RESULTATS DE L’OFERIMENT DE 75 PLACES EN COMISSIÓ DE SERVEIS!

l’Administració ha comunicat el resultat del procediment de l’oferiment inicial de 75 comissions de serveis als diferents centres penitenciaris catalans, finalment han afegit 11 resultes. Informen que de les 86 totals, 11 no s’han cobert per no haver estat sol·licitades (5 a CP Puig de les Basses i 6 al CP Quatre Camins) i 3 del CP Joves han restat no assignades perquè no s’han pogut oferir, ja que no han quedat alliberades.

CCOO vam sol·licitar que es realitzés un acte públic per garantir l’objectivitat i donar transparència als criteris del procediment. Finalment la Direcció General s’ha emparat en la seva competència d’administració i gestió per l’atorgament i no ha realitzat cap acte ni ha publicat les puntuacions.

CCOO farem seguiment del procés, sol·licitant que es publiquin els resultats amb transparència i en tot cas hem exigit que es permeti la consulta del procediment per part dels participants, per poder aclarir qualsevol qüestió.

Després de realitzar el rànquing de les 300 sol·licituds, us adjuntem el document resultant que ens ha traslladat la Direcció General.

DESCARREGEU LA RELACIÓ D’ASSIGNACIONS EN COMISSIÓ DE SERVEIS EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT