EL CONSELL EXECUTIU APROVA EL PRP MITJANÇANT ACORD DE GOVERN

 

 

 

AVUI, DIMECRES 5 DE SETEMBRE, HEM REBUT CONFIRMACIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA PREVISIÓ DE PAGAMENT DELS PRP DE MAIG I AGOST A LA NÒMINA DE SETEMBRE

 

 

El dimarts 28 d’Agost, mantenint el compromís adquirit amb CCOO el passat 26 de juliol i tal com us vam informar,  es va reunir el Consell Executiu per aprovar entre altres temes, la «Pròrroga de la vigència d’un complement retributiu per al personal penitenciari, per l’any 2018», és a dir, el PRP.

CCOO us informem que aquest complement ha sigut aprovat, i que ja s’ha donat trasllat de la diligència aprovada al Departament de Justícia i a Economia, en els mateixos termes i quantitats que el darrer 2017.

Ja no hi ha cap excusa ni tràmit preceptiu més. El Departament ja pot introduir-ho en la següent nòmina.

CCOO emplacem a què l’Administració, tal com es va comprometre, inclogui el cobrament en la nòmina de setembre dels 2 primers trimestres del 2018. Aquest pagament, es realitzaria amb efectes retroactius de 1 de gener.

CCOO informem la plantilla que continuarem exigint la recuperació de la resta de drets i retribucions pendents en les pertinents Meses de Negociació.

Barcelona a 03 de setembre de 2018

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’APROVACIÓ DEL PRP MITJANÇANT ACORD DE GOVERN

 

US CONTINUAREM INFORMANT!