CONVOCATÒRIA PSICÒLEGS EL DEPARTAMENT ACORDA LA SUSPENSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA MENTRE NO ES PRACTIQUIN TOTES LES NOTIFICACIONS


El Departament de Justícia confirma al DOGC d’avui (dia 26) la suspensió del termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de les persones admeses i excloses en la convocatòria de psicòlegs. L’Administració reconeix que no ha pogut notificar a totes les persones interessades les sol·licituds de suspensió en el termini previst legalment (sembla que només faltava una persona) i, per això, s’ha vist obligada a publicar la suspensió de la continuïtat de la convocatòria al DOGC. Hem contactat immediatament amb el Departament i asseguren que aquesta notificació ja s’ha practicat i la suspensió s’aixecarà en breu, procedint a la publicació de la llista d’admesos i exclosos. Continuen afirmant (encara que amb la boca petita) que la data prevista per a la primera prova es manté pel dia 16 de setembre.

El cert és que aquesta situació contribueix a afegir més incertesa als aspirants interins, que treballen a tots els centres penitenciaris de Catalunya:

  • Hauran d’estar pendents de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos, per si haguessin de presentar al·legacions. Més endavant, de la llista definitiva.
  • NO SABEN OFICIALMENT quan es realitzarà la primera prova. Sense aquesta informació no poden decidir, amb garanties, la planificació de les seves vacances (entre altres perjudicis). El Departament és el principal responsable d’aquest desgavell, perquè el que sí que era perfectament previsible, i tothom sabia, és que aquesta convocatòria seria impugnada, que es presentarien aspirants amb la condició de discapacitat i que, amb un període de vacances pel mig, seria molt complicat de gestionar-ho respectant les dates previstes.

CCOO ha exigit un immediat posicionament que aporti seguretat jurídica i que, d’una vegada, fixi i garanteixi les dates per a la realització de les diferents proves. També hem aprofitat per exigir, per ser el més raonable i garantista, la determinació d’un període de temps (no inferior a 15 dies) entre les diferents proves.

Des de CCOO exigim que el departament dediqui els recursos necessaris ( ja no es poden emparar en el tancament de la Model ) i comenci a treballar per donar una resposta immediata als companys i les companyes interins, ja que és inadmissible que a 1 mes i mig de la data prevista pel primer exercici els aspirants no sàpiguen, ni tan sols, si han estat admesos.

És per tot això que demanem que es resolguin tots aquests dubtes i que els companys psicòlegs puguin organitzar el seu futur més immediat, amb unes perspectives reals de data, perquè, de retruc, podrien incórrer en supòsits de responsabilitat patrimonial.

CCOO, en relació a la convocatòria del cos de titulació superior, dret (àmbit execució penal) ha demanat que el temari sigui desenvolupat per l’ Administració.

Descarrega l’informació en PDF

Resolucio JUS/1785/2017 DOGC