4a REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL NOU ACORD

 

LA REUNIÓ HA ESTAT EXTREMADAMENT TENSA, AMB INTERVENCIONS PORTADES AL LÍMIT A CAUSA DE LA INDIGNACIÓ QUE TOTS SENTÍEM

 

TOT AUGURA QUE EN CAS DE SEGUIR PEL MATEIX CAMÍ HI HAURÀ UNA RUPTURA I  L’ESCLAT DEL CONFLICTE

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, hem acusat públicament el Departament, i així consta en acta, de voler boicotejar la negociació que li ha estat imposada per Funció Pública, a força de fer propostes salvatges, completament inassumibles, que dinamiten la possibilitat de qualsevol acord.

 

Durant la reunió anterior CCOO ens vam oposar frontalment al fet que únicament es tractessin les condicions de treball en matèria d’horaris del personal d’interior, exigint que se’ns presentés les propostes de l’administració per a tractament, oficines i medi obert, ja que CCOO considerem que tots els temes s’han de tractar de manera global, i al mateix temps per a tots els col·lectius, interior, oficines i tractament, per a evitar els compartiments estancs i la negociació en fascicles que pretén l’administració.

L’administració finalment ha presentat una proposta per a oficines i tractament (però amb la inquietant exclusió del medi obert) que només podem qualificar d’indignant:

 • Eliminació de l’acumulada en un dia passant a dues tardes per a tothom.
 • Elecció per part de l’administració que tardes s’han de fer.
 • Manteniment de la tarda curta en jornada ordinària.
 • Eliminació dels educadors de cap de setmana.
 • Reducció del temps per a menjar a mitja hora.
 • Elecció de jornada ordinària o acumulada cada dos anys.
 • Jornades setmanals de 37,5 hores quan s’està pendent d’aplicar la de 35 hores en l’administració catalana, etc.

¿Quina seria la presumpta pastanaga segons l’administració? Un ridícul i ofensiu increment del complement específic del 2 al 3% segons col·lectius, la qual cosa representaria uns 13 EUR nets per a un GO, 14 EUR per a un TMO i uns 17 EUR per a un Jurista o un psicòleg.

CCOO hem rebutjat frontalment i de manera molt clara tot el que l’administració proposava. I ja que l’administració feia les seves propostes, CCOO hem fet les nostres com ja hem fet en les anteriors reunions: 

 • CCOO hem reclamat que s’apliqui el teletreball al personal d’oficines i tractament. CCOO hem argumentat que tenim àmbit de negociació propi que permet aplicar a tots dos col·lectius els dos dies de teletreball contemplats en el decret de Teletreball 77/2020. L’administració ha contestat a la desesperada que no és compatible jornada acumulada i teletreball, la qual cosa és mentida perquè hi ha altres col·lectius no penitenciaris que ja estan fent jornades acumulades i teletreballant. El tema continua completament obert i continuarà tractant-se. 
 • CCOO hem defensat l’equiparació salarial entre treballadors/es Socials amb Educadors/es Socials i Caps de Treball Social amb Caps d’Educació Social. CCOO hem recordat a l’administració:
  • Els/Les treballadors/es socials realitzen intervenció i atenció en mòdul
  • Participen en els programes de tractament
  • Realitzen atenció a les famílies
  • Realitzen sortides programades
  • Realitzen sortides a domicili amb tot el que això comporta (tipologia de família i barri, no van acompanyats/des, etc.).

Fins i tot la mateixa subdirectora general de programes de rehabilitació i Sanitat ha reconegut en la reunió que la situació de no equiparació salarial és injusta, i que analitzaran la reclamació de CCOO d’equiparació de Treballadors socials i educadors

 Reclamacións Generals per Tractament i Oficines

 • Possibilitat de fer de manera voluntària fins a dues acumulades en dues tardes llargues per setmana (tres matins i dues tardes llargues)
 • Possibilitat de canvis de servei il·limitats per a tractament i oficines que facin jornades acumulades.
 • Aplicació ja de la jornada de 35 hores
 • Ampliació a tot el personal sense excepció de l’opció d’acumulació regulada en la resolució del secretari general de juny de 2014.
 • Ampliació de plantilla de tractament i oficines similar a la d’interior amb introducció de llocs de nova creació de cap de setmana.
 • Elecció de jornada lliure per les reduccions de jornada
 • Opció voluntària de només torn de tarda
 • Implementació del Decret de Teletreball 77/2020.
 • Cobertura amb immediatesa i celeritat de les incapacitats temporals.
 • Adequació del transport també a horaris d’oficina i rehabilitació.

Específiques d’oficines

 • Pla de formació general de tècnics especialistes compensable pel personal d’oficines i administratiu.
 • Aplicació d’un complement específic consolidable per personal administratiu i d’oficines per acumulació de tasques per raó de l’antiguitat en el lloc.
 • Franja de presència obligatòria de 5 hores. El treballador administratiu i d’oficines podrà gestionar la resta d’hores amb compliment de la jornada laboral en càlcul mensual.
 • Millora de la flexibilitat horària.

Específiques de Tractament

 • Inclusió del personal de tractament en la jubilació anticipada.
 • Establiment, amb criteris tècnics, d’una ràtio d’atenció interns/professional. Si aquesta ràtio es superés, s’hauria de compensar econòmicament.
 • Recuperació de les travesses de tractament.
 • Creació de les borses de tractament.
 • Incorporar als criminòlegs a l’equip de tractament, de forma que els/les juristes no hagin de fer les seves funcions.
 • Reajustament d’horaris possibilitant la imputació de la reducció de jornada al torn de tarda (sense tarda) a partir d’1/3 de reducció de la jornada. A partir de la reducció de jornada d’1/8, possibilitats de fer només una tarda.
 • Possibilitat que el/la professional de Tractament del Cos que sigui opti per fer només horari de tarda.
 • Equiparació torn horari dels comandaments de Tractament a la resta de llocs base dels professionals d’aquesta àrea.
 • Tornada a l’aplicació de l’ordre de servei 1/2006 del 29 de setembre, que regula la jornada acumulada.
 • Creació de la figura del delegat/da d’execució de mesures penals que estableix l’Acord 2006.
 • Recol·locació d’ofici per rànquing d’antiguitat del personal afectat pels procediments selectius.
 • Antiguitat com criteri únic per l’ordre d’afectació en concursos de trasllats i places ofertes en procediments selectius.
 • Espais dignes i adequats on puguin desenvolupar la seva activitat el conjunt dels professionals amb la dotació de material i elements de seguretat necessaris, com walkies i polsadors adequats.
 • Horari del transport a disposició del personal, adequat també als horaris de Tractament i Oficines.

CCOO finalment hem reclamat novament que se’ns presenti d’una vegada les propostes de Medi Obert.

La insistència a deixar el medi obert fora, ja que el personal dels centres oberts apareix fins ara explícitament exclòs de les propostes de l’administració per a interior, tractament i oficines, és altament sospitosa. 

L’administració finalment ha contestat:

 • Presentaran una nova proposta d’horaris millorada
 • Revisaran els imports.
 • Analitzaran la convivència de GOi administratius i auxiliars administratius de cossos 

 

És impossible negociar en condicions sense tenir una visió clara que proposa l’administració per a tot el col·lectiu. CCOO ens neguem a negociar en fascicles

 

CCOO també hem reclamat que se’ns enviï la proposta corregida de l’administració per a interior, que en l’última reunió es van comprometre a enviar per a ser discutida en la d’ahir. En el tema d’interior avui han vingut bàsicament amb les mans buides.

Barcelona, 08 de març de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA 4A REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL

US CONTINUAREM INFORMANT!