SITUACIÓ INSOSTENIBLE A QUATRE CAMINS

UNA ALTRA VEGADA A QUATRE CAMINS! UNA ALTRA VEGADA AL MR2!

Ahir, 24 de setembre, a primera hora del matí es van comunicar 3 codis 2 i un codi 4 en el MR2 a causa d’una baralla col·lectiva que ja s’anava generant des de fa dies. Finalment han finalitzat un total d’11 interns en situació d’aïllament provisional, i perquè res falti, també hi ha hagut una plantada. L’única nota positiva és que encara que cal lamentar interns ferits, PER AQUESTA VEGADA afortunadament cap dels nostres companys ha resultat lesionat.

CCOO conscients de la situació absolutament crítica del C.P. Quatre Camins en matèria de seguretat vàrem sol·licitar fa menys de dos mesos reunió urgent monogràfica sobre el centre amb el Director General, que es va dur a terme el dia 31 de juliol, fa gairebé mes i mig.

Durant la reunió vàrem traslladar al Director General i al Sotsdirector General de Centres el conjunt de reclamacions i aportacions dels treballadors i treballadores de Quatre Camins, sol·licitant l’aplicació immediata de mesures urgents que permetessin reconduir les dinàmiques organitzatives, prevenint incidents i agressions com els que s’estan produint al centre penitenciari aquests darrers temps.

CCOO vàrem criticar molt durament la vergonyosa situació del MR2, demanant que es traslladés al Grup de Treball un format específic per abordar la situació concreta d’aquesta unitat.

CCOO li vàrem manifestar al Director General que el conjunt d’agressions i els incidents violents protagonitzats pels interns, demostraven la fallida o la precipitació en els factors d’implementació d’aquest model, requerint un conjunt de mesures urgents per part de l’equip directiu de Direcció General i de la Direcció del centre penitenciari.

CCOO li vàrem comunicar de manera molt clara al Director General que aquest experiment no era vàlid a qualsevol preu, i la seguretat dels treballadors era i és la prioritat per CCOO I hauria de ser-ho per a qualsevol gestor mínimament responsable.

CCOO vàrem exigir una reformulació urgent del MR2. En cas contrari la Direcció seria responsable de no posar-hi remei.

CCOO també vàrem informar el Director General que els treballadors no se sentien amb prou suport per part de l’equip directiu i havien perdut la seva confiança.

Així mateix durant la reunió CCOO vàrem sol·licitar al Director General i al Sotsdirector General de Centres:

  • Un increment URGENT I IMMEDIAT de la dotació de treballadors i reforços al centre.
  • Que es traslladés al grup de treball penitenciari un format específic per abordar la situació concreta d’aquestes unitats i en concret del MR2 del C.P. Quatre Camins. 
  • Que els incidents no quedin impunes, aplicant el principi de tolerància zero, posant en coneixement del Jutjat de Guàrdia TOTS els incidents d’agressió i temptatives en compte de deixar la seva avaluació i eventual notificació al jutjat en mans dels directors dels centres.
  • CCOO vàrem proposar que el grup d’agressions ampliés els continguts amb l’anàlisi de propostes i estudis específics no sent principalment un grup de revisió d’estadístiques.
  • CCOO vàrem denunciar l’intolerable augment de les agressions al CP Quatre Camins, centre que acumula el 25% de les agressions totals d’aquest any 2018 i el 50% de les considerades greus. I davant la falta de solucions per part de l’Administració per eradicar aquest problema, CCOO vàrem traslladar les dades reals de la situació, que solament pot qualificar-se de crítica, ja que en 2018 no solament no ha disminuït el nombre d’agressions sinó que ni tan sols s’ha estabilitzat. Si ja en 2017 es van incrementar les agressions amb respecte 2016, en 2018 seguim amb un increment descontrolat que no sembla tenir fre.
  • CCOO vàrem exigir que l’Administració centrés els esforços a analitzar les causes que generen aquestes situacions dedicant els recursos que fossin necessaris per a reduir i prevenir els incidents amb violència.

CCOO ho vàrem dir i ho diem ara, que la situació a Quatre Camins era i és insostenible però es clar que aquesta Direcció General no escolta, que no li importem, que està esgotada i no té projecte més enllà del qui dia passa, any empeny.

LES DARRERES DECLARACIONS DEL DIRECTOR DEL CENTRE PENITENCIARI QUATRE  CAMINS FAN VERGONYA ALIENA!

 CCOO no acceptem i critiquem profundament l’absoluta manca de professionalitat demostrada en declaracions públiques a un mitjà de comunicació per part del Director del Centre Penitenciari de Quatre Camins.

El Director tracta de justificar la seva impotent i erràtica gestió del centre, atacant novament als treballadors del centre i qüestionant la professionalitat en la prestació del servei. Segons Domingo Estepa, els funcionaris penitenciaris són un col·lectiu polièdric (sic) i en evolució i que no tots encaren la feina amb el mateix esperit. I afegeix que “tant de bo poguessin clonar” un treballador (del seu gust, és clar).

Per finalitzar aquestes indesitjables declaracions, culmina el seu discurs amb paraules impròpies d’un estat de dret, carregant contra els representants dels treballadors, qualificant de “soroll” les accions realitzades, i titllant-nos de “profetes de la calamitat” que fem de “bombers piròmans” per “assegurar la seva supervivència”.

CCOO considerem que aquestes paraules i la gestió general del centre són impròpies del director d’un centre penitenciari i motiu de cessament fulminant.

CCOO, després de mantenir diferents reunions amb el Director General i Sotsdirector General de Centres per tractar les casuístiques específiques i problemàtiques del centre sol·licitem:

LA CONVOCATÒRIA URGENT DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI PER TRACTAR ESPECÍFICAMENT I DE MANERA CONJUNTA AMB LA RESTA DE SINDICATS LA SITUACIÓ DEL CENTRE PENITENCIARI DE QUATRE CAMINS.

Lluny de proclamacions simplistes, la problemàtica del CP Quatre Camins és d’una extrema gravetat que no es pot solucionar només amb el canvi de la direcció del centre. El conjunt de mesures urgents i determinants que s’han d’impulsar des de Direcció General han de ser portades a terme pels màxims responsables de l’Administració amb urgència. És del tot indispensable que el Departament actuï i traslladi a tots els col·lectius del centre el seu recolzament per tal de modificar la situació actual i dotar el centre dels recursos adients humans i materials.

JA N’HI HA PROU DE POSAR EN RISC ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS!!

 JA N’HI HA PROU DE BONES INTENCIONS BUIDES DE CONTINGUT!!

 

DESCARREGA L’ESCRIT DE DENÚNCIA SOBRE LA GREU SITUACIÓ A QUATRE CAMINS EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!