PROU D’AGRESSIONS! CONCENTRACIÓ AL C.P. PONENT 04/11/2021

 

 

PROU, fins aquí hem arribat!!!

Els sindicats majoritaris CSIF, UGT i CCOO convoquem als treballadors penitenciaris el proper dijous 4 de novembre, entre les 13,30 hores i les 14,00 hores, davant del centre penitenciari de Ponent.

Suma’t a l’inici d’accions per recuperar la dignitat del nostre col·lectiu

FINS ALS OUS!!

 

 

MANIFEST CONJUNT CSIF-UGT-CCOO

CONCENTRACIÓ CP PONENT

INICI D’ACCIONS

 

La gravíssima agressió a un company aquest diumenge al nostre centre , no ha estat un  fet aïllat, sinó el símptoma d’un procés de degradació de la convivència i  de l’ordre establert en el nostre centre  a causa de la incompetència  de l’equip directiu  i la mala política penitenciaria de la nostra  conselleria .

Ha quedat demostrat que el reconeixement com a autoritat al personal  penitenciari baixaria notablement en numero d’agressions tal com ha succeït al col·lectiu de Sanitat i d’Ensenyament.

A l’abril hi ha haver una moció al Congreso de los Diputados per reconèixer la condició d’autoritat als funcionaris penitenciaris i els membres de l’actual Coalició de Govern hi han votar en contra.  Políticament no s’ha volgut dotar de l’eina d’agent d’autoritat als treballadors públics del Centres  Penitenciaris i ara n’estem patint les conseqüències..

Aquest augment d’agressions s’està produint en tot els  centres però majoritàriament en el CP Ponent, la qual cosa vol dir que alguna cosa greu està passant. Les agressions en el nostre centre han augmentat un 66% en l’ últim any . La plantilla pateix un risc constant de patir una agressió física i allò que és pitjor,  les seqüeles psíquiques que se’n deriven.

Un de les causes fonamentals d’aquesta situació és l’aplicació de la circular 2/2021 que menyscaba l’autoritat del funcionari i el posa contínuament sota sospita com ho demostra l’obertura d’informacions reservades als funcionaris  davant  de qualsevol incident

L’ incompliment de les normes i la violència cap als treballadors no és proporcional amb les sancions imposades i conseqüent  classificació de tractament. Els interns perceben que l’agressió a un funcionari els hi pot resultar “gratuïta”, creiem que totes les conductes dels interns han de tenir conseqüències, les bones conductes han de portar a l’obtenció de beneficis penitenciaris  i les conductes inadaptades a una regressió de grau.

Amb la nova circular és molt fàcil progressar i molt difícil regressar de grau. Tot plegat provoca també una ambient de violència entre la pròpia població reclusa ja que els forts s’aprofiten dels dèbils i aquesta inseguretat palpable incrementa las agressions i altera la convivència en els centres penitenciaris.

Un altre factor d’aquest inseguretat és el repartiment de la medicació sense diluir, molts interns no es prenen les pastilles receptades,  se les venen, trafiquen amb elles el que  provoca molts problemes,  medicació pautada que no es pren, o es barreja amb altres substancies , tràfic de pastilles i el conseqüents  deutes ,  ajustament de comptes. etc .

Portem molt de temps demanant  al departament el tornar al sistema de repartició de medicació diluïda, reben sempre la negativa per resposta.

La falta estructural de personal es també un factor molt important, es una demanda recurrent però justificada , ja que per cobrir el servei s’han de demanar al funcionaris que facin serveis extraordinaris, aquest augment garantiria més seguretat i control.

Per tot l’exposa’t demanem:

  • Un canvi en la Direcció del Centre Ponent. Necessitem nous gestors que recolzin i defensin als seus treballadors
  • La Derogació de la circular 2/2021 , per tal de tornar l’autoritat i la confiança als treballadors penitenciaris.
  • Un replantejament en el procediment de repartiment de la medicació per tal d’evitar el tràfic de medicaments i les situacions greus que això comporta .
  • Un augment de personal adient per poder desenvolupar les tasques professionals penitenciaris amb seguretat.
  • Un pla de xoc per rehabilitar el centre de Ponent que literalment es cau a trossos.
  • Augment desproporcionat d’interns amb problemes psiquiàtrics que ocasiona una increment de les situacions de risc que posen en perill la vida d’altres interns i dels funcionaris.

Lleida, 4 de novembre de 2021

 

 

 

DESCARREGA EN PDF LA CONVOCATORIA DE CONCNETRACIÓ AL C.P. PONENT 04/11/2021

DESCARREGA EN PDF EL MANIFEST CONJUNT DE LA CONCENTRACIÓ DEL 04/11/2021 A PONENT

US CONTINUAREM INFORMANT!