EL FINANÇAMENT DE CCOO

CCOO de Catalunya presenta cada any els seus comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Prèviament s’han sotmès al control d’auditories interna i externa. Tot i que la legalitat vigent no ens obliga, CCOO els presentem des de fa més de 10 anys. Som l’únic sindicat de Catalunya que té normalitzada aquesta pràctica. Estaria bé que tothom ensenyés quanta afiliació té, de quants ingressos propis disposa, quantes subvencions rep i en que ho gasta.

CCOO estem a favor del control públic de la nostra activitat, però això que fem no ho fa ningú més. Per nosaltres és important aquest exercici de transparència. Qualsevol persona pot accedir a les dades a través del portal de transparència que es pot trobar a la nostra pàgina web, a l’apartat de transparència    El gruix fonamental dels nostres ingressos l’aporten les quotes de la nostra afiliació. Aquesta és la millor manera de garantir la nostra independència, l’autonomia financera i la viabilitat econòmica del sindicat.

https://www.ccoo.cat/noticia/218043/ccoo-lliura-els-seus-comptes-auditats-de-2017-a-la-sindicatura-de-comptes-de-catalunya

https://www.ccoo.cat/noticia/218035/comptes-auditats-de-ccoo-de-catalunya-corresponents-a-lany-2017

 

Sobre les subvencions

Una altra de les fonts d’ingressos de CCOO són les subvencions. Moltes vegades ens qüestionen el dret a rebre subvencions. Aquest ingressos financen activitats sindicals relacionades amb el paper reconegut als sindicats per la legalitat vigent. Són, per tant, ingressos als que accedeixen totes les organitzacions sindicals representatives. És per això que no podem entendre que algunes organitzacions es dediquin a atacar-nos pel fet de rebre subvencions enlloc de dedicar-se a defensar les treballadores i els treballadors.

El funcionament del sistema de relacions laborals i sindicals està determinat per la legalitat vigent. En aquest sentit, el treball que fem les CCOO va dirigit a totes les treballadores i treballadors, no és només en benefici de la nostra afiliació (en d’altres països hi ha altres sistemes de funcionament). La participació de CCOO en la Negociació Col·lectiva i en la Concertació Social és en benefici de totes les treballadores i treballadors del país

Algú pensa que la feina en benefici de tothom que fa CCOO han de pagar-la íntegrament només les afiliades i els afiliats de CCOO? Seria just que els costos d’aconseguir millores per a tothom anessin a càrrec només d’una part?

Certament, és possible que rebem una quantitat més alta de diners en concepte de subvencions que la majoria de sindicats que ens ho retreuen, però això és degut a que CCOO som el sindicat majoritari del país i els imports de les subvencions venen determinats pel nivell de representativitat assolit en les eleccions sindicals. Podeu veure en detall les subvencions que rep CCOO de Catalunya a la nostra pàgina web a l’apartat de transparència. Altres sindicats fan el mateix exercici de transparència?

Una reflexió més: Multitud d’organitzacions socials, culturals, esportives,…. de tot tipus reben subvencions per finançar la seva activitat. Si això no fos així, només qui disposa del capital podria organitzar, dirigir i executar activitats públiques. Seria un mal negoci per la democràcia. És per això que s’arbitren sistemes per afavorir la capacitat d’actuar de tot l’entramat social i poder-nos organitzar, com a persones i com a país.

El repartiment de les diverses i múltiples subvencions moltes vegades és més discrecional i amb criteris menys difícils d’objectivar que en el cas de l’activitat sindical. En aquest cas, el criteri que cal usar és el de la representativitat.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL FINANÇAMENT DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!!