REUNIÓ EXTRAORDINARIA GRUP DE TREBALL 11 D’OCTUBRE DE 2017

Avui, dimecres 11 d’octubre, hi ha hagut una reunió del Grup de Treball convocada de manera extraordinària i urgent per l’Administració. Assistim per la part social els sindicats CCOO, CSIF i CATAC i per l’Administració la Sotsdirectora General de RR.HH. del Departament de Justícia i el Sotsdirector General de RR.HH. de la Direcció General.

CCOO volíem tractar la totalitat de problemàtiques que afectaven els treballadors penitenciaris, però l’Administració només ha inclòs un únic punt del dia: La reclassificació de llocs de director i gerent dels centres penitenciaris de 2ª categoria perquè puguin ser exercits per funcionaris del B (subgrup A2 del grup A). La proposta de l’Administració s’havia de dur a terme per mitjà de la modificació ràpida de les Taules Retributives, que després de passar com un llampec pel Grup de Treball i la Mesa Sectorial serien aprovades per un Acord de Govern, exprés. Tot el procés estava dissenyat per a una aplicació ràpida i immediata.

CCOO hem manifestat la nostra oposició a les intencions de l’Administració per diverses raons:

  • No és de rebut que l’administració s’hagi negat a mantenir cap reunió amb els sindicats des de fa tres mesos, malgrat les nostres contínues peticions, al·legant que la situació no ho permetia. No obstant això, quan ho ha considerat necessari, ha convocat una reunió urgent amb un punt concret sense la possibilitat de negociar-ho i sol·licitant la nostra cega aquiescència.
  • Qualsevol modificació de les taules retributives hauria de realitzar-se necessàriament en el marc d’una negociació global sobre les taules que inclogui tots els punts a tractar (reclassificació de centres, equiparacions retributives entre col·lectius iguals o similars funcions etc.) i no solament aquells que puntualment convinguin a l’Administració.
  • L’Administració s’oblida novament que existeixen Acords vigents que fan referència a la promoció interna que facilitarien la disponibilitat de personal sense necessitat d’haver de recórrer a modificacions ad hoc destinades a cobrir llocs concrets amb persones concretes.
  • Que unes places siguin de lliure designació no significa que l’Administració sigui lliure de modificar les condicions que li semblin oportunes per poder facilitar un accés a mesura a certs candidats.

CCOO hem sol·licitat a l’Administració que convoqui les respectives reunions dels diferents Grups de Treball Penitenciaris (Borsa d’interins, Formació, Seguretat, CETOM..) i Comissió de Seguiment, amb la finalitat de poder continuar donant trasllat a les qüestions relatives dels centres penitenciaris i els seus treballadors.

Descarrega la nota en PDF

Us continuarem informant!