COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL – REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’AGRESSIONS

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, LLUITEM EN TOTS ELS ÀMBITS POSSIBLES CONTRA LA XACRA DE LES AGRESSIONS!

 

 

El passat 12 d’abril, es va reunir el Grup de Treball d’Agressions en els centres penitenciaris depenent del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (serveis penitenciaris). Varen assistir per part de l’administració, el Subdirector General de Centres, la Cap del Servei de Prevenció, la Cap del Servei de Gestió de RRHH i la responsable de l’Àrea de Relacions Laborals, per la part social, els delegats de prevenció de CCOO i ACAIP, més un representant de CSIF.

 

CCOO VAM INICIAR LA NOSTRA INTERVENCIÓ DENUNCIANT LES DARRERES AGRESSIONS, GRAVÍSSIMES I INTOLERABLES, PATIDES EN ELS DIFERENTS CENTRES PENITENCIARIS.

 

CCOO hem demanat, en primer lloc, que la violència modal verbal sigui contemplada com agressió i de forma agreujada la de tipus sexual, que hauria de ser contemplada com agressió greu i s’assimili a la coacció i les amenaces.

CCOO hem recordat tots els incompliments per part de l’Administració del Protocol d’Agressions, insistint en el compliment del punt 2 del Protocol sobre la proposta de mesures correctores, que encara no s’ha fet:

“Posar en coneixement del Comitè de Seguretat i Salut de les agressions produïdes i les propostes correctores i de millora acordades a l’expedient d’investigació i anàlisi de l’incident concret.”

 CCOO hem manifestat novament la nostra queixa i hem sol·licitat que s’obri un procés d’anàlisi individual pel pèssim tracte i mal funcionament  de la mútua d’accidents laborals i malalties professionals, que en moltes ocasions no vol donar la baixa a la persona treballadora agredida, o dona l’alta molt ràpid, sense que estigui del tot recuperada i en contra del criteri dels metges de capçalera, que tornen a donar la baixa, generant un perjudici al treballador o treballadora i podent posar en perill la recuperació.

L’Administració ha reconegut que s’han rebut queixes fundades per part de treballadors i treballadores afectades i que s’han donat possibles casos de mala praxi per part de la mútua, que s’estan intentant corregir perquè no es tornin a repetir.

CCOO hem sol·licitat les dades d’aquests casos i que es reflecteixin en les estadístiques per prendre mesures contra la mútua.

 CCOO hem recordat que l’Administració ha de complir el punt 6.1 del Protocol, relatiu a la planificació de la formació del personal treballador en la prevenció de conflictes i que la formació actual ni és pràctica, ni eficient, ni suficient. 

CCOO hem insistit en el fet què tota la formació demana crear un espai propi o una Escola Penitenciària Catalana que reprodueixi els espais adients per fer formació pràctica i de tota mena amb garanties. L’actualització i el reconeixement formatiu de les GAP per disposar de formadors/es i les eines adequades, i els recursos humans i materials són imprescindibles per prevenir i actuar davant conductes agressives.

Cal implementar noves tecnologies per la seguretat. L’ús de nous sistemes electrònics de supervisió i seguretat (elements de reconeixement facials, etc.) han de marcar una evolució de les mesures de seguretat.

CCOO hem requerit una millor anàlisi de les dades sobre el nombre de persones treballadores agredides a les quals se’ls ha ofert assistència jurídica, quantes han declinat i quin ha estat el resultat.

CCOO hem reclamat que el SPRL faci un millor seguiment, sobretot dels casos en què hi ha hagut seqüeles derivades de les agressions. Tanmateix,  hem demanat les dades classificades per centres, departaments, tipologies d’interns.

CCOO hem exigit l’aplicació de mesures correctores preventives davant les agressions, tal com marca el protocol sobre l’anàlisi d’incidents,

6.3 e) Si s’ha produït una agressió als treballadors públics, s’ha de portar a terme una investigació per tal de determinar les circumstàncies i causes que van concórrer abans, durant i després dels fets, i proposar les mesures preventives, pal·liatives i de protecció que es considerin adients, tant pel cas concret com per evitar que es reprodueixi.“.

 Denunciem incompliments i laxitud en el compliment del protocol.

 CCOO hem insistit a l’Administració recordant les nostres propostes:

 • La necessitat d’un centre psiquiàtric penitenciari catalàsimilar al Centre Psiquiàtric Penitenciari de Fontcalent, on poder tractar de manera adequada als interns psiquiàtrics.
 • Obertura de les unitats psiquiàtriques que encara estan tancades o no tenen interns, com les dels centres penitenciaris de Lledoners, Joves o Puig dels Basses.
 • Ampliació de manera immediata dels recursos en matèria de salut mental, tant de personal, com d’instal·lacions i material.
 • Cobertura de totes les baixes mèdiques de manera immediata.
 • Aplicació del Protocol contra agressions i del darrer acord d’agressions, que es doni compliment al mateix denunciant totes les agressions davant els jutjats i s’apliqui el principi de «tolerància zero» a les agressions.
 • Reforç de manera immediata dels DERT i departaments especialstant de mitjans materials com de dotació de personal.
 • Revisió dels protocols de seguretat
 • Aplicació del règim sancionador amb la màxima contundència
 • Exigència de més fermesa en el compliment dels protocols de seguretat per als interns més conflictius i agressors.

 

Una part de les mesures passen per la cobertura de totes les incidències, l’increment de plantilles, tant de personal sanitari, com purament penitenciari.

 

LA MANCA DE PERSONAL ÉS UN DELS ELEMENTS QUE AGREUGEN MÉS EL PROBLEMA, PERQUÈ ENTRE ALTRES COSES NO PERMET OBRIR MÒDULS QUE HAURIEN D’ESTAR OBERTS, NI APLICAR ELS PROTOCOLS DE SEGURETAT DE MANERA ADIENT.

 

L’Administració es compromet a revisar les propostes de CCOO i manifesta que integrarà al protocol d’agressions les darreres mesures incloses amb l’Acord signat el passat 22 de març. En conseqüència, afirmen que ara denuncien tots els comportaments que puguin considerar delictius, sense necessitat d’acreditar mal.

El subdirector general de centres ens informa que estan iniciant una prova pilot al C.P. Joves per formar personal en protocols d’intervenció, dintre d’horari laboral. Manifesten que han enviat 10 persones de reforç al centre per facilitar l’assistència. CCOO reiterem que és imprescindible reforçar els serveis en tots els centres i que s’ha de preveure dins  l’increment addicional de plantilles el nombre suficient de persones que permetin l’accés a formació periòdica constant a tots els treballadors i treballadores.

 

AEROSOLS

 

Arran de l’acord d’agressions signat el 22 de març passat, que inclou una prova pilot d’ús d’aerosols d’acció adequada, diverses entitats van iniciar una campanya contra l’ús d’aquests aerosols invocant de manera injusta una sentència de la Cort Europea de Drets Humans (ECHR en anglès) respecte a un cas ocorregut a Estònia.

 • La sentència invocada en la seva versió final diu en el paràgraf 78 de manera explícita que l’ús de gas pebre no és una arma química i que el seu ús per a fer complir la llei està autoritzat

 […] pepper spray is not considered a chemical weapon and its use is authorised for the purpose of law enforcement […]

 • Qui recomana que els esprais de pebre no haurien de ser usats en recintes tancats, no és la Cort Europea (ECHR) sinó el comitè de prevenció de la tortura (CPT). 
 • Finalment, la sentència diu que en LES CIRCUMSTÀNCIES en què es va produir, l’ús de l’esprai de pebre no estava justificat, i NO QUE EL SEU ÚS ESTIGUI PROHIBIT.

[…] Having regard to these potentially serious effects of the use of pepper spray in a confined space on the one hand and the alternative equipment at the disposal of the prison guards, such as flak jackets, helmets and shields on the other, the Court finds that THE CIRCUMSTANCES did not justify the use of pepper spray. […]

A això cal afegir:

 • L’article 72.1 del reglament penitenciari diu explícitament: […] Són mitjans coercitius, a l’efecte de l’article 45.1 de la Llei orgànica General Penitenciària, l’aïllament provisional, la força física personal, les defenses de goma, els aerosols d’acció adequada i les esposes. […]
 • Hi ha diversos tipus d’aerosols d’acció adequada, no sols de pebre. 
 • CCOO considerem que per a seguretat jurídica dels treballadors i treballadores penitenciàries, L’ÚS DELS ESPRAIS HA D’ESTAR REGULAT DE MANERA ADEQUADA I PRECISA, fixant qui, com, quan i per què es poden fer servir els esprais. I per a això és necessària una prova pilot que permeti adquirir l’experiència necessària per a fixar la regulació del seu ús.

El que ja és de traca és que CATAC, un sindicat amb representació en el mitjà penitenciari, en el seu afany per justificar com sigui que durant el tancament en Brians 2 del mes passat els seus representants s’anessin a dormir a casa i ja no tornessin, hagi perdut completament el nord i hagi publicat un escrit fent seus els arguments d’entitats bolcades en el suport cec i acrític a la minoria d’interns i internes més violenta, salvatge i perillosa del sistema penitenciari català.

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA
LLUITEM PELS TEUS DRETS I T’INFORMEM AMB VERACITAT I PRECISIÓ!

 

Barcelona, 18 d’abril de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’AGRESSIONS DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 12/04/2023

US CONTINUAREM INFORMANT!