PROMOCIÓ D AL C – PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I ASPIRANTS QUE HAN DE FER L’EXERCICI DE LLENGUA CATALANA

Avui s’han publicat al DOGC i al web del Departament de Justícia les llistes provisionals de persones admeses i excloses i de persones aspirants que han de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana del procés selectiu, torn especial de promoció interna al cos tècnic d’especialistes (núm. de registre de convocatòria JU028).

 

FEU CLICK PER DESCARREGAR LA LLISTA EN PDF DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I ASPIRANTS QUE HAN DE FER L’EXERCICI DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

 

 

IMPORTANT!!!

Termini de presentació d’al·legacions: del 16 al 30 de maig.

 

Previsió de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos:

Setembre de 2018

 

Previsió de realització de la primera proba:

Primera quinzena del mes d’octubre de 2018

 

 

Per esmenar els defectes de la sol·licitud o per complementar la documentació que correspongui, s’ha de presentar un escrit adreçat a l’òrgan convocant, preferentment al registre del Departament de Justícia (c. Aragó, 332, 08009 Barcelona), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes

 La informació del procés de promoció del D al C la podeu consultar a l’enllaç següent:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/promocio-interna-tecnics-especialistes/

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!