REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 15 JUNY 2022 – C.P. BRIANS 1


El passat 15 de juny va tenir lloc una reunió amb la Direcció del centre. Assisteixen Director, Secretària Tècnica Jurídica, Subdirectora de Dones, Subdirector d’Interior,
Gerent i Cap de RRHH, i per la part social CCOO i UGT.

Com a punts a tractar a l’ordre del dia s’estableixen:

1. Presentació del nou Subdirector d’Interior, Sr. José Antonio López Ortiz.
2. Presentació dels projecte de construcció de la nova cuina/ renovació dels offices dels mòduls.
3. Situació de la UMS.
4. Intervencions en matèria de control de plagues.
5. Informació per part de la cap de RRHH en relació al total de baixes al centre i cobertura d’aquestes. Informació relativa al gaudiment dels cicles de vacances.
6. Altres qüestions.

 

1. En el transcurs de la reunió es presenta el Subdirector d’Interior, Sr. Jose Antonio López Ortiz de manera formal.

 

2. Ens informen que les obres de cuina patiran un lleuger retard tot i que la previsió de finalització es manté pel quart trimestre d’aquest any. Com a novetat se’ns transmet que la cafeteria exterior restarà tancada al voltant d’un mes a conseqüència de les obres i que aquesta carència es solucionarà provisionalment i fins a la reobertura amb el trasllat del servei a una altra ubicació del centre, de moment, sense concretar, es comenta la possibilitat que aquesta ubicació temporal pogués ser cafeteria de Dones.

Durant la construcció de la nova cuina, hi ha una assignació de 3 funcionaris que prestaran els seus serveis exclusivament per realitzar labors de vigilància i control.

Altrament, com a conseqüència de les obres de cuina, el pàrquing de baix, concretament la zona de places de davant del vestuari, quedarà inhabilitada properament al voltant d’una setmana.

En aquest mateix punt ens fan saber que de manera immediata iniciaran una renovació integral del vestuari prefabricat exterior i que també s’iniciarà de manera imminent les obres per reestructurar tots els offices dels mòduls del centre, redistribuint espais i millorant les condicions de salubritat dels que tenim actualment. Cal destacar, que aquestes han estat unes demandes constants que la nostra secció ha posat sobre la taula en totes les reunions a les que ha assistit.

En referència a l’eliminació de la cafeteria interior, la Direcció ens manifesta la seva voluntat de mantenir les dos cafeteries actives i ens transmet que durà a terme totes les gestions que es trobin al seu abast per aconseguir aquest objectiu.

 

3. En relació a la situació de la UMS, punt que ja es va tractar en l’anterior reunió, ens informen que continua endavant el projecte de re-definició encaminat a reconvertir la unitat de vida en un espai per a dones. La previsió era que a principis d’abril ja no hi hagués interns ubicats a la UMS, s’ha produït un retard que no entenem i pel qual no ens donen motius concrets. Se’ns assegura que actualment només hi queda un intern i que de manera immediata i tal com s’estableix al pla funcional, la UMS passarà a constituir una ubicació més per a les dones.

Pel que fa als professionals penitenciaris que presten actualment servei a la UMS i més concretament en relació als equips de tractament i comandaments, des de la Secció Sindical CCOO Brians 1 manifestem la nostra perplexitat davant el fet que s’hagi mantingut la figura d’un CUE en una unitat on durant el dia hi conviuen un màxim de 6 o 7 internes, tenint en compte que ni al departament d’ingressos ni al departament de sancionats (departaments especialitzats) no es compta amb CUE assignat.

La Direcció ens respon que encara es troben en procés de redistribució de CUES, que és pràcticament la mateixa resposta que vam rebre a l’anterior reunió del mes d’abril. Per altra banda, també ens ratifiquen que els comandaments del departament de Dones (CUE, Subdirectora i CPAE) són els que es fan càrrec de la UMS i que la distribució dels equips de tractament serà: dos equips a Dones i un equip a la UMS. Insistim en que aquesta actuació afegida a les ja previstes pel departament de Dones (nivell 3) marcaria el possible inici d’una solució a la manca de classificació interior que es viu al mòdul de dones del centre.

 

4. En matèria de control de plagues, el dia 01/07/22 inicia la concessió la nova empresa atès que des de fa uns mesos i fins ara hi havia hagut problemes amb la licitació.

Inclou les cobertures més habituals en aquest àmbit:

El contracte s’enfoca a les plagues més habituals i previsibles i té un caire preventiu i correctiu d’aquestes. No inclou les plagues com coloms i tèrmits.

Aquesta qüestió ens resulta especialment xocant donada la proliferació de coloms.

En referència als coloms, es coneix que les barreres físiques són la millor manera d’evitar-ne l’accés, encara que al contar amb més de un kilòmetre d’encerclament, aquesta fita es presenta complicada

Si més no, l’empresa contractada augmentarà el nombre de visites de control i prevenció.

 

5. En referència a les baixes laborals que tenim al centre, ens informen que de tot el servei d’interior hi ha 77 baixes (16,59%), de l’equip de tractament 13 baixes (9,20%) i d’oficines 5 baixes (8,62%), de la mateixa manera, se’ns afirma que al voltant del 60% d’aquestes es troba cobert per substitucions i reforços.

En relació al tema d’efectius, el gerent ens informa que el dia després de la concentració del passat 7 de juny a la plaça Sant Jaume, es va oferir al centre un augment d’efectius que ja tenim incorporats a la plantilla de Brians 1.

Per altra banda, es pregunta a la Cap de RRHH com es distribueixen els cicles que es perden a cada subgrup com a conseqüència de les baixes, finalitzacions de contractes d’interins, etc. Ens informa que en aquests casos, en cap cas es perden els cicles perquè es redistribueixin entre els subgrups, ja que es reserven pels companys que arriben en període vacacional per fer substitucions o que comencen a treballar al nostre centre en aquestes dates.

 

6. Com a qüestió no registrada a l’ordre del dia es fa incís en el volum de feina assumit per part del departament de trasllats, el qual es troba sense la presència de CUSI des de fa un llarg temps, des de la nostra secció trobem indispensable l’assignació d’un comandament que se’n faci càrrec i La Direcció del centre assumeix aquesta problemàtica i comparteix aquesta demanda

Sol·licitem, com a cada reunió, un augment del número de funcionaris i específicament de la dotació de CUSIs de servei, tot i que aquest ja és un problema endèmic al nostre centre i una demanda sindical reiterada, amb la entrada en vigor de la nova circular, això es veu encara més agreujat, ja que en moltes ocasions, especialment en el servei de nit, els efectius no són els suficients. Des de Direcció se’ns comunica que tot i que contínuament sol·liciten més reforços a Direcció General, poques vegades atenen les demandes del centre.

Transmetem a la Direcció una preocupació que afecta a tots els mòduls del centre exceptuant Dones i que radica en el fet que les destinacions de confiança, pateixen una inestabilitat molt complicada de gestionar ja que, atesa la breu estada de la majoria dels preventius al nostre centre, els CUSIs es veuen obligats a efectuar constantment canvis pel que fa a la provisió d’aquestes destinacions.

Un cop plantejada aquesta problemàtica, des de direcció se’ns indica que tot i la impossibilitat de mantenir penats al centre, podríem implementar una solució alternativa, consistent en que els equips de tractament elaborin llistats amb candidats, els quals estarien integrats per interns que es prevegi que han de romandre un període de temps més ampli al centre.

Aquest llistat es presentaria als CUSIs de mòdul a mode orientatiu a l’hora de fer l’elecció de les destinacions de confiança, per descomptat, en cas que ningú del llistat complís amb el perfil que els respectius CUSIs considerin, es podria oferir a qualsevol altre intern segons el criteri del cap de mòdul.

Des de la Secció Sindical CCOO Brians 1 ens sembla una proposta prou interessant i demanem que es promogui.

 

Sense cap més tema a tractar, es dona per finalitzada la reunió.

Sant Esteve Sesrovires, 16 de juny de 2022

Nosaltres, treballadors/es del Centre Penitenciari de Brians 1,

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA  SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DE BRIANS 1 DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

US CONTINUAREM INFORMANT!