EL SECTOR GENERALITAT DE CCOO DAVANT LA FUTURA LLEI ESTATAL SOBRE TEMPORALITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

Com ja sabreu, aquests dies s’ha filtrat un acord entre el Govern d’Espanya, ERC i el PNV, per a l’elaboració d’una llei per a solucionar la temporalitat a les Administracions Públiques. El Govern està disposat, ara, a canviar el marc legal. Això és una novetat que ens permet negociar de nou. Ens alegra haver obert un camí amb l’acord que ha anat al Parlament, malgrat els partits NO hagin acordat augmentar l’import de les indemnitzacions aconseguit per CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, o acabar amb la impunitat dels responsables polítics que incompleixen reiteradament els acords i l’EBEP pel que fa a acabar amb la temporalitat.

CCOO utilitzarem totes les possibilitats per reduir la temporalitat, que és injusta i abusiva per a les persones interines, i ineficaç per al servei públic. Però exigim tant la total seguretat jurídica per a les persones que s’hi acolliran, com el respecte a altres drets com el de la mobilitat i promoció de la resta de personal fix o de carrera. No és incompatible, com recollia l’Acord sindical.

CCOO estem estudiant la nova situació per a la negociació que ens espera. Allà presentarem propostes amb l’objectiu d’aconseguir les màximes garanties i drets per a l’estabilització de les persones que han estat patint un abús de temporalitat, així com per evitar que torni a reproduir-se la situació actual en el futur.

Ara hem d’esperar al redactat definitiu i a la lletra petita per presentar les valoracions més concretes. Del redactat conegut fins aquests moments, ens preocupa el greuge comparatiu en l’accés a les diferents places, així com la seguretat jurídica per evitar futures impugnacions.

També ens preocupen segons quins titulars dels mitjans de comunicació i manifestacions de polítics que no s’ajusten al redactat filtrat de les esmenes transaccionades, i que parlen d’automatisme i confonen plaça amb persona. És per això que us adjuntem alguns aclariments. És el que podem fer, a aquestes alçades, malgrat la provisionalitat de tot plegat, i atesos els dubtes que ens heu fet arribar.

 

ACLARIMENTS DAVANT LA FILTRACIÓ DE LES ESMENES ACORDADES PER A LA FUTURA LLEI ESTATAL SOBRE LA TEMPORALITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

Amb tota la prudència que requereix haver tingut coneixement només de les esmenes transaccionades per acord entre diferents partits, CCOO hem analitzat cadascuna d’elles i creiem que cal fer els següents aclariments:

 

PLACES, NO PERSONES El que fa l’esmena és delimitar quines seran les places que podran “guanyar-se” per concurs de mèrits. No que la persona concreta que la ocupi la guanyi automàticament. Totes les places que reuneixin aquests requisits, seran les que s’ofertaran per aquest sistema. Existeix una esmena de les pactades que elimina el requisit de “no haver-se convocat amb anterioritat”.

 

QUI HI PODRÀ OPTAR? Qualsevol persona. Ja que, no pot ser un concurs restringit. Això vol dir que tant interins per vacant (portin el temps que portin), per substitució, per programes, i ciutadania en general, competiran per aquestes places.

 

QUE VOL DIR OCUPADA ININTERROMPUDAMENT DE MANERA TEMPORAL? Que passarà amb el gran volum de docents interins, que es cessa al venir les vacances d’estiu, per exemple? A més, Funció Pública interpreta que, encara que no hagi quedat ni un dia descoberta, si ha canviat de persona que la ocupés, s’ha produït interrupció.

 

QUINS MÈRITS? Enlloc marca que hagin de ser només els serveis prestats, a l’hora d’anar sumant punts. O si aquests tindran topall que produís empats per una mateixa plaça. Els mèrits, doncs, seran objecte de “negociació” (i ja sabem l’esperit de negociació de la nostra Funció Pública).

 

ASSIGNACIÓ DEFINITIVA O PROVISIONAL? I EL DRET A LA MOVILITAT I PROMOCIÓ DEL PERSONAL FIX O DE CARRERA? Les esmenes no modifiquen res en aquest aspecte, del que ja es contemplava fins ara: “los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos a la cobertura de plazas seran compatibles con los procesos de estabilización”. Per tant, cal pensar que, si els processos d’estabilització, al tenir terminis finalitzessin abans, la destinació concreta resultant d’aquests hauria de ser considerada com a provisional.

 

I LA RESTA DE PLACES? (més de tres anys ocupades temporalment) Cap de les esmenes modifica les condicions de les places que han de portar-se també a estabilització (concurs oposició, 40% fase de mèrits…) però si que incorporen al text lo pactat sindicalment, respecte que, malgrat la fase oposició ha de ser eliminatòria, els exercicis que la composen no ho siguin entre si.

 

TERMINIS: Les Ofertes d’Ocupació d’aquests plans d’estabilització han de ser publicades abans de l’1 de juny del 2022. Però es manté que la convocatòria ho hagi de ser abans del 31 de desembre del 2022 i resoltes abans del 31 de desembre de 2024.

 

I EL PERSONAL LABORAL? Totes les esmenes venen referides a personal amb relació funcionarial. Suposem que per desconeixement de la realitat per part de molts dels polítics. Esperem, doncs, que els mateixos criteris que s’apliquin a personal funcionari finalment un cop aprovada la Llei, siguin aplicats també per a personal laboral, com ho son molts dels aspectes el TREBEP.

 

POSSIBLE CALENDARI DE DESENVOLUPAMENT PARLAMENTARI (aprovat a la Comisión de Hacienda y FP del Congreso):

• 23/11, es dictamina en la Comisión.
• 30/11, 1 y 2/12, debat y votació al Ple del Congrés.
• Desembre: Senat.
• I, abans de finalitzar desembre, publicació en el BOE.

 

CONSTITUCIONALITAT DE TOT PLEGAT: Algun partit i col·lectiu han manifestat la seva intenció de recórrer la Llei al Tribunal Constitucional. Veurem, doncs, si això passa, i quin és el recorregut i afectació dels recursos, si així passés finalment.

Això, fins ara.

 

CCOO us continuarem informant amb rigor sobre la situació en cada moment

 

Continuem a la vostra disposició, a l’adreça gene@ccoo.cat i als de les vostres Seccions Sindicals o Agrupacions

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DEL SECTOR GENERALITAT DE CCOO DAVANT LA FUTURA LLEI ESTATAL SOBRE TEMPORALITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DESCARREGA EN PDF ELS ACLARIMENTS DE CCOO DAVANT LA FILTRACIÓ DE LES ESMENES ACORDADES PER A LA FUTURA LLEI ESTATAL SOBRE LA TEMPORALITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

US CONTINUAREM INFORMANT