COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA EN RELACIÓ A L’1-O

 

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya reafirma la seva posició històrica de defensa de la nació catalana, i del dret de Catalunya a decidir el seu propi futur així com la relació que vol tenir amb l’Estat espanyol.

Des de CCOO denunciem de forma contundent l’actitud repressora del govern del Partit Popular contra l’expressió democràtica dels anhels de nació i d’autodeterminació del poble de Catalunya, sota l’exigència de donar solucions polítiques als problemes polítics.

Per això reivindiquem la defensa del marc democràtic de respecte a les llibertats, a la pluralitat i a la igualtat. Així com també del diàleg i de la negociació com a principals eines per a la consecució d’acords, que facin avançar cap el progrés social i polític. Però, al mateix temps tenim la responsabilitat, com a sindicat, de cercar solucions a les dificultats de la gent treballadora en relació al desenvolupament de l’1 d’octubre, mitjançant el compromís de les administracions públiques de Catalunya i de les empreses afectades per tal que les seves treballadores i treballadors obtinguin les garanties i la seguretat jurídiques suficients.

Compromís que ja ens ha traslladat el govern de la Generalitat de Catalunya, eximint de qualsevol responsabilitat derivada de la preparació, organització i execució de l’1-O als treballadors i a les treballadores de l’administració de la Generalitat, en tractar-se de decisions estrictament polítiques que han de ser assumides pels responsables polítics.

És per això que instem les administracions a assumir els següents compromisos:

  • Qualsevol instrucció o ordre referida al desenvolupament de l’1-O ha de ser comunicada per escrit als empleats i empleades públics i treballadors i treballadores que les han de dur a terme.
  • Les responsabilitats polítiques han de ser assumides pels càrrecs polítics i no derivades a la gent treballadora.
  • Les administracions i empreses s’haurien de reunir amb la representació legal de les persones treballadores o amb el sindicats per poder exercir l’actuació col·lectiva que eviti els enfrontaments personals.
  • Considerem que els permisos per anar a votar o per ser membre de mesa no han de penalitzar laboralment ni ha de ser un enfrontament laboral per a la gent que els utilitzi.
  • Evitar qualsevol pressió laboral o personal, així com també les represàlies cap a les persones treballadores per les opcions que decideixin prendre en relació a la seva participació o no en l’1-O i en les seves tasques associades.

Ens trobem en una situació complexa i de gran incertesa, no exempta de riscos per l’enfrontament polític i social provocat per la desproporcionada resposta del govern de l’Estat cap a les institucions catalanes. Per això, hem posat en marxa un servei d’assessorament cap a la nostra afiliació que ofereix una resposta sindical i jurídica ràpida, coherent, i precisa en la comunicació.

Amb aquest assessorament sindical per a l’1-O, CCOO exerceix el seu compromís amb l’afiliació en temes de caràcter laboral i amb les llibertats democràtiques, mitjançant un equip de treball amb assessors sindicals i jurídics, i una coordinació entre totes les estructures territorials i federatives.

Se centralitzaran totes les consultes de les persones afiliades i delegades que es recullin mitjançant formulari ubicat al baner principal de la web, i es compartiran aquelles que es vagin repetint perquè puguin ser utilitzades pel conjunt de l’organització.

Recomanem a les seccions sindicals, Comitès d’empresa i Delegats/es de personal l’assoliment de compromisos amb les administracions i empreses, pel que fa als permisos per exercir el dret de sufragi, allà on estiguem en condicions de fer-ho.

Si tens dubtes, fes la teva consulta al  servei d’assessorament sindical 1-O