DARRERES MODIFICACIONS EN EL TRANSPORT DE BARCELONA A CP BRIANS1 i 2, CP QUATRE CAMINS I JOVES

 

Amb l’objecte de plantejar millores en el transport de la ciutat de Barcelona, CCOO vam sol·licitar que es convoqués reunió del Grup de transports. Aquesta, es va portar a terme amb presència del Sotsdirector de RRHH i Econòmics de la Direcció General, els sindicats CSIF i CCOO (funcionaris) i CCOO i UGT (laborals).

CCOO vam plantejar l’ajust d’alguns horaris i modificacions en el trajecte d’alguna línia perquè fos més eficaç i ràpida, especialment la que porta de Barcelona a Brians1 i Brians2.

L’Administració va presentar un quadre detallat d’ocupació dels autobusos del mes de juny,i sobre la base d’aquell estudi pretenia eliminar dràsticament el segon autobús en la major part dels serveis, deixant únicament un sol autobús per cobrir alguns serveis , manifestant que era suficient per cobrir la demanda.

L’estudi de l’Administració presentat, segons el parer de CCOO emmalaltia de dos errors d’embalum i així es va exposar:

  1. No hi ha estudi d’ocupació per parades. Per exemple en aquests moments l’Administració desconeixia per complet quants treballadors pugen a l’autobús en l’estació de Martorell o en qualsevol altra parada. Solament comptava amb totals per trajecte i dia.
  2. La tendència de l’Administració era a treballar les xifres per mitjanes temperant-los parcialment per les ocupacions reals.

CCOO va al·legar que treballar per mitjanes o aproximar-se a ells és un error d’anàlisi fonamental. Segons el parer de CCOO les xifres a considerar en cada línia sempre han de ser l’ocupació màxima, xifra incrementada pel fet que en ple estiu el 25% de la plantilla està de vacances o dies. Si el màxim ha arribat a ser de 49 treballadors (12 de juny, línia de Barcelona a Brians 1 i Brians 2 al matí), el teòric màxim d’ocupació podrà ser a l’octubre o novembre, quan la majoria de treballadors no fa vacances ni ha agafat dies, de 65 o més treballadors fent ineludible l’ús de dos autobusos.

L’Administració, inicialment oposada, s’ha mostrat finalment receptiva a la nostra argumentació, recolzada en les seves pròpies xifres, admetent una reformulació de la seva proposta on es contempla la permanència de dos autobusos en tots els casos així com un increment general de la capacitat d’aquests.

En relació a la proposta d’ajust d’horaris, l’Administració va al·legar la impossibilitat de contemplar totes les modificacions plantejades degut als tràmits corresponents de modificació del contracte menor de manera simultània, comprometent-se a implementar canvis durant el mes de juliol en dues fases.

En primer lloc, es van introduir les primeres modificacions implementades i vigents a partir del dia 15 de juliol en ambdós trajectes (canvi de l’hora de sortida del servei del CP Brians 1 i CP Brians 2 de les 22:20 a les 22:10; canvi de l’hora de sortida del servei del CP Brians 1 i CP Brians 2 de dissabte, diumenge i festius de les 15:30 a les 15:10: canvi de l’hora de sortida del servei del CP Joves i CP Quatre Camins de les 22:10 a les 22:05). .

En segon lloc, a partir del 31 de juliol;

1. S’implantaran ajustos horaris de millora en els mitjans de transports del CP Brians 1 – CP Brians 2, consistents en dos canvis, en el recorregut i en els horaris del servei de transport als centres penitenciaris CP Brians 1 i CP Brians 2 de les 6:05h. 

  • El primer autocar de 55 places sortirà a les 6:15 hores de Fabra i Puig, farà totes les parades previstes a la ciutat de Barcelona i des de Barcelona anirà directament als centres penitenciaris sense passar per Martorell.
  • El segon autocar, de 19 places,sortirà a les 6:15 hores de Fabra i Puig, pararà a Sants (Parada bus Av. Roma, 6, amb Carrer Tarragona 6:40) i anirà a l’Estació de RENFE de Martorell (7:18),Plaça del Vi i centres penitenciaris.

2. També es modifica l’horari de retorn de dilluns a divendres del CP Brians 1 i CP Brians 2 a Barcelona de 15:30 a 15:20h.

CCOO continuarem recollint i exposant davant l’Administració les propostes d’ajust i millora d’horaris i parades plantejades pels treballadors en les pròximes reunions del Grup de Transports.

Us continuarem informant!!

Darrers ajustos transports Barcelona en PDF

Informació horaris i parades servei de transport en PDF