les escasses que es cobreixen es facin amb criteris incomprensibles i opacs a qualsevol raonament lògic.

L’Administració comunica que les perspectives futures de contractació abans de les festes de desembre són molt negres i que la continuïtat de les substitucions es prorrogués mes a mes, la qual cosa és indignant donada la situació dels centres a causa de les manques severes de personal.

CCOO continuarem pressionant a tots els nivells perquè cobreixin totes les incidències. El nombre de baixes i d’incidències es manté i la necessitat de cobertura és immediata.

 

El BOLSAZO ALS INTERINS CONTINUA

 

L’Administració continua amb el BOLSAZO als interins amb la complicitat manifesta i necessària d’UGT, CSIF, CATAC i CSC, signants de la vergonyosa i claudicant modificació de l’acord de  borsa de 2006, i han preparat amb aquests sindicats una reunió de tripijocs de bossa per al dia 27 de setembre, de la qual han exclòs a CCOO.

A saber que noves barbaritats acordaran sense ningú que els pugui frenar

Quan CCOO hem volgut defensar als 600 companys interins plantejant diverses qüestions però NO ENS HAN DEIXAT. UGT ha donat un cop de mà a l’Administració de manera còmplice defensant l’exclusió de CCOO.

CCOO recorrerem la seva traïdorenca acció d’excloure’ns perquè no hi hagi testimonis dels seus tripijocs i continuarem defensant als interins sense importar les traves que posin altres sindicats i l’Administració.

 

CONCURS DE COMMANDAMENTS INTERMEDIOS DE CS/CUE/CRIMO

 

S’acaba de publicar resolució de la Junta de Mèrits i Capacitat excloent a un participant perquè ni tan sols pertany a l’administració penitenciària, la qual cosa dóna idea del nivell en el qual es mouen. Ara hi ha 10 dies més de retard perquè la persona afectada pugui recórrer.

El pròxim dia 30 es publiqués una guia d’estudi de la prova de la 2a Fase que fixarà l’àmbit del cas pràctic. Diu l’Administració que la major part dels continguts ja hauria de ser coneguda per la majoria d’aspirants.

La prova, que no és eliminatòria, es preveu que es realitzi entre el 9 i 13 de desembre. Serà diferent per a oficines i interior i els que es presentin a tots dos àmbits hauran de realitzar les dues.

Els 464 candidats admesos han presentat més de 20.000 cursos dels quals més d’11.000 són diferents. La Junta ha de valorar-los tots i d’un en un, ja que les valoracions de juntes anteriors no valen. Sembla que la Junta es reunirà en sessions de dos dies per setmana, però encara que valorin 360 cursos per sessió de 6 hores, a 1 curs per minut, es necessitaran quatre mesos i això si no hi hagués festes entre setmana, que hi ha unes quantes.

A més el treball desenvolupat s’ha d’introduir de manera manual per a cadascun del gairebé mig miler de candidats. Tenen dues persones dedicades a això en exclusiva i que esperem per bé de tots que no agafin una grip.

Plena d’optimisme desbocat, l’Administració creu que podria resoldre el concurs durant el primer trimestre de 2020. CCOO creiem que sincerament és una aixecada de camisa i un intent desesperat per guanyar temps i que el problema s’ho mengin els que vinguin després, i ens sembla molt improbable que aquest concurs es resolgui en data. Tant de bo estiguem equivocats.

En el cas de Puig de les Basses, l’administració admet que s’ha d’aplicar ja la sentència, ja que les seves conseqüències s’han reflectit en el càlcul del treball desenvolupat dels candidats afectats.

L’assessoria jurídica de l’administració està estudiant si el topall aplicat a la segona fase s’ha de respectar o no atès que no hi ha segona fase.

 

APLICACIÓ DELS NOUS PERMISOS ACORDATS A LA MESA GENERAL

 

CCOO demanem que comuniquin als centres la nova regulació d’ampliació de permisos acordada en Mesa General, per atendre fills discapacitats, mobilitat per violència de gènere i mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat.

L’Administració indica que encara no han tingut temps de traslladar-los als centres i es compromet a fer-ho.

 

PROMOCIÓ DEL C AL B

 

CCOO sol·licitem el compliment del vigent Acord 2006-2009 on consta el procediment de promoció interna del C al B d’interior i d’administració.

L’Administració diu que està estudiant el cas de motu proprio, ja que té interès en un procés d’aquest tipus, i es compromet a revisar la proposta per valorar la manera en què es podria realitzar i les places que es podrien oferir.

 

DARRERES INFORMACIONS DEL PROCEDIMENT SELECTIU D’EDUCADORS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

 

L’Administració comunica que estan pendents de resoldre les recusacions a membres de la Junta, que haurien d’haver-se resolt aquesta setmana, i dels recursos a les preguntes (una quarta part han sigut recorregudes). Esperen resoldre els recursos durant aquest mes de setembre i publicar la plantilla amb les respostes correctes aquest mes o en tot cas abans del 15 d’octubre.

El Departament comunica que espera publicar el Concurs de trasllats d’educadors a l’octubre si es pot i obrir a l’octubre la negociació de les bases, amb la intenció que siguin similars a les de psicòlegs. No preveuen un gran volum de participants. Sortiran totes les places de tot l’àmbit funcional, Justícia Juvenil inclosa.

L’Administració comunica les dades finals d’aspirants que han participat en el procés:

  • 764 candidats admesos
  • 35 candidats exclosos
  • 652 candidats presentats a l’examen
  • 112 candidats no presentats a l’examen
  • 9 candidats que no van finalitzar el 2n examen.
  • 643 candidats finalment van fer l’examen

CCOO hem sol·licitat el nombre total de personal definitiu en l’àmbit per unitats directives.

L’Administració informa sobre la política del departament de portar les noies menors en un centre separat (Els Til·lers). Això comporta un increment de dotacions d’educadors. Uns llocs són de nova creació i uns altres són llocs traslladats des de Can Llupià, que baixa en dimensions. Paral·lelament estan els MENAs, que l’Administració considera que és un problema més conjuntural. S’ha creat per ells un programa de tres anys prorrogables si fa falta.

S’ampliaran places en Montilivi, a on es creen places obertes (només era un centre de règim tancat). Can Llupià deixarà les places de les noies per als MENAs i per això s’incrementen les places provisionals d’educadors en Can Llupià pel temps que aquest centre acolli els MENAs. L’Administració diu que hi haurà dret de retorn pels educadors que hagin de moure’s.

Mentre no s’aprovi el pressupost, només és un reforç de 6 mesos. Diuen que per això es publiquen reforços, una part dels quals són del programa i que després es trauran en el concurs definitiu.

 

SOL.LICITUT D’OFERTA PÚBLICA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

L’administració comunica que ha sol·licitat l’aprovació de l’oferta pública de les places vacants no reservades de Tècnics Especialistes, tal com hem anat defensant CCOO en solitari. En cas d’aprovació pel Govern, tot indica que s’aprovaria per mitjà de decret com ha estat en el cas de l’oferta de mossos i bombers aprovada fa uns dies.

CCOO hem defensat, sovint en solitari, la convocatòria de quantes ofertes públiques de Tècnics Especialistes hi hagi, millor, en comptes d’esperar a tots els processos, ja que és millor dues ofertes públiques, una en 2019 i una altra en 2020, que una sola en 2020, ja que això donarà un mínim de dues opcions als companys interins per a aprovar en comptes de jugar-li-ho tot en un únic intent.

En qualsevol cas, l’oposició de Tècnics Especialistes no es realitzarà abans de la de Treballadors Socials, la qual cosa significa que la convocatòria no es publicarà abans de gener de 2021 com molt aviat. L’examen es realitzaria durant el primer trimestre de 2021

Les places previstes són 236 vacants + 19 places dels companys que s’han traslladat a la resta d’Espanya + el 10% addicional amb un total previst de 281 places convocades.

 

COBERTURA DE LLOCS VACANTS. CONCURS DE COMISSIONS DE SERVEIS

 

L’Administració manté la seva intenció de convocar un concurs de comissions de servei per a funcionaris de carrera on oferirà totes les vacants que hi ha per excedències, jubilació, etc., al costat de les 19 produïdes pel concurs de trasllats a la resta d’Espanya. L’Administració restarà les places assignades a personal que torna al sistema d’excedències de diversos tipus.

Preveuen tenir llest el llistat de les places disponibles a principis d’octubre i convocar el concurs a meitat d’aquest mes.

 

JURISTES

 

En el cas del procés selectiu dels juristes (PESCO), es manté el calendari previst per l’administració. Les bases de l’oposició, es negociarien al novembre i la prova es realitzaria a la fi del primer trimestre de 2020.

L’Administració reconeix la seva intenció de realitzar concurs previ, amb el suport de CSIF, vulnerant novament l’Acord vigent. S’obre així un nou front en el col·lectiu, que desconeixem l’afectació que podria tenir, ja que es tracta d’un cos general, fora de l’àmbit d’execució penal, i podria afectar fins i tot el nombre de places ofertes.

 

TREBALLADORS SOCIALS

 

Respecte als Treballadors Socials, l’administració creu de manera massa optimista que podrà realitzar l’oposició després de l’estiu, el setembre de 2020 com molt aviat. CCOO desconfiem dels terminis que estimen.

L’Administració novament ha manifestat la seva intenció de realitzar un concurs de trasllats previ. CCOO, malgrat el que un altre sindicat difon falsament en el seu escrit, considerem que deu ser posterior a l’oposició, tal com signem en l’Acord de condicions de treball i hem defensat sempre.

Les següents oposicions de psicòlegs i educadors (PESCO) es preveuria publicar-les entre l’estiu de 2020 i març 2021.

 

CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

CCOO novament ens hem quedat solos defensant la realització immediata d’un concurs de trasllats per a llocs base de tècnics especialistes. L’Administració, amb el silenci còmplice dels altres sindicats, no vol convocar-lo fins que es finalitzin els dos concursos de comandaments intermedis, l’actual de Caps de Servei/CUE/CRIMO i el posterior de Caps d’Unitat, CAF etc.

CCOO li hem indicat a l’administració que el concurs de trasllats és necessàriament previ a la realització de l’oposició de tècnics especialistes prevista per al primer trimestre de 2021. No obstant això al ritme desesperadament lent i amb continus retards amb el qual l’Administració arrossega tots els processos, amb més d’11.000 cursos diferents que s’han de valorar un a un en el concurs de comandaments de Caps de Servei/CUE/CRIMO i un número similar o superior que caldrà valorar en el posterior de Caps d’Unitat, CAF etc., no creiem que es compleixin els terminis. Per al concurs de tècnics Especialistes de 2015 va caldre fer valoracions de 6000 cursos i es va trigar gairebé 6 mesos només en això, trigant gairebé 2 anys a finalitzar-les.

CCOO li hem recordat a l’administració i als altres sindicats que el tancament de la Model va deixar a centenars de funcionaris de manera definitiva en places que no desitjaven, que tenen dret a un concurs que els permeti moure’s a places més concordes i que l’últim concurs va ser convocat en 2015. Per desgràcia en aquest tema els altres sindicats callen i miren cap a una altra part.

 

TRASLLAT DE L’ASSEP

 

L’Administració ens confirma que finalment NO desplaçarà l’ASSEP a la Zona Franca. CCOO vam denunciar que consideràvem que amb el trasllat a la Zona Franca es generava un perjudici pels treballadors i que dificultava greument el tracte amb familiars i els interns, valorant com positiva aquesta decisió.

 

UNIFORMITAT

 

A pregunta de CCOO, l’administració segueix el procés d’elaboració del contracte pluriennal de 4 anys que diuen que preveuen publicar d’ací a poc temps. Sembla que encara estan preparant els plecs de clàusules tècniques. La prioritat a l’hora de reposar seran les botes.

Donat el volum del contracte, que fa més d’un any que dóna voltes pels despatxos, tot indica que trigarà a executar-se de manera efectiva.

Poc importa el bo que poden ser unes botes amb prescripcions tècniques noves si no te les lliuren mai.

CCOO també li hem demanat que substitueixi immediatament els inversemblants uniformes lliurats als reforços.

CCOO li hem recordat a l’Administració de manera clara i terminant que l’hivern està molt a la vora i que és urgent lliurar a les treballadores jaquetes i altres peces d’abrigar. L’Administració, que escolta amb la mateixa capacitat auditiva que la paret d’un búnquer, ha manifestat que anirà fent amb el que hi hagi en Quatre Camins.

 

REVISIÓ DEL MODEL DE MEDI OBERT, AUGMENT DE PLANTILLES I COBERTURA D’INCIDÈNCIES

 

CCOO exigim recuperar el treball previ i reunir el Grup de treball de Medi Obert. El pla estratègic fa referències però no especifica mesures específiques. L’Administració confirma que fixarà data al mes d’octubre per tractar el tema.

CCOO requerim la cobertura urgent de les baixes dels centres oberts i l’UHPT en tots els àmbits. La xifra reduïda de treballadors i la carència de personal endèmica, ha generat que a vegades no hi hagi CRIMO´S, i que fins i tot, segons ens informen del COTA, hagi arribat a succeir que el comandament d’incidències no respongués en tractar de ser localitzat. L’Administració pren nota per analitzar els fets.

CCOO sol·licitem urgentment un Protocol d’actuació als centres oberts per afrontar incidències i que es recordi les instruccions actuals a les direccions dels centres oberts.

 

HORARIS DE LES CAFETERIES

 

CCOO hem demanat la reobertura de la cafeteria interior de Brians 2 i ampliació d’horaris en les de tots els centres. L’Administració manifesta que la licitació del servei en Brians 1 està en tràmits i que mantindria horaris i serveis. La Sots directora general accepta traslladar a CIRE (adjudicatària de la resta de serveis) la petició d’ampliar horaris en la resta de centres.

 

AFECTACIÓ AL C.P. JOVES PEL FENOMEN DELS MENAS

 

CCOO preguntem sobre Joves i l’expectativa de l’afectació que hi haurà quan els MENAs delinqüents siguin majors d’edat. No volen contestar i s’excusen covardament en què no és la unitat de recursos humans a qui li correspon concretar res.

L’Administració diu amb molta barra que en el sistema penitenciari sobren llits però el 25% de dones privades de llibertat de tota Catalunya es troben concentrades en un únic mòdul al C.P. Brians 1, que no reuneix les més mínimes condicions!

 

PAGAMENT PREVI DE TÍTOLS DE TRANSPORT

 

El treballador podrà sol·licitar prèviament els diners amb la signatura del rebut de la bestreta amb el fons de maniobra. El treballador posteriorment podrà realitzar tràmits a través d’ATRI i lliurar el títol per tancar l’operació.

 

NOUS CENTRES A LA ZONA FRANCA

 

L’Administració comunica que no té cap informació al respecte. CCOO recordem el compromís i els Acords ratificats entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona i la necessitat urgent d’iniciar les obres.

CCOO hem traslladat als Grups Parlamentaris, totes les carències i necessitats del col·lectiu penitenciari, i recordat la necessitat urgent de l’inici de les obres als centres penitenciaris i específicament a la Zona Franca.

 

5è PROCÉS DE SELECCIÓ D’AMPLIACIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE VIGILANCIA AL CAR

 

CCOO sol·licitem que s’especifiqui una nova convocatòria que inclogui la totalitat d’aspirants pendents que van presentar sol·licitud en 2017 per a incorporar treballadors disponibles a la bossa d’interins. L’Administració reconeix que en l’última contractació incloc la possibilitat de realització d’un altre acte, i que és molt possible que el convoqui aquest 2019.

 

GRUP DE FORMACIÓ

 

CCOO sol·licitem que es concreti una reunió del Grup de formació. Les noves incorporacions de treballadors sense cap pla d’acollida, les retallades d’oferta formativa, la insuficiència de plans formatius específics per treballadors penitenciaris, la formació en nous perfils d’interns i el sistema i reconeixement de les GAP entre altres, s’han de revisar i actualitzar.

La compensació de la formació i l’accés és un dret que l’Administració té obligació de garantir, i s’ha d’analitzar de manera descentralitzada i per centres.

Barcelona a 20 de setembre de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 18 DE SETEMBRE DE 2019

US CONTINUAREM INFORMANT!!