REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE SERVEIS – TRANSPORT – 28 DE NOVEMBRE DE 2017

A la reunió han participat el Director de Serveis, el Director General de Serveis Penitenciaris i el Sotsdirector General de RR.HH. de la D.G. i els sindicats CCOO, UGT i CSIF.

La setmana passada, de manera immediata i sense preavís, l'Administració va suspendre bona part del servei de transport a Brians 1, Brians 2, Quatre Camins i Joves al·legant dificultats administratives en matèries d'adjudicació contractes vulnerant així una sèrie d'acords, l'últim dels quals era el de tancament del CPHB (CETOM), els quals asseguraven la prestació de transport als centres esmentats per part de l'Administració.

CCOO vam reaccionar immediatament registrant escrits al Ministre d'Interior, al Secretari d'Estat de Seguretat i al Secretari General d'II.PP. sol·licitant la seva immediata intervenció, entrevistant-nos amb el Secretari General d'II.PP. a través de la coordinadora de l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO de l'Estat i presentant-nos en el despatx del Director de Serveis amb escrits registrats sol·licitant la seva intervenció i una entrevista urgent amb ell, ja que segons ordre comunicada del Ministeri de Justícia del 16 de novembre passat, el Director de Serveis, Àngel Cortadelles, té delegades en ell totes les competències del Secretari General del Departament així com les competències delegades pel Conseller al Secretari General, pel que de facto el Director de Serveis és actualment la màxima autoritat del departament.

Després d'una exposició prèvia on CCOO hem ratificat el nostre més enèrgic desacord i protesta amb les mesures preses unilateralment per l'administració, hem recordat al Director de Serveis que com a màxima autoritat del departament que és, li correspon a ell prendre totes les mesures necessàries per restablir el transport, i que a més havia de fer-ho al més aviat possible.

El Director de Serveis ha contestat amb una exposició on ha reiterat la voluntat absoluta del departament de complir amb els pactes, també el de transport. Indicant, que si temporalment ha calgut prendre mesures de suspensió del transport no ha estat per voluntat pròpia sinó a causa de multitud de raons, totes elles alienes a la voluntat del departament. Segons ha manifestat, la principal ha estat la intervenció econòmica de la Generalitat, la qual porta a un procés llarg i complex per resoldre tot tipus de contractacions.

En el cas del transport s'han donat també circumstàncies addicionals que totes juntes han complicat la situació fins a produir una espècie de “tempesta perfecta” que ha retardat tot fins a límits no previstos i ha portat a l'Administració a prendre mesures que no desitja i que manifesta que considera estrictament temporals. Aquestes complicacions van des de la baixa temerària d'una empresa en un dels lots, que ha retardat enormement l'adjudicació de tot el contracte de transport previst per aquest any, fins a baixes imprevistes en personal que han reduït la capacitat de la Direcció de Serveis per realitzar les seves tasques en una situació administrativament molt complicada.

El Director de Serveis ha reiterat que la qüestió del transport és un dels cinc punts que el departament considera absolutament prioritaris i urgents, al que assignaran recursos humans nous i tractaran de manera prioritària a qualsevol altre, reiterant que volen que l'afectació sigui la mínima possible i no s'estengui en el temps.

CCOO hem manifestat que els problemes de personal dins de la Direcció de Serveis no justifiquen res i que en tot cas el que evidencien és una mala política de personal que no hem de pagar els funcionaris penitenciaris. CCOO ha recordat així mateix als representants de l'Administració que durant la reunió de la Comissió de Seguiment del 23 de novembre, l'Administració, a petició de CCOO, es va comprometre de manera clara a recuperar la totalitat dels serveis ara suspesos i que s'han de donar els passos necessaris en matèria de contractes perquè aquesta recuperació sigui immediata.

El Director de Serveis ha manifestat que ha iniciat els seus tràmits administratius l'adjudicació d'un nou contracte de caràcter plurianual on es recuperarà la totalitat del transport suprimit la setmana passada i s'ha compromès de manera molt clara i determinant a buscar totes les formules administratives que permetin que l'adjudicació sigui el més ràpida i àgil possible.

També ha manifestat que els 6 propis promesos ja han estat contractats, CCOO hem indicat, que en tot cas, s'han de realitzar sempre respectant els drets dels treballadors laborals i segons els acords subscrits pels seus representants denunciant que no tot val.

Davant la nostra insistència que l'augment de propis no era cap solució ja que l'única possible era recuperar la totalitat del servei, i especialment en cap de setmana, l'Administració ha manifestat que recuperarà bona part del servei de festius i cap de setmana almenys fins a final d'any fent ús del sobrant d'un contracte.

Després d'una decisiva intervenció de CCOO d'ultima hora que ha millorat el servei de cap de setmana en Brians 1 i Brians 2, 'horari dels autobusos de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins i Joves quedarà com segueix:

CCOO hem exigit que les targetes de transport es distribuïssin a tots els funcionaris que venien usant el transport i no solament de manera restrictiva als traslladats de Model i Trinitat. L'Administració es compromet a estudiar-ho, continuarem insistint.

També hem demanat que les incidències en el transport no ocasionessin conseqüències lesives en els treballadors en forma de compensacions de temps, pèrdua de PRP etc., al que l'Administració ha accedit.

Finalment CCOO hem exigit i aconseguit que se celebri una reunió a meitat del mes que ve amb l'objectiu específic d'avaluar la situació del transport i les incidències sofertes fins a aquest moment i poder comprovar en quina fase es troba el contracte plurianual que recuperarà el transport al 100%.

CCOO seguirem insistint amb el màxim vigor i energia davant totes les autoritats que calgui perquè el transport torni a la condició que es trobava dimecres passat, just abans de sofrir una retallada salvatge i inadmissible. No admetrem res que no sigui la recuperació del 100% del transport.

Barcelona a 28 de novembre de 2017

Descarrega la nota original en PDF (amb el quadre d'abans de la millora a B1/B2 aconseguida per CCOO)

Descarrega el quadre modificat amb les millores aconseguides per CCOO

Descarrega l'escrit registrat al Director de Serveis

Descarrega l'escrit registrat al Ministre de Justicia

Descarrega l'escrit registrat al Secretari d'Estat de Seguretat

Descarrega l'escrit registrat al Secretari General de II.PP.

 

Us continuarem informant!