CCOO DEMANEM ELS LLOCS QUE S’OFERIRAN PER CONCURS I CONCURS OPOSICIÓ!

 

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem demanat per transparència les xifres exactes de llocs de treball que s’oferiran per concurs i per concurs oposició d’estabilització!

 

Durant la reunió de Mesa General d’ahir, dimecres 20 d’abril de 2022, l’administració ens va facilitar a CCOO unes xifres generals sobre els possibles llocs que podrien oferir-se per la via excepcional del concurs de mèrits i el concurs oposició contemplats per la llei d’estabilització 20/2021 així com les que s’oferirien per concurs oposició ordinari.

En el cas de l’àmbit d’Execució Penal, que inclou també Justícia Juvenil, els llocs que l’administració va facilitar van ser:

 

 

CCOO, ens vam queixar durant la reunió que les xifres que s’han facilitat no sols per al col·lectiu penitenciari sinó per a tots els col·lectius, siguin aproximacions sense detallar ni desglossar a les que no li podem donar validesa.

Per això CCOO hem sol·licitat per transparència que se’ns faciliti les xifres exactes desglossades per cossos, categories i centres de treball amb els codis plaça específics de cada lloc computat, concretant quins van per via excepcional de concurs de mèrits, quins van per concurs oposició estabilització i quins van per oferta pública ordinària per taxa de reposició.

Barcelona, 21 de març de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA ON CCOO DEMANEM PER TRANSPARÈNCIA LA RELACIÓ DE TOTS ELS LLOCS DE TREBALL DE L’ÀMBIT PENITENCIARI QUE S’OFERIRAN PER CONCURS I CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!