S’OBRE LA BORSA!!!! GRUP DE TREBALL I COMISSIÓ DE SEGUIMENT 23 DE NOVEMBRE DE 2017

Després de gairebé mig any sense que l’Administració accedís, malgrat les nostres contínues peticions, a realitzar reunions del Grup de Treball Penitenciari i de la Comissió de Seguiment de l’Acord, avui finalment hi ha hagut reunió de tots dos grups al que han assistit la Sotsdirectora General de RR.HH. del departament i el Sotsdirector General de RR.HH. de la Direcció General i els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CATAC.

GRUP DE TREBALL PENITENCIARI

 

 1. Processos de Provisió Provisional:

L’Administració avant l’apressant falta de personal a causa d’una pèssima planificació per un tancament del C.P.H.B. que a hores d’ara solament podem qualificar com a caòtic, improvisat i terriblement mal planejat, i davant l’esgotament complet de la borsa de treball (situació que CCOO vam portar denunciant des de fa més d’un any) ha accedit finalment a les nostres insistents peticions per convocar un procés urgent de selecció de personal. Aquest procés estarà obert a la gent que compleixi els requisits de les bases.

D’acord al que ens ha informat l’Administració les fases del procés selectiu són les següents:

  • Divendres, 24 de novembre de 2017, es publicarà l’oferta pública de participació. Es disposarà 7 dies naturals per inscriure’s per via telemàtica. El dia de publicació està inclòs en el termini, és a dir, els candidats podran inscriure’s entre el divendres 24 i el dijous 30 de novembre, tots dos inclosos.
  • L’Administració procedirà a una selecció curricular d’acord al barem que demà es publicarà i pel qual se seleccionaran aproximadament 200 candidats amb la major puntuació.
  • El dia 14 de desembre es realitzarà una prova física i mèdica dels candidats seleccionats
  • El divendres 15 de desembre s’iniciarà un curs selectiu de tres dies (15, 16 i 18 de desembre). Els dies 15 i 18 el curs serà en horari de matí i tarda i el dissabte 16 en horari de matí.
  • El dimarts 19 de desembre es realitzarà una prova eliminatòria.

Les primeres incorporacions, l’Administració calcula prop de 70 persones, es realitzaran el 21 de desembre de 2017 i els contractes es preveu que durin fins al 31 de gener de 2018. Després seguiran altres contractacions segons sigui necessari. En tot cas i per ser reforços, cap contracte futur podrà superar els sis mesos de durada. Si ben inicialment es cobriran llocs de vigilància, no es descarta cobrir també llocs d’oficines si en el futur la situació ho requereix.

FEU CLICK PER MES INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS SELECTIU

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO, us convidem a tots els interessats a assistir a una Reunió informativa el proper dilluns 27 de novembre a les 18:00, a la Sala d’Actes de CCOO en Via Laietana nº17, Barcelona. Els assistents podreu realitzar totes les qüestions relatives al procediment i lescaracterístiques d’aquestes incorporacions

 

Malgrat les nostres queixes, l’Administració es nega en rodó a afegir a les persones seleccionades pel procediment anterior a la borsa actualment existent sense importar el temps que vagin a treballar. Quedaran així, en una mena de borsa alternativa, a la disposició de l’Administració, podent donar-se el cas d’haver de participar novament en el procés selectiu o en part del mateix. Aquest, hipotèticament, sorgiria d’una nova regulació de borsa que l’Administració voldria iniciar amb la finalitat d’establir criteris més durs a l’hora d’accedir-hi.

 

Promoció interna del D al C:

El departament manifesta una voluntat clara de convocar el procés de promoció interna abans de cap d’any però diu que no depèn en exclusiva d’ells. El Consell Tècnic podria posar algun problema encara que no és probable. El major problema és que la convocatòria hauria de signar-la el ministre o el futur conseller i és aquí on podria haver-hi un retard.

Les bases són les mateixes, amb petits ajustos de procediment, i el temari (15 temes) també és el mateix que en l’últim procés. Solament hi ha uns canvis en tres temes per adequar-se als canvis normatius.

 

Processos Selectius (Oposicions i concursos):

 • Psicòlegs. S’espera poder publicar el resultat de les proves abans de Nadal. Si no fos possible per no haver-se finalitzat la correcció, es publicaria el resultat de la primera prova (el qüestionari) i a la fi de gener els casos pràctics. Després vindrà l’entrevista, valoració de mèrits i el curs selectiu.
 • Concurs de trasllats de Psicòlegs. Estan treballant en això i segons ens comuniquen desitjarien poder dur a terme la primera reunió amb els sindicats en el mes de desembre. CCOO novament sol·licitem que l’Administració respecti anteriors acords i que el concurs es realitzi després de l’oposició.
 • Juristes. Se’ns presentarà als sindicats un esborrany de bases per al mes de gener amb l’objecte d’iniciar la seva negociació.
 • Treballadors Socials. S’espera disposar dels temaris abans de Nadal i publicar la convocatòria de l’oposició al juny de l’any que ve.
 • Concursos de comandaments. L’Administració vol dividir el concurs de comandaments en dos processos separats: un per Caps de Serveis, CUEs i CRIMOs i un altre per CUSIs i CAFs . Esperen convocar el de CS, CUE i CRIMOS abans. Les bases podrien estar disponibles per ser negociades al gener. L’Administració pretén convocar el concurs de CUSIs i CAFs quan s’hagi finalitzat el de CS/CUE/CRIMO, de manera que es puguin cobrir les places deixades vacants pels CUSIs i CAFs que hagin promocionat a CS/CUE/CRIMO. CCOO ens hem oposat a això ja que retardaria aquest concurs fins a finals de l’any 2018 o fins i tot al següent any. Hem sol·licitant que l’Administració convoqués el concurs de CUSI/CAF de manera paral·lela, amb solament un o dos mesos de retard pel que fa als de CS/CUE/CRIMO. L’Administració valorarà fer-ho en funció de les places que calgui cobrir.

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

 

Situació del PRP

L’Administració assegura que no hi haurà problemes en el cobrament de l’últim trimestre de 2017 al febrer. Així mateix manifesta que té la intenció de prorrogar el PRP l’any que ve. No obstant això el complement ha de ser aprovat pel Consell de Retribucions i Despeses, que actualment té cessats varis dels seus membres, i després ser aprovat per Acord de Govern. No obstant això el procés d’aprovació una vegada es formi nou govern es podria realitzar en aproximadament uns dos mesos.

 

Horari Centre Obert Lleida

CCOO hem presentat un estudi detallat de les conseqüències de l’aplicació de l’horari 2 x 4 on es posa de manifest que aquest horari representa un empitjorament palpable de les condicions de treball, augmentant entre altres coses de manera molt important el nombre de nits anuals, i agreujat per la falta aguda de personal del C.P. Obert Lleida, inferior al dels centres oberts de Tarragona i Girona.

CCOO hem manifestat que l’afectació clara de condicions de treball implica que el canvi d’horari haurà de ser tractat en el marc de les negociacions d’un nou acord a negociar l’any que ve però l’Administració s’ha tancat en banda de forma totalment autoritària i amb la callada aquiescència d’UGT ha afirmat que no solament no s’incrementaria el nombre de funcionaris sinó que l’horari es podria imposar de manera unilateral.

 

Transport Penitenciari.

L’Administració manifesta que no és possible seguir realitzant contractes menors de transport dels centres de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins i Joves fins que es rebi autorització.

En comptes dels 3 conductors promesos l’Administració manifesta que es van a contractar 6 (2 conductors per Brians 1, 2 per Brians 2 i 2 per Quatre Camins).

Pel que fa als títols de transport, l’Administració abonarà les targetes dels funcionaris de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Joves i PHPT provinents del C.P. Homes i de la Trinitat. CCOO hem insistit que haurien d’abonar-se a tots els treballadors ja que hi ha acords de transport signats amb anterioritat als del tancament del centre de la Trinitat i el C.P.H.B.

 

Indemnització per trasllat forçós del personal del CP d’Homes de Barcelona

L’Administració manifesta que ha donat tots els passos i que ara solament queda que Economia decideixi procedir al pagament. CCOO hem manifestat que és una vergonya que hagin passat 6 mesos des del tancament del centre però que els treballadors afectats encara no hagin cobrat la indemnització.

 

Circular 1/2015 sobre permisos per a la jornada electoral

CCOO hem sol·licitat que es retirés la circular 1/2015 sobre permisos per jornada electoral i es tornés a l’anterior sistema pel qual es compensava amb 7,5 hores a aquells que renunciessin voluntàriament a fer ús de les 4 hores el dia de la votació i votessin per correu o fora del seu horari laboral.

La circular és una aberració que penalitza als treballadors, ja que obliga a anul·lar permisos i vacances, obliga a treballadors a acudir de reforç, complica la tasca dels centres i finalment obliga a l’Administració a compensar un major nombre d’hores que si s’hagués utilitzat el sistema anterior a la circular. Malgrat el desastre que suposa la circular el Sotsdirector General de RR.HH. solament manifesta que estudiarà les seves conseqüències i decidirà en conseqüència.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

Barcelona, 23 de novembre de 2017

Us continuarem informant!