2a REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL

 

L’ADMINISTRACIÓ INICIA LA NEGOCIACIÓ AMB UNA PROPOSTA DE MÀXIMS QUE NI ELLS MATEIXOS ES CREUEN

 

L’Administració ha presentat durant la primera reunió real de negociació una proposta incompleta que afecta únicament personal de vigilància, i ni tan sols a tot ell (els centres oberts per exemple no apareixen), deixant de costat per complet al personal de tractament i oficines i a la pràctica totalitat dels llocs singulars.

La seva proposta, que CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, l’entenem com una proposta absolutament de màxims que ni la mateixa administració s’acaba de creure, ha tornat a plantejar alguns temes anyencs que l’administració, aparentment ancorada en el passat, ja va intentar colar entre els 2010 i 2014, en el marc d’una situació de crisi econòmica brutal que res té a veure amb la situació actual.

El seu leitmotiv és la polivalència, pretenent fondre categories diverses de personal, liquidant amb això horaris establerts, i tocant el coeficient de simultaneïtat amb una proposta que fa més riure que por. Tot això a canvi d’uns increments salarials marginals que amaguen el “truco del almendruco”: segons la seva proposta, el treballador reduiria drets a canvi de rebre una almoina, una fracció ínfima de l’estalvi generat pel seu sacrifici.

 CCOO hem contestat que la proposta de l’Administració passa totes les línies vermelles i que no estàvem d’acord amb el format de tractar els temes separats. El col·lectiu penitenciari és molt més extens i CCOO hem reivindicat incloure d’inici al col·lectiu de rehabilitació, oficines i administració. TOTHOM! Que s’hauran de tractar tots els temes és clar, però s’ha de tractar en conjunt i no segons els interessi.

CCOO hem recordat a l’Administració la complexitat del nostre model penitenciari que no es pot sintetitzar en 4 fulls, on brillen per la seva absència mesures de conciliació familiar, la millora de condicions laborals, el teletreball, les mesures específiques per personal amb més de 55 anys, les pujades de nivells, les categories de centres, la carrera professional, la finalització de les dobles escales salarials i equiparacions, la liberalització dels canvis de serveis, la millora dels horaris, la millora de retribucions per hores extres, l’especialització laboral i professionalització dels llocs de feina, els plans de promoció horitzontal i vertical, el reconeixement de l’increment de penositat i tecnificació dels llocs de feina, i la resta de temes que ja vam plantejar en la nostra proposta de negociació, a la que hem sol·licitat que donin resposta.

CCOO hem recordat a l’Administració que actualment no estem en el context de fallida en el que es trobava la Generalitat a l’inici de la dècada passada, i que aquest acord ha de ser el de la recuperació, millora i reconeixement del col·lectiu penitenciari.

L’Administració s’ha defensat argumentant que part de les seves propostes estaven vinculades a la darrera auditoria. A causa del rebuig general dels sindicats, l’administració ha recollit fil i ha manifestat presentarà una nova proposta que inclourà els altres col·lectius i que recollirà part de les nostres objeccions.

Finalment, CCOO hem recordat la necessitat de no deixar uns altres temes de costat, reclamant novament una reunió per a tractar la situació actual de la tramitació a Madrid de la jubilació anticipada dels treballadors i treballadores penitenciàries catalans, i el model de Medi Obert.

Barcelona, 8 de febrer de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA 2A REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL  8/02/2024

US CONTINUAREM INFORMANT!