SITUACIÓ DE L’OFERTA DE 75 PLACES EN COMISSIÓ DE SERVEIS I FINALITZACIÓ DATA FI DELS INTERINS

Tal com CCOO hem anat informant, l’Administració va oferir 75 places vacants que hi havia disponibles als centres penitenciaris en comissió de serveis als funcionaris de carrera que així ho sol·licitessin, per posteriorment oferir les places vacants i vacants amb reserva a la resta d’interins sense data fi.

Avui l’Administració ens informa que ha rebut al voltant de 300 peticions, i que està fent comprovacions pertinents. Ens confirmen, que ho resoldran durant aquesta setmana fent ús del criteri d’antiguitat, i que tractaran de comunicar els resultats per correu electrònic a partir d’aquest divendres, perquè es portin a terme les incorporacions a partir de l’1 de febrer. CCOO hem exigit novament que es doni publicitat en un acte públic al CEJFE, per garantir l’objectivitat i la màxima transparència.

L’Administració ens confirma que de manera paral·lela, un cop es tinguin les dades, confirmaran les places susceptibles d’oferiment als interins, per passar a estructurals. Amb el nou nomenament s’eliminarà la data fi, assignant i reubicant en cas que sigui en altres centres a la totalitat dels interins adscrits a la borsa.

L’Administració confirma que la totalitat de treballadors interins que eren integrants de la borsa continuaran prestant serveis en centres penitenciaris de manera ininterrompuda. Aviat donaran més informació.

CCOO hem exigit que aquest procés es realitzi en els mateixos termes que es va acordar i realitzar a l’estiu, permetent, amb l’únic criteri de l’antiguitat mitjançant i un acte, l’oferiment de les vacants restants o vacants reservades a la resta del personal interí amb data fi 31 de gener i que de manera voluntària puguin participar la resta d’interins que voluntàriament ho sol·licitin, l’Administració diu que ho valorarà.

CCOO exigim que de manera urgent i prioritària que finalitzi la precarietat laboral:

  • Que s’iniciïn les gestions, fixant la calendarització i periodicitat anual dels
    concursos de trasllats i de comandaments en totes les àrees.
  • Que l’Administració sol·liciti l’oferta pública de la totalitat de les places
    ocupades per interins i la resta de vacants no cobertes actualment en la Relació de Llocs de Treball.

Ni les comissions de servei, ni la publicitació arbitraria de places per ATRI, ni l’impuls de la precarietat laboral poden continuar sent el modus operandi ordinari de l’Administració. L’Administració ha d’impulsar les actuacions adreçades a incrementar l’estabilitat i reduir els interinatges, com a garantia i condició per la prestació d’un millor servei publica l’àmbit penitenciari.

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!