REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 5 D’OCTUBRE DE 2023

  

Aquest dijous passat, dia cinc d’octubre, es va reunir el Comitè de seguretat i Salut Laboral (CSSL) del personal penitenciari del Departament de Justícia amb presència de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, Ugt, Csc, Catac, Acaip i Csif, amb assistència presencial i per videoconferència,

Es van tractar els 10 punts proposats per CCOO, 3 per Csc i els 4 de Csif que no estaven presents per defensar els seus punts en el moment que els corresponia.

A continuació us fem un resum dels temes tractats.

 

VESTUARI

 

Després de totes les queixes rebudes per la part social i transmeses a l’administració, aquesta indica que a l’octubre es repartirà el tercer pantaló i polo d’estiu i d’hivern amb les mateixes característiques tècniques que els ja entregats.

L’administració, a pregunta de CCOO, respon que les proves fetes amb diferents materials aquest estiu NO han sigut satisfactòries i, davant la petició de valoració del material del qual disposen els Mossos, informen que l’empresa que ha guanyat el concurs (Iturri) està valorant diferents materials i resten a l’espera de rebre la seva proposta.

 

 

ONADA DE CALOR

 

Davant la petició per part de CCOO sobre les onades de calor patides als nostres centres de treball l’Administració, informa que va fer arribar la fitxa d’informació de riscos “el treball i la calor” amb mesures bàsiques de prevenció a l’estiu a tots els treballadors afectats.

Des de CCOO informem l’administració que NO TOTS els treballadors han rebut la fitxa i demanem que, de cara a la temporada de calor vinent, es confirmi l’entrega d’aquestes fitxes mitjançant el registre corresponent i que es compleixi amb les indicacions d’aquesta.

 

No pot ser que hi hagi funcionaris de la Generalitat de Catalunya que disposin d’aigua fresca durant tota la seva jornada laboral, estiu i hivern (als serveis centrals per exemple), i que el personal penitenciari, que desenvolupa la seva feina en condicions climàtiques adverses s’hagi de comprar les ampolles d’aigua durant una onada de calor.

 

 

CONDICIONS AMBIENTALS ALS CENTRES PENITENCIARIS

 

CCOO insistim que s’ha de complir amb el RD 486/97, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Per això CCOO reclamem que totes les dependències on desenvolupem les nostres tasques han de disposar de mecanismes per garantir la temperatura indicada al mateix (de 17º a 27º)

Moltíssimes d’aquestes mesures correctores ja estan detectades mitjançant les avaluacions de riscos i la Inspecció de Treball ja ens ha donat la raó a les denúncies de CCOO dient que s’ha de procedir a implantar-les.

Esperem que l’administració ho tingui en compte en l’elaboració dels pressupostos del 2024 i comencin a corregir aquestes deficiències pels espais on hi ha més treballadors i treballadores afectats.

 

 

AVALUACIONS DE RISCOS DE L’OPERATIVA DERIVADA DE L’APLICACIÓ DELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

 

 CCOO continuem insistint en la necessitat que els tècnics del Servei de Prevenció han de procedir a avaluar l’operativa derivada de l’activació dels diferents protocols per tal d’eliminar els riscos que detectin en l’aplicació dels mateixos o, en cas que no sigui possible, procedir a implementar les mesures correctores necessàries per minvar el risc per la salut dels treballadors/es.

L’administració indica que analitzarà les incidències detectades en els informes posteriors a cada simulacre i procedirà a la revisió d’aquests.

 

CCOO insistim que això NO és una avaluació de riscos i que, tal com diu la normativa, s’ha de procedir a avaluar els riscos per tal d’eliminar-los o, si no és possible, minimitzar-los.

 

 

 

TREBALLADORS DESIGNATS EN PRL ALS CENTRES QUE NO DISPOSEN DE TÈCNIC INTERMEDI

 

L’Administració informa que ja no disposa de treballadors designats als centres de treball “petits”, sinó de “treballadors col·laboradors” en prevenció de riscos, que informen els tècnics del servei de prevenció de serveis centrals.

 

Per CCOO això és un pas enrere en matèria de prevenció, ja que, amb aquesta nova figura, no existeix en aquests centres personal amb la responsabilitat i formació mínima indicada a la normativa de prevenció.

 

 

 

ADAPTACIONS DE LLOC DE TREBALL

 

A petició de CCOO l’administració informa que han modificat el procediment per portar a terme una adaptació de lloc de treball.

Fins ara era el Servei de Vigilància de la Salut qui, una vegada valorada tota la informació medica, donava directament les recomanacions a complir pels centres de treball on prestaven servei els treballadors adaptats.

Ara es reuneixen amb la Cap del Servei de Prevenció, el SDG de RRHH i escolten l’opinió del centre de treball abans d’emetre l’informe. Tot això, òbviament, sense la participació del treballador afectat.

 

CCOO hem manifestat que és una manera de primar de manera subterrània les necessitats organitzatives de l’administració sobre les dels treballadors, i ens hem queixat que òbviament falta l’opinió del treballador

 

CCOO instem a tots els treballadors que no estiguin d’acord amb la manera que s’ha resolt la seva adaptació a posar-lo en coneixement, en primera instància, del Servei de Prevenció.

 

 

MITJANS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

 

Des de CCOO demanem a l’administració que les peces de roba que estan a disposició dels equips d’intervenció per intervenir en un incendi compleixen la normativa UNE existent en matèria de  “Roba de protecció en la lluita contra incendis”, ja que aquesta és més exigent i dona un grau superior de seguretat que l’ISO corresponent a la  “Roba de protecció contra la calor i la flama”.

Amb relació a la prova pilot amb extractors de fums a bateria anunciada per l’administració fa uns mesos, ens informen que aquest material aviat arribarà al C.P. Puig de les Basses i al C.P. Lledoners.

Segons informació a la qual ha tingut accés CCOO, sembla que aquest material arribarà a finals d’any.

A petició de CCOO l’administració informa que s’estan substituint les mànegues contra incendis del DERT del C.P. Quatre Camins per altres de més longitud (30 metres) per poder arribar a totes les cel·les, i que al DERT/DS del C.P. Brians 2 s’ha procedit a modificar l’accés a les boques d’Incendi per facilitar el seu ús.

 

 

PRESENTACIÓ PLÀNOLS NOU CENTRE OBERT ZONA FRANCA

 

CCOO tornem a insistir que fa dos anys que demanem a l’administració una reunió on ens presentin els plànols del nou Centre Obert de la Zona Franca i del nou C.P. Zona Franca per tal de poder fer una valoració dels espais de treball des del punt de vista preventiu.

A aquest pas, veurem els edificis acabats i en funcionament abans de tenir la reunió per veure els plans.

Barcelona, 6 d’octubre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL 5 D’OCTUBRE DE 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!