EL PLA DE PENSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA TANCA L’ANY 2017 AMB UNA RENDIBILITAT DEL 4,38%

El Fons de Pensions de la Generalitat de Catalunya ha tancat l’any 2017 amb una rendibilitat anual del 4,38%. Aquesta rendibilitat és fruït, entre d’altres, de la bona feina feta pels representants de CCOO i de la resta de membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya que, amb uns principis clars de seguretat i responsabilitat social i amb una gestió molt prudent del risc, han treballat per defensar els interessos dels/de les més de 250.000 empleats/des públics/ques de la Generalitat que son partícips i beneficiaris/àries d’aquest pla de pensions.

Us volem recordar que, durant l’any 2017, i com a conseqüència de les retallades que ha imposat el Govern de la Generalitat als seus empleats públics no es va realitzar cap aportació al pla de pensions per part de la Generalitat de Catalunya.

Tot i això, les aportacions voluntàries dels empleats i de les empleades públiques durant aquest 2017 han estat de 8.665.485 € i les mobilitzacions d’entrades d’aportacions que han fet d’altres plans de pensions al pla de pensions de la Generalitat han estat de 3.743.394 €.

A finals de 2017, els drets consolidats del Pla de Pensions de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya és de 326 milions d’euros

Així mateix, hi ha 28.000 empleats públics de la Generalitat que disposen la targeta gratuïta “Visa Clàssic Pla de Pensions”. Recordeu que de totes les compres fetes, el titular de la targeta es beneficiarà d’una aportació del 0,2% al Pla de Pensions. Si voleu més informació sobre aquesta targeta la podeu trobar en aquest enllaç.

CCOO també hem exposat la nostra queixa sobre l’operativa d’algunes oficines de CAIXABANC de derivar els treballadors que volen fer una aportació voluntària al Pla de Pensions de la Generalitat, a altres plans de pensions que gestiona el propi banc, amb comissions de gestió i d’administració molt més altes.

Us volem recordar que la comissió de dipositaria del Pla de Pensions de la Generalitat és del 0% i la comissió de gestió és variable segons la rendibilitat del fons fins un límit de 0,40%. Per exemple, aquest any 2017 ha estat de 0,12% sobre el patrimoni total.

En aquest enllaç podeu consultar l’oferta exclusiva de productes i serveis de què disposen tots els/les treballadors/es partícips del Pla de Pensions de la Generalitat de Catalunya.

 

CCOO defensem un sistema públic de pensions per a tots els treballadors i les treballadores que garanteixi una pensió substitutiva del salari suficient per mantenir el seu poder adquisitiu durant el període que és pensionista.

 

Si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar:

Oficina d’Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries:
C. de Rivadeneyra, 6, 8è
08002 Barcelona
Telèfon: 93 567 43 43
Fax: 93 567 43 28
Correu electrònic: oficinaparticip.governacio@gencat.cat

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT