SIS MESOS DE CIMO

 

El divendres passat, 11 de juny de 2021, ens van reunir amb la Subdirectora de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Responsables del servei de Medi Obert i Serveis Socials i el Responsable de l’ASSEP a l’àmbit de Barcelona.

A la reunió ens van presentar un Powerpoint on feien l’avaluació dels primers sis mesos del programa CIMO (Classificació Inicial en Medi Obert) i a continuació propostes de millores després de detectar alguns errors.

Les dades que ens van facilitar són les següents:

 • El projecte es va iniciar al novembre, però a causa de la situació d’aquell moment no van arribar els primers casos fins al gener d’aquest any.
 • Els casos susceptibles d’entrar al programa CIMO, tant a BCN com a Lleida (que són els territoris on s’ha fet aquesta prova pilot), van ser els següents:
  • A Barcelona se’n van descartar 34 sol·licituds i 24 es van admetre, 4 són en estudi a data 4 de juny. Avui dia són 22.
  • A Lleida 3 casos acceptats, que ara com ara ja són 5, i 12 exclosos. A hores d’ara no hi ha cap intern regressat ni cap recurs de Fiscalia.
 • Diuen que els terminis que ens fixaven al Protocol d’ençà que la persona sol·licita ingressar a una unitat de medi obert, fins que la Junta de Tractament del Centre obert corresponent el classifica, s’han complit sobradament.

CCOO hem demanat quina és la capacitat que té el centre de reacció en cas que el cribratge sigui erroni. Ens responen que és una situació prevista al protocol, i que en aquest cas la classificació passaria a ser de segon grau i traslladat a un centre de compliment.

 Respecte a l’aplicació del programa CIMO a les dones, aquestes només podem anar a Lleida, i de fet els 5 casos de Lleida són dones. Davant les queixes de CCOO, ens informen que el primer dia, la interna fa les dues entrevistes, i la següent vegada és ja per ingressar i fer la classificació. Una vegada classificada, marxa a Barcelona. S’està intentant que les internes ja estiguin classificades al dimecres, i així poder anar al centre de Dones de Barcelona.

Aquí ens troben de nou amb la Problemàtica de les dones penades a Catalunya, que per aplicació CIMO han d’anar a Lleida, i això és una clara discriminació que només sofreixen les dones.

 

CCOO creiem que hi hauria d’haver un centre penitenciari de dones a Barcelona on puguin accedir als seus drets al treball, a la salut i a la seva reinserció en IGUALTAT DE CONDICIONS que els homes. En la situació actual, les internes, incloent les primàries, han d’anar a un centre d’homes.

 

LA PROBLEMÀTICA DE LES DONES A PRESONS EN CATALUNYA ÉS UNA VERGONYA DENUNCIADA MOLTES VEGADES PER CCOO

 

Aquesta situació hauria de ser enfrontada d’una vegada per totes per un govern que s’ha declarat FEMINISTA com l’actual. Ja ens agradaria veure més preocupats per aquest tema a alguns grups que diuen ser grans defensors dels drets dels interns, però al mateix temps s’obliden dels drets de les internes.

Una altra problemàtica, i aquesta afecta tant a homes com a dones dels dos centres on s’ha implantat el programa pilot, és la infraestructura d’aquests centres, on és inviable la separació interior entre els interns/es que encara no han sigut classificats i la resta que sí que ho han estat.

CCOO denunciem que tot això implica que per exemple els funcionaris del C.O. de Barcelona hi han de cobrir diversos llocs per poder garantir aquesta separació, però per desgràcia com sempre falta personal. Parlen a més d’una plantilla on gairebé el 60% dels treballadors i treballadores te més de 55 anys, i on les baixes laborals representen un seriós problema.

La responsable de medi obert ens va comunicar que preveuen estendre el programa CIMO després d’estiu a Girona i Tarragona.

En la segona quinzena de juny es posaran en contacte per informar i planificar les diferents accions que s’han de fer per implantar-ho, i que són la formació del personal tant d’interior com de tractament, i l’adequació de la infraestructura necessària per poder acollir els ingressos CIMO. Diuen que parlaran de forma individualitzada amb cada centre.

En aquest punt de la reunió l’Administració ens explica les millores que han detectat que s’hauran de fer i que són les següents:

 • Respecte a les dones, la intenció és que puguin abastar tot el territori de Catalunya. A Barcelona estan valorant la possibilitat de crear una unitat a la Secció Oberta de Dones de Barcelona. El tema està en mans de l’assessoria jurídica per veure si és viable.
 • S’ha detectat que és necessari ampliar el cribratge que es fa des de l’ASSEP perquè quan l’intern arribi al centre encara estigui més filtrat.
 • Ampliar la guia didàctica de delictes inclosos/exclosos.
 • Ampliar la valoració social.
 • També ens informen que estan estudiant la possibilitat d’ampliar la tipologia del tipus de delicte, però en aquest aspecte abans de decidir res s’esperaren sis mesos més per valorar el desplegament a la resta de territoris.
 • Diuen que són conscients del desconeixement del programa CIMO, i per això treballaran amb el col·legi d’advocats per demanar la seva col·laboració perquè informin els possibles candidats de la possibilitat d’acollir-se al CIMO i altres mesures similars.

Respecte a la queixa de la separació interior del centre obert de Barcelona, que ha fet CCOO, diuen que estudiaran el tema. Se’ls explica que els interns CIMO estan ubicats al mateix espai on es troba el petit gimnàs del centre i on també estan ubicats els destins del centre. Contesten que ho desconeixien.

També des de CCOO demanen que els ingressos CIMO no es facin el mateix dia que els ingressos de la resta d’interns que vénen de centres de compliment. CCOO hem proposat que si els CIMO hi han d’ingressar en dilluns, que la resta ingressos sigui en dimarts. Diuen que estudiaran el tema.

En aquest moment de la reunió CCOO hem aprofitat que és la primera reunió on coincidim amb la nova Subdirector de Tractament per demanar UNA ALTRA VEGADA FORMALMENT LA CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE MEDI OBERT que fa més de cinc anys que ho demanem.

No podem esperar més per engegar aquest grup. Sempre anem amb retard.

No pot ser que la SMPRAV sempre porti per bandera la modernitat dels seus Serveis Penitenciaris, però no faci res amb el Model Obert, que hauria de ser part del futur del sistema.

La Subdirectora de Tractament hi ha contestat que si CCOO volem fer aportacions sobre el Medi Obert, que podem dirigir-nos a la Comunitat de Pràctiques del CEFJE.

 

DES DE CCOO INSISTIM QUE EL QUE TOCA FER ÉS CONVOCAR UN GRUP DE TREBALL PER REGULAR EL MEDI OBERT JA MATEIX que pugui arreglar la situació dels centres oberts.

 

No pot ser que cada centre tingui una forma diferent de treballar, que els companys moltes vegades no tinguin CRIMO, que en canviem els treballadors i treballadores de guàrdia perquè no es cobreixen les baixes, etc. La Subdirectora General manifesta que recull el tema i buscarà la fórmula per poder tractar tots aquests aspectes.

Sincerament hem de remarcar la capacitat de la Subdirectora General de Tractament per dialogar i la seva disposició per a buscar solucions entre tots.

Esperem que no es quedin en simple paraules!

Barcelona, 14 de juny de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PEL PROGRAMA CIMO

US CONTINUAREM INFORMANT!