CONCURS DE TRASLLATS D’EDUCADORS SOCIALS ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL.

 

El dimarts 19 de novembre de 2019, amb posterioritat a les queixes formulades per CCOO en la darrera reunió, la Sotsdirectora General de RR.HH. del Departament ens va convocar a la part social, als efectes d’analitzar la proposta de bases del concurs de trasllats d’educadors socials de l’àmbit d’execució penal que pretenen realitzar en paral·lel al procediment selectiu d’Educadors (JU029).

CCOO iniciem la reunió exigint per enèsima vegada a l’Administració  el compliment de l’Acord de condicions del personal penitenciari del 2010,(punt 6 que recull que els concursos de trasllats seran excepcionalment posteriors als procediments selectius pels col·lectius de tractament. El Departament de Justícia amb suport d’altres sindicats com CSIF i CATAC, manté la seva intenció de vulnerar-lo com va fer amb els psicòlegs.

En segon lloc CCOO, tenint en compte que l’Administració va comunicar la intenció de vulnerar l’Acord, vam plantejar conjuntament amb UGT que el concurs de trasllats sigui restringit només al personal que presta serveis en l’àmbit d’execució  penal, cosa que també ha sigut rebutjada per l’Administració, que sense cap informe i sota claudicació directa dels altres sindicats, que ni tan sols es van adherir ni a sol·licitar un informe del gabinet jurídic.

Algun sindicat present fins i tot presumia d’haver realitzat una proposta acceptant de sortida posar en risc la continuïtat de gairebé un centenar de treballadors interins de l’àmbit d’execució penal que podrien veure’s afectats per la participació de funcionaris d’altres Departaments.

Amb relació a la proposta inicial de l’Administració que consisteix en 40 punts treball desenvolupat, 25 punts de formació, 15 punts d’antiguitat, 10 punts de titulacions universitàries oficials , 5 punts de català, 5 punts el grau personal consolidat.

CCOO hem sol·licitat que l’Administració verifiqui els nivells d’accés perquè valori tots  els serveis prestats com Educadors de l’àmbit d’execució penal, especialment tenint en compte les particularitats específiques dels diferents moments d’incorporacions inicials  d’aquests professionals.

CCOO hem sol·licitat posteriorment:

  • Que s’incrementi de manera especialment significativa el treball desenvolupat en l’àmbit d’execució penal, i que es redueixi els que siguin aliens a l’àmbit.
  • Que puguin la valoració de la formació relacionada amb el lloc de treball i les especificitats de nivells superiors o avançats, al que es van adherir la resta de sindicats a excepció de CATAC.
  • Que es valori la realització d’un curs específic pels candidats que no reuneixin requisits d’idoneïtat per no haver ocupat llocs adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal, o amb anterioritat al 24 de març de 2009 tinguessin assignades funcions pròpies d’aquest àmbit.

L’Administració es compromet finalment a revisar les propostes de la part social, tot i que malauradament recorda que no té obligació  d’arribar a cap acord.

CCOO demanem informació sobre la data concreta de publicació de les notes de l’oposició dels educadors/es socials (JU029). El departament ens informa que publicaran el resultat aquest divendres.

Barcelona a 21 de novembre de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE BASES DEL CONCURS DE TRASLLATS D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!!