MESA SECTORIAL 15.01.2018. COBRAMENT DEL 100% EN CAS DE BAIXA PER GRIP!!!

COBRAMENT DEL 100% EN CAS DE BAIXA PER GRIP

CCOO denunciem que si bé a l’Acord de Mesa General de 16 de juny es va pactar, entre d’altres qüestions, que la Incapacitat Transitòria (baixa) causada per grip comportava el 100% de retribucions en tots els casos, en certes unitats administratives no s’està respectant i demanen justificacions tan sibil·lines com que s’acrediti existència d’epidèmia. Altres sindicats també tenen constància que s’està produint aquest fet.

Funció Pública confirma que només cal acreditar la malaltia (grip) per cobrar el 100%, sense cap altre
requisit.

RECUPERACIÓ PAGUES EXTRES ARRABASSADES

En resposta a la pregunta de si confirmen que, tal com s’havia acordat, el març del 2018 s’abonarà el que
resta per liquidar de la paga del 2012 i que durant aquest any es pagaria el 10% de la paga del 2013,
l’Administració respon que cal una norma amb rang de llei que ho habiliti, o bé via Llei de Pressupostos,
però que, ateses les circumstàncies polítiques actuals no ho veuen factible. El més fort, però, és que
encara no ho han sol·licitat oficialment. CCOO seguirem aquest tema i durem a terme les accions que
corresponguin per exigir el què és nostre, a qui sigui.

PROCESOS SELECTIUS

L’Administració ens comunica que estan treballant en el temari del Cos Superior però que no ens poden
facilitar data de publicació.

Així mateix, l’Administració ens comunica que la convocatòria de promoció interna al cos administratiu es publicarà durant el mes de febrer d’enguany.

COMPLEMENT D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PAS

Com recordareu, l’Acord de Govern 120/2007 va plasmar, entre d’altres, les conclusions del grup de treball encarregat de valorar la dedicació que el personal PAS destinava a l’atenció personal, concloent que no arribava al 75%, i en conseqüència, desestimant l’abonament del complement ja que l’Administració considera que l’atenció al professorat i a l’alumnat del centre no es valora com atenció al públic.

Els sindicats considerem que existeix actualment la necessitat que es torni a valorar la idoneïtat del
complement atès que s’està evidenciant que les circumstàncies socials, culturals i les específiques de
centres (com els d’especial complexitat) requereixen per part del personal PAS unes explicacions i uns
seguiments més acurats dels tràmits a realitzar per part de les famílies. D’altra banda, les necessitats
generades per la feina han variat molt des de 2007 i la realitat de la dedicació diària del personal PAS a
l’atenció al públic és més elevada d’allò que diu l’estudi; entenem que si en els centres s’estableix un ampli horari d’atenció al públic és que hi ha demanda i necessitat d’oferir aquesta atenció.

L’Administració dóna la possibilitat de crear un grup de treball que valori de nou el percentatge de feina que suposa l’atenció al públic, per adequar-lo a la realitat present.

SITUACIÓ DEL PERSONAL DEL SOC

Els sindicats tornem a denunciar la situació del personal del SOC. Son temes importants com la formació (atès que els treballadors i treballadores no estan vinculats a un únic programa); la sensibilitat vers el tracte que se’ls dóna (en concret respecte a la itinerància); la valoració de la feina desenvolupada (no només respecte a la Renda Garantida sinó respecte a tot el que ja es venia fent i que també es fa actualment); l’homogeneïtzació dels sous entre companys/es que fan la mateixa feina; la necessitat que l’Administració faci una Instrucció clara sobre la Renda Garantida que no deixi dubtes als treballadors i treballadores de les oficines; l’habilitació d’un canal d’informació i resolució de dubtes més àgil que la bústia de la qual disposen actualment; que es cobreixin les baixes per IT i maternitat o que es dotin les oficines dels recursos suficients (dels quals no disposen avui dia).

L’Administració respon que la formació que s’imparteix als treballadors i treballadores és genèrica i no
segons programes, i que s’està treballant per a enfocar la formació. Respecte als i les itinerants, sostenen
que la mobilitat és escassa i bàsicament es concentra tota a Barcelona. Argumenten que actualment el tema de la Renda Garantida s’està estabilitzant i això permetrà recuperar programes que havien passat a segon terme. I que s’està treballant, per part de la DGT, en l’elaboració d’un manual de resposta per tal d’agilitzar dubtes i consultes. Sobre la saturació de personal a les oficines i la manca de presència de personal tècnic a aquestes, la resposta que donen és que les oficines són limitades, que s’ha incorporat gent i que determinar les necessitats d’espai i tipologia de treballadors i treballadores requereixen de les conclusions de l’estudi de càrregues.

Els sindicats insistim en el fet que les càrregues de feina, juntament amb la resta de circumstàncies
exposades, especialment no cobrir les IT i les maternitats, acabaran comportant importants problemes de salut. Per tant es demanen solucions i no pegats.

Finalment, els sindicats demanem explicacions sobre la notícia apareguda a la premsa referent a la
suspensió dels processos de contractació per l’aplicació del 155. Al respecte, l’Administració respon que no tenen cap notícia en aquest sentit.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT