EL GOVERN APROVA UN PLA DE XOC CONTRA LES CONDUCTES SUÏCIDES I VIOLENTES AMB INCREMENT DE PLANTILLA

 

AVUI, 17 DE NOVEMBRE, EL GOVERN DE LA GENERALITAT HA APROVAT UN PROGRAMA URGENT DE TRES ANYS PER PREVENIR LES CONDUCTES SUÏCIDES I VIOLENTES ALS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS QUE SUPOSA LA INCORPORACIÓ DE 111 NOUS TREBALLADORS I TREBALLADORES

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, fa mesos que reclamem a la Secretària de Mesures Penals, l’adopció d’un pla de xoc amb caràcter urgent i immediat que reforcés els DERT i DS i els departaments d’especial perillositat

(feu clic per descarregar la nota informativa del 6/9/2023)

 

Aquest pla de xoc ha d’anar més enllà de l’increment net de plantilla d’un mínim de 350 treballadors pactat al març, i la xifra final dels quals depèn de l’estudi realitzat per Funció Pública, que l’administració ha comunicat que traslladarà pròximament.

L’administració pretén enfrontar el problema dels interns amb patologies mentals i tendències suïcides d’una banda, i dels interns amb conductes violència per un altre, encara que totes dues problemàtiques moltes vegades s’entrecreuen, per mitjà d’un pla immediat que no està subjecte ni inclòs en l’increment de plantilla previst i pactat a l’acord de març sinó que és addicional.

  • D’una banda es durà a terme un programa per a reforçar actuacions integrals i multidisciplinàries en els DERT/DS, i amb interns de problemàtica RECVI, que inclou la contractació de 32 GAMV, 32 GAMP (¿?), 8 CUSI, 1 coordinador de programa RECVI (que anirà a serveis centrals), 8 psicòlegs/es i 9 educadors/es.
  • D’altra banda l’administració ha decidit estendre als altres centres l’experiència guanyada en el C.P. Quatre Camins, on una psicòloga i un educador s’han dedicat de manera exclusiva als interns amb tendències suïcides. Això suposarà contractar 10 psicòlegs/es, 10 educadors/es i 1 coordinador de programes

Després de seleccionar al personal, el programa ha de començar a funcionar l’1 de març de 2024, i una vegada transcorreguts els tres anys, s’avaluarà si s’han aconseguit els objectius per a veure si es consolida.

CCOO veiem punts positius i negatius en el programa:

Negatius:

  • El desglossament de places sorprèn. CCOO no entenem que es reforcin els DERT i DS amb 32 GAMP, ja que els GAMP només poden treballar en llocs prestacionals i un DERT o un DS no té llocs de tal tipus. Per això CCOO ens hem posat en contacte aquesta tarda amb l’administració reclamant que els 64 reforços de llocs base del pla de xoc SIGUIN ÍNTEGRAMENT GAMV i/o GSI. L’administració ens a contestat que valorarà amb serietat la proposta de CCOO.
  • No s’ha parlat encara de com se seleccionarà el personal que participarà en el programa.
  • És un programa temporal de tres anys pel que la continuïtat tant del programa com del personal més enllà dels tres anys fixats dependrà de si funciona o no.

Positius:

  • L’aproximació multidisciplinària al problema dels interns RECVI i amb problemàtiques mentals és positiva a més de molt necessària. Les agressions les sofreix el personal d’interior de manera gairebé exclusiva, però el problema ha de ser combatut de manera decidida des de tots els àmbits, no únicament des de l’àmbit d’interior.
  • Les 111 places del nou programa no van a càrrec de l’increment de plantilla mínim net pactat al març sinó que són addicionals a qualsevol altre increment.

L’administració també ha manifestat que la complexitat dels perfils dels interns amb problemes mentals i conductes violentes requereix formació especialitzada per a tots els professionals implicats, tant d’interior com de tractament.

CCOO li vam recordar la setmana passada al secretari general del departament que CCOO fa anys que demanem una Escola Penitenciària Catalana destinada únicament als treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, que permeti donar una formació reglada específica, justa equilibrada i professional.

CCOO també vam traslladar al secretari general del departament i al secretari de mesures penals LA NECESSITAT DEL RECONEIXEMENT COM A AGENTS D’AUTORITAT, recordant-los que no és l’única mesura que es necessita prendre en matèria d’agressions però potser sí la més rellevant.

Finalment, CCOO vam recordar al secretari general del departament que hi ha unitats psiquiàtriques tancades que també necessiten personal de nova entrada per a poder-les obrir i esponjar els DERT i altres mòduls dels interns amb problemes mentals. L’administració va contestar que l’increment de plantilla pactat al març contempla l’obertura dels mòduls fins ara tancats per falta de personal.

 

En conjunt  aquest pla sembla un pas en el bon sentit, ja que significa un augment de despesa, un increment de personal addicional al ja pactat al març, i una més que necessària aproximació multidisciplinària al problema de les agressions

 

CCOO TREBALANT PER TOTS I TOTES!

 

Barcelona a 17 d’octubre de 2023

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE EL PLA DE XOC PELS DERT I DS

US CONTINUAREM INFORMANT!