PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES APTES DE LES PROVES FÍSIQUES DEL PASSAT 27 DE MAIG DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

Avui s’ha publicat l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/422/2023) amb la llista de persones aptes de les proves físiques del passat 27 de maig.

L’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu esmentat, reunit en data 29 de maig de 2023, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants aptes de la prova capacitat física (annex 1).

2. Comunicar que tots els aspirants estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana establerta en el punt 2.3 de les bases del procés selectiu de borsa (ref. núm. JUS/422/2023).

3. Convocar les persones aspirants Paula Stefania Baila (****8478*) i Anamaria Cosmina Barbos (***1592*) a la realització de la prova coneixements de llengua castellana establerta en el punt 2.3 de les bases del procés selectiu de borsa (ref. núm. JUS/422/2023), d’acord amb el següent:

Data: 1 de juny de 2023

Lloc: carrer del Foc, 57, edifici A, 08038 Barcelona, Districte Administratiu

Hora de la convocatòria: 09:00 hores

4. Informar a les persones convocades el dia 1 de juny de 2023 que:
– Per realitzar la prova cal acreditar la identitat amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
– No està permès l’accés dels acompanyants a l’edifici de realització de la prova.
– Només es podrà realitzar la prova amb un bolígraf de tinta negra o blava (de plàstic transparent) i una cinta correctora blanca que hauran de portar les persones participants.
– En el transcurs de la prova no està permesa la utilització d’audiòfons, d’auriculars ni de cap aparell que permeti mantenir contacte amb l’exterior de l’aula. Els telèfons mòbils, els rellotges intel·ligents, les alarmes dels rellotges o qualsevol altre aparell que pugui fer soroll s’han d’apagar i guardar amb els objectes personals.
– Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització, relacionades amb l’organització i desenvolupament de la prova.

5. Fer públic aquest acord amb data 30 de maig de 2023 al web del Departament de Justícia, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus244-23/es

Barcelona 31 de maig de 2023

 


DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE L’ÒRGAN TÈCNICS DEL PROCÉS D’OBERTURA DE LA BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

DESCARREGA EN PDF LA LLISTA D EPERSONES APTES DE LES PROVES FÍSIQUES DEL PASSAT 27 DE MAIG DEL PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

US CONTINUAREM INFORMANT!