REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE C.P. MAS D’ENRIC: LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO EXIGIM PROFESSIONALITAT, TOLERÀNCIA ZERO I EL COMPLIMENT DEL PROTOCOL D’AGRESSIONS

Ahir, 19 de febrer, la Secció Sindical de CCOO del C.P. Mas d’Enric ens vam reunir amb la direcció del centre amb el motiu de tractar amb urgència i la màxima importància els fets ocorreguts el passat dissabte 16.

CCOO vam traslladar i hem tornat a reiterar la nostra exigència de política de tolerància zero davant totes les agressions patides pels treballadors penitenciaris. La Direcció del centre és la responsable de prendre totes les mesures pertinents perquè fets així no es tornin a produir. Davant de fets com aquests, CCOO no només ens solidaritzem amb els companys lesionats, sinó que exigim responsabilitats. Ja n’hi ha prou de mirar en una altra direcció i acceptar que hem de patir situacions com aquestes.

Per aquest motiu, CCOO hem exigit un canvi absolut de rumb a la laxa política de règim interior davant les contínues i creixents faltes de respecte cap als treballadors, que acaben amb agressions verbals i físiques. La direcció del centre ha de tenir la responsabilitat d’analitzar cada situació i actuar amb la màxima contundència.

CCOO denunciem la lamentable  manca d’empatia del comandament d’incidències al no haver-se interessat pels companys lesionats que van haver de ser atesos a l’hospital.

CCOO hem exigit que l’Administració compleixi el protocol d’agressions amb la màxima contundència, i que a banda de presentar la corresponent denuncia al jutjat de l’agressió, es traslladi el seguiment d’aquests fets, donant suport als companys amb tots els serveis disponibles jurídics i generals. El reglament penitenciari preveu les sancions i mesures pertinents per actes com els succeïts, i sol·licitem una actuació ferma i contundent.

Les paraules manifestades en la reunió per la sots directora de tractament no assumint la seva responsabilitat són insuficients. S’ha d’estar a l’altura en tot moment, i situacions com aquestes no s’han de produir en cap centre penitenciari.

La falta de seguretat en la prestació dels serveis penitenciaris és absolutament inacceptable. L’Administració i més concretament la Direcció del centre no només ha de ser un organisme que prengui un conjunt de mesures reactives i de sancions, que òbviament exigim amb la màxima contundència, si no que ha de prendre mesures des de la prevenció a la fi i efecte de reduir l’increment continuat d’agressions que s’està produint als centres. CCOO hem denunciat al Parlament de Catalunya la falta de personal en tots els serveis i la no cobertura de baixes, situació que endarrereix les intervencions generant incidents més violents i reduint la capacitat de resposta davant d’incidents violents incrementant la gravetat. Aquesta mesura és responsabilitat directa de l’Administració. La carència de caps d’unitat en la relació de llocs de treball d’origen va generar una falta endèmica i continuada en l’assignació d’un cap per unitat o mòdul per cada servei, i aquests fets són responsabilitat directa de l’Administració.

CCOO, traslladarem com hem fet anteriorment l’anàlisi d’aquest fets al Grup d’Agressions de la Secretaria General, ja n’hi ha prou de posar en joc diàriament la nostra seguretat, ja n’hi ha prou d’excuses, exigim dignitat en la prestació del servei i solucions reals.

 El Catllar, 21 de febrer de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ 19-02-2019

US CONTINUAREM INFORMANT!